2 postdocs in mechanismen van menselijk gedrag vanuit data Sociaal en Cultureel Planbureau (1,0 fte)

2 postdocs in mechanismen van menselijk gedrag vanuit data Sociaal en Cultureel Planbureau (1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
12 mei 31 mei Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 31 mei 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Sla je graag een brug tussen wetenschap en praktijk? En heb je ervaring en affiniteit met statistische data analyse? Lees dan verder.

Functieomschrijving

In het kader van het zwaartekracht programma Sustainable Cooperation is de Universiteit Utrecht een samenwerking aangegaan met het Beleidsvisies, Burgervisies en Gedragingen programma van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Gezamenlijk hebben zij vacatures voor twee postdoc onderzoekers, die met elkaar zullen samenwerken en beide in deeltijd bij de UU en bij het SCP werkzaam zullen zijn.

In deze functie zijn de beide postdocs verantwoordelijk voor het koppelen van inzichten en data over mechanismen die ten grondslag liggen aan menselijk gedrag en gedragsverandering aan beleidsanalyses en gegevens die beschikbaar zijn bij het SCP. Het uiteindelijke doel van deze twee postdoc projecten en de samenwerking is enerzijds om beleidsanalyses te verrijken en nieuw beleid en overheidsinterventies waar het SCP over adviseert effectiever te maken door gebruik te maken van wetenschappelijke inzichten over wat wel en niet werkzaam is. Anderzijds is het doel om door middel van deze samenwerking ook nieuwe onderzoeksvragen en gegevensverzameling te genereren, die het SCOOP programma beter kunnen laten aansluiten bij actuele beleidskwesties.

Om gezamenlijk verder vorm te geven aan deze ambities, zullen de twee postdoctoraal onderzoekers nauw samenwerken op thema’s die passen binnen lopende SCP en UU/SCOOP programma’s.

Doelstellingen en prestaties in het eerste jaar zijn:   

 • het organiseren van twee kennisbijeenkomsten;
 • gezamenlijk onderzoeken hoe de perspectieven en beschikbare gegevens van beide instituten zich tot elkaar verhouden. Het resultaat is een verslag over hoe inhoudelijke aansluiting tussen het bestaande onderzoek en beleidsanalyses gemaakt kan worden die duidelijk maakt wat de meerwaarde is van een synthese tussen beide benaderingen;
 • na 9 maanden: een afgerond voorstel voor de invulling van aanvullende data analyses en/of nieuwe data verzameling binnen het project;
 • het voorbereiden van een aanvraag voor een NIAS-workshop met het SCP-team, het UU/SCOOP-team en relevante beleidsmakers.

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

We zoeken twee collega's die meerdere van het volgende meebrengen:
 • een afgeronde dissertatie in de Sociale Wetenschappen, bij voorkeur in de Sociale, experimentele, en/of Organisatiepsychologie;
 • ervaring met publiceren in internationale peer reviewed tijdschriften en/of het schrijven van onderzoeksrapporten voor beleid;
 • enthousiasme om zich in te zetten voor beleid ten aanzien van maatschappelijke thema’s;
 • belangstelling voor onderzoek naar de aansluiting tussen wetenschappelijk onderzoek en beleid;
 • ervaring met kwantitatieve en/of kwalitatieve onderzoeksmethoden en complexe data analyse en het vermogen zelfstandig nieuwe analysetechnieken aan te leren. Ervaring met mixed methods aanpak is een pre;
 • uitstekende beheersing van de Engelse en Nederlandse taal;
 • uitstekende schrijfvaardigheden en het vermogen binnen korte tijdspanne schrijfproducten op te leveren;
 • een professionele houding en enthousiasme voor het werken met externe partijen;
 • uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden;
 • het vermogen om onafhankelijk én in teamverband te werken.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een tijdelijk dienstverband voor de duur van drie jaar. Het betreft een functie van 36 uur. Het salaris bedraagt - afhankelijk van opleiding en ervaring - minimaal € 2.960,- en maximaal € 4.670,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband.

Voor het dienstverband bij het SCP gelden de arbeidsvoorwaarden van de cao Rijk, voor het dienstverband bij de Universiteit Utrecht gelden de arbeidsvoorwaarden van de cao Nederlandse Universiteiten.

Werkgever

De posities zijn zowel bij de Universiteit Utrecht (50%) als bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (50%) ingebed.

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

Bij de Universiteit Utrecht zijn de posities onderdeel van de Leerstoel Organisatiegedrag van Universiteitshoogleraar Naomi Ellemers. In deze leerstoelgroep streven we ernaar om fundamenteel wetenschappelijk onderzoek rechtstreeks te koppelen aan toepassingen en interventies in de praktijk. Daarnaast vinden we het belangrijk om ons te richten op het vormen van discipline-overstijgende samenwerkingsverbanden en daarmee de externe zichtbaarheid van wetenschappelijke activiteiten en contacten met de praktijk te versterken. Inhoudelijk focust de onderzoeksgroep zich op de thema's Diversiteit & Inclusie en Integriteit & Ethisch gedrag. Er zijn diverse samenwerkingsverbanden, onder andere met  Diversiteit in Bedrijf, InclusieNL, de Goldschmeding Foundation, Instituut Gak, de START Foundation, Autoriteit Financiële Markten, Autoriteit Consument en Markt en MVO Nederland. Kijk hier voor meer informatie over de leerstoelgroep.

Bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zijn de posities ingebed in een van de zeven onderzoeksprogramma’s. Het betreft het programma ‘Beleidsvisies, burgervisies en gedragingen’. Het programma heeft als doel het vergroten van kennis over (het gebrek aan) overeenkomst tussen de visies van burgers en overheid op het belang, de verantwoordelijkheidsverdeling en het beoogde gedrag van burgers op een aantal maatschappelijke opgaven en de mate waarin de aannames van overheden over het gedrag van burgers vanuit gedragswetenschappelijk oogpunt realistisch zijn. Met deze kennis proberen we bij te dragen aan het signaleren van knelpunten en kansen voor effectief, legitiem en toekomstbestendig beleid.

Eén van de onderzoeksprojecten die we hiertoe ondernemen, en waar jij een bijdrage aan gaat leveren, gaat over de plek en het gebruik van gedragswetenschappelijke kennis in beleid. We focussen hierbij op het begrijpen van gedrag, niet enkel het beïnvloeden ervan. Hiertoe gaan we gedrag en de drijfveren van gedrag onderzoeken in situaties waar de visies van beleid en burgers niet volledig overeenkomen. Dit doen we zowel vanuit het perspectief van burgers als dat van beleidsmakers. Het project staat onder wetenschappelijke leiding van dr. Anne Roeters, dr. Roel Willems (SCP), prof. dr. Naomi Ellemers en dr. Felice van Nunspeet (UU).

Specificaties

 • Postdoc
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 36 uur per week
 • €2960—€4670 per maand
 • Gepromoveerd
 • 1210105

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Padualaan 14, 3584 CS, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou