Hoogleraar Sociaal Recht (0,8 - 1,0 fte)

Hoogleraar Sociaal Recht (0,8 - 1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
23 mei 25 jun Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 25 jun 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Het departement Rechtsgeleerdheid zoekt, in verband met het emeritaat van de huidige leerstoelhouder, een Hoogleraar op het terrein van het sociaal recht.

Functieomschrijving

Het departement Rechtsgeleerdheid (RGL) zoekt een Hoogleraar op het terrein van het sociaal recht, in verband met het emeritaat van de huidige leerstoelhouder. Je geeft onderwijs, doet onderzoek, geeft sturing aan medewerkers en processen en bent in staat om bestuurlijke rollen te vervullen.

De overkoepelende thematiek van de leerstoel is het sociaal recht, in de ruimste zin van het woord. Dit omvat dus zowel het (internationale en Europese) arbeidsrecht, zoals onder andere geregeld in het Burgerlijk wetboek, en het (internationale en Europese) sociale zekerheidsrecht. Vanwege recente ontwikkelingen binnen het departement RGL, komt bij de invulling van de leerstoel thans meer nadruk te liggen op het nationale arbeidsovereenkomstenrecht (titel 7.10 BW). Dat geldt in elk geval voor het onderwijs, zeker nu per september 2023 het masterprogramma Arbeidsrecht binnen de masteropleiding Nederlands recht start. De te benoemen leerstoelhouder is dus bij voorkeur (ook) specifiek op dit terrein deskundig.

De leerstoelhouder sociaal recht zal bijdragen aan het onderwijs in alle fasen van de opleiding (bachelor, master en PhD), alsook aan het postacademisch onderwijs voor professionals. Het reguliere onderwijs vindt momenteel primair plaats binnen de afdeling IER, maar kan, afhankelijk van het profiel van de leerstoelhouder, ook bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht plaatsvinden. Daarnaast zal de leerstoelhouder een bijdrage leveren aan het onderzoek binnen het departement (binnen een van de departementale onderzoeksprogramma’s) en de universiteit door te participeren in het Strategisch thema Instituties voor Open Samenlevingen (IOS) van de UU. Bovendien wordt van de leerstoelhouder verwacht dat deze bestuurlijke taken zal vervullen.

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

De hoogleraar die we zoeken:
 • beschikt over brede kennis en ervaring op het gebied van het sociaal recht, in (inter)nationaal en Europees (rechtsvergelijkend) perspectief, en rekent bij voorkeur het arbeidsovereenkomstenrecht tot diens specifieke deskundigheid;
 • behoort tot de top van het vakgebied en is een initiatiefrijke autoriteit binnen de academische netwerken op het terrein van de leerstoel;
 • beschikt over uitstekende wetenschappelijke kwalificaties, blijkend uit een proefschrift en gezaghebbende publicaties;
 • beschikt over een grote kennis van en inzicht in het wetenschappelijke debat op het gebied van de leerstoel en is in staat om op dit terrein zowel monodisciplinair als multidimensionaal of inter/multidisciplinair onderzoek te verrichten;
 • heeft affiniteit en ervaring met Europees-juridisch en/of rechtsvergelijkend en/of juridisch-empirisch onderzoek;
 • heeft ervaring met het opzetten en begeleiden van promotieonderzoek en beschikt over het vermogen om jonge onderzoekers te enthousiasmeren en te stimuleren;
 • is in staat om kansrijke aanvragen in de tweede en derde geldstroom te ontwikkelen en de daaruit voortvloeiende onderzoeksprogramma's en onderzoeken tot een goed einde te brengen;
 • beschikt aantoonbaar over goede didactische kwaliteiten (BKO en SKO of vergelijkbare kwalificaties en goede studentevaluaties), en is zeer goed in staat inspirerend en vernieuwend onderzoek te verzorgen op het gebied van de leerstoel, zowel voor Nederlandse als buitenlandse studenten;
 • heeft zeer goede bestuurlijke, organisatorische en leidinggevende kwaliteiten en is bereid om deze aan te wenden op de onderscheiden bestuurlijke niveaus;
 • beschikt over zeer goede contactuele eigenschappen;
 • beheerst de Nederlandse en Engelse taal op niveau C1 (CEFR).

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een dienstverband (0,8-1 fte) voor de duur van 1 jaar. Bij goed functioneren wordt het dienstverband aansluitend op deze periode omgezet naar een dienstverband voor onbepaalde tijd.

De nieuw te benoemen leerstoelhouder wordt, conform het vaste UU-beleid, in eerste instantie voor 5 jaar benoemd, met de mogelijkheid van een vaste benoeming nadien bij gebleken goed functioneren als leerstoelhouder. Het salaris bedraagt minimaal € 6.099,- en maximaal € 10.721,- (schaal H2 cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand, bij een fulltime dienstverband.

Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk hier voor meer informatie over werken bij de Universiteit Utrecht.

Werkgever

Sharing science, shaping tomorrow. Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht is een unieke combinatie van 3 departementen: Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Deze 3 vakgebieden verzorgen afzonderlijk én gezamenlijk onderwijs en onderzoek. Door dit multidisciplinaire aanbod is de faculteit een onderscheidende partner voor kennisoverdracht op hoog niveau. De faculteit REBO bevindt zich in het historische centrum van Utrecht.

Het departement Rechtsgeleerdheid maakt onderdeel uit van faculteit REBO. ‘Recht in Utrecht’ staat voor multi- en interdisciplinair onderzoek op en vanuit de hoofdgebieden van het recht en voor intensief en gevarieerd juridisch onderwijs in een kleinschalige academische gemeenschap. Het onderwijs en onderzoek richt zich primair op de kerngebieden van het recht en de verbanden daartussen. Het departement wil een actieve en onderscheidende rol spelen met innovatief juridisch onderzoek naar wetenschappelijk en maatschappelijk relevante thema’s en met uitdagend onderwijs, dat studenten opleidt tot juristen die leiding kunnen geven aan maatschappelijke veranderingen.

We werken met een divers samengestelde groep medewerkers en studenten. We vinden een werkomgeving waarin iedereen erkend en gewaardeerd wordt, zich durft uit te spreken en met respect wordt behandeld, zeer belangrijk. We vragen al onze medewerkers bij te dragen aan een open en inspirerende werk- en leeromgeving voor medewerkers en studenten van alle achtergronden. We zorgen er samen voor dat iedereen zich welkom voelt en zich kan ontplooien.

Specificaties

 • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
 • Recht
 • 28—40 uur per week
 • €6099—€10721 per maand
 • Gepromoveerd
 • 1210536

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Newtonlaan 201, 3584 BH, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou