Universitair Docent Pediatrische Medische Psychologie (1,0 fte)

Universitair Docent Pediatrische Medische Psychologie (1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
23 mei 7 jun Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 7 jun 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Functie-omschrijving
Deze functie zal worden ingebed in het departement Medische en Klinische Psychologie (MKP) van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) van Tilburg University. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij zelfstandig onderzoek opzet en uitvoert op het gebied van de pediatrische medische psychologie passend binnen het MKP-onderzoeksprogramma (zie onder). 


Het verzorgen van onderwijstaken in een van de Masteropleidingen (Medische Psychologie, Klinische Psychologie, Research Master Individual Differences and Assessment) en de Bachelor Psychologie maakt deel uit van het takenpakket. Een positieve motivatie voor het geven van onderwijs en een inspirerende en motiverende opstelling tegenover studenten is daarom noodzakelijk. 

 

Takenpakket
Deze UD-functie omvat 50% onderzoek en 50% onderwijs. Tot de kerntaken behoren:

 • Het zelfstandig ontplooien van onderzoeksactiviteiten binnen het overkoepelende onderzoeksprogramma van het departement MKP, waarbij het onderzoek wetenschappelijk vooraanstaand en innovatief te noemen is, en bij voorkeur ook maatschappelijke relevantie heeft.
 • Het publiceren van de onderzoeksresultaten in kwalitatief hoogstaande vakbladen.
 • Het superviseren van onderzoeksassistenten en evt. PhD-kandidaten.
 • Het initiëren en het leveren van een bijdrage aan het verwerven van onderzoeksfinanciering.
 • Het participeren in de managementtaken van het departement MKP.
 • Een bijdrage leveren aan het onderwijs. Zo kan hij/zij o.a. worden ingezet als cursuscoördinator, docent van hoorcolleges en werkcolleges, als begeleider van Practicum Onderzoeksvaardigheden Psychologie (POP) groepen, en als theses begeleider op bachelor- en masterniveau.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

 • De kandidaat is gepromoveerd op het gebied van de klinische of medische psychologie of orthopedagogiek met ervaring in onderzoek op het gebied van de (klinische) kinder- en jeugd psychologie, klinische ontwikkelingspsychologie, pediatrische medische psychologie. 
 • De kandidaat heeft aantoonbare interesse in psychologische en biologische verklaringsmechanismen
 • Het onderzoek van de kandidaat richt zich op pediatrische psychologie, bij voorkeur met nadruk op psychologische en/of biologische mechanismen.
 • De kwaliteit van de kandidaat blijkt onder meer uit een excellent proefschrift en uit publicaties in vooraanstaande internationale wetenschappelijke tijdschriften. 
 • De kandidaat is in staat om competitief te opereren bij het aanvragen van subsidies bij NWO, ZonMW, of andere subsidieverstrekkers.
 • De kandidaat is een toonbeeld van wetenschappelijke integriteit en voorstander van open science.
 • De kandidaat heeft ervaring in het geven van universitair onderwijs en heeft goede beoordelingen hiervoor. Het hebben van een BKO, of het voornemen dit op korte termijn te behalen, strekt tot aanbeveling.
 • Ervaring in onderzoeksmanagement en het aansturen van onderzoeksassistenten is een pré.
 • De kandidaat is collegiaal en kan een bijdrage leveren aan een positieve werksfeer.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 18 maanden.

Het is een vacature met eerst een tijdelijke aanstelling voor 18 maanden bij het departement Medische en Klinische Psychologie van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University, die bij goed functioneren wordt omgezet naar een vast dienstverband.

Tilburg University kent een goed arbeidsvoorwaardenpakket. Wij bieden een positie in het UFO profiel  van universitair docent 2 met salarisniveau schaal 11. Het salaris in schaal 11 bedraagt minimaal € 3.974,-- en maximaal € 5.439,-- bruto per maand bij een voltijdse aanstelling. 

Afdeling

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Het onderwijs en onderzoek van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) zijn georganiseerd rond de thema’s Gezondheid, Organisatie en de Verhouding staat-burger-maatschappij. Met een inspirerende werkomgeving daagt de faculteit haar medewerkers uit om hun ambities te verwezenlijken. Betrokkenheid en samenwerking zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. 
 

Departement Medische en Klinische Psychologie
Het departement bestaat uit een groep hechte, enthousiaste onderzoekers die als drijfveer hebben om de kwaliteit van leven van mensen met psychische en/of somatische klachten verbeteren. 
Ons onderzoek richt zich voornamelijk op welke levensstijlen enerzijds en welke persoonlijkheidskenmerken anderzijds samenhangen met psychische, somatische, of psychosomatische klachten, en via welke psychologische of biologische mechanismen dit verloopt. Ook kijken wij naar hoe we die mechanismen kunnen beïnvloeden om de klachten te kunnen voorkomen (preventie), of deze in frequentie en/of intensiteit terug te dringen (behandeling).
Door onze unieke combinatie van medische en klinische psychologie in één departement kunnen we onze doelstelling (de kwaliteit van leven van mensen met psychische en/of somatische klachten verbeteren) waarmaken en daardoor van grote maatschappelijke waarde zijn. 

Specificaties

 • Universitair docent
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 40 uur per week
 • Gepromoveerd
 • 21612

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou