Promovendus Nederlandstalige (online) leescultuur en jongeren (1,0 fte)

Promovendus Nederlandstalige (online) leescultuur en jongeren (1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
24 mei 12 jun Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 12 jun 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Wil je onderzoek doen naar de rol van sociale media in het Nederlandstalige literaire landschap, de dynamiek tussen jongeren, leescultuur en het vak Nederlands?

Functieomschrijving

De sectie Moderne Nederlandse Letterkunde van de Universiteit Utrecht is op zoek naar een gemotiveerde promovendus die onderzoek wil doen naar de rol van sociale media in het Nederlandstalige literaire landschap, met een nadruk op de dynamiek tussen jongeren, (online) leescultuur en het schoolvak Nederlands.

Projectbeschrijving:
Het doel van het project is om te onderzoeken op welke manieren sociale media een positieve rol kunnen spelen in het tegengaan van ontlezing en het vergroten van leesvaardigheid onder Nederlandstalige jongeren, onder andere via het schoolvak Nederlands op middelbare scholen. Het project richt zich op alle Nederlandstalige culturen binnen en buiten Nederland.
Centrale vraag in het project is: wat zijn positief werkende mechanismen achter de enorm invloedrijke en vaak commerciële boekenliefhebbersplatforms (zoals BookTok, BookTube, Bookstagram en Hebban)? En hoe kunnen die mechanismen worden ingezet in een educatieve context, waarbij de publieke waarden worden gewaarborgd die kenmerkend zijn voor niet-commerciële instituties?
 1. In de eerste onderzoeksfase zal de promovendus een literair-institutionele analyse maken van de rol van sociale media in het Nederlandstalige literaire landschap en deze koppelen aan empirisch onderzoek naar hoe jongeren deze media gebruiken. Op basis daarvan ontwerpt de promovendus mogelijk effectieve onderwijsinterventies.
 2. In de tweede fase van het onderzoek werkt de promovendus samen met scholen om de implementatie van de interventies te testen, resulterend in een adviesrapport voor scholen in het Nederlandse taalgebied.

Inbedding:
Het onderzoeksproject is ondergebracht bij de onderzoeksgroep ICON (Instituut voor cultuurwetenschappelijk onderzoek) in het departement Talen, literatuur en communicatie (TLC) binnen de faculteit Geesteswetenschappen.
Het project vindt aansluiting bij het sectorplanthema 'Talen en culturen' en bij twee van de strategische thema's van de UU, namelijk 'Dynamics of Youth' (vooral het subthema 'Youth Education & Life Skills') en 'Institutions for Open Societies'. Daarnaast zijn er aanknopingspunten met het onderzoeksproject 'Platformisation of Education' (binnen de groep 'Governing the Digital Society') van Dr. Niels Kerssens, één van de copromotoren in het PhD-project. Promotor prof. dr. Els Stronks is betrokken bij diverse onderzoeks- en onderwijsprojecten rond leesonderwijs en copromotor dr. Kila van der Starre heeft ervaring met onderzoek naar de dynamiek tussen literatuur, sociale media en jongeren.
Dit promotietraject is onderdeel van het interdisciplinaire PhD-programma van de faculteit Geesteswetenschappen van de UU en wordt gefinancierd door het bestuursakkoord tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de universiteiten.

Kandidaten:
Als je een passie hebt voor het verkennen van de relaties tussen (online) leescultuur, sociale media en jongeren, dan moedigen we je aan om te solliciteren op deze positie. Je krijgt de kans om je onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen, samen te werken met een dynamisch team en een waardevolle bijdrage te leveren aan interdisciplinair onderzoek en het onderwijs. Ook zijn er volop mogelijkheden om je eigen draai aan het onderzoeksproject te geven.

Als een PhD-kandidaat (AiO) kan je 10% van je 4-jarige aanstelling besteden aan niet-onderzoek gerelateerde taken, zoals doceren. Let op, het is niet mogelijk om een basiskwalificatie onderwijs (BKO) te behalen tijdens je PhD.

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

Wat betreft kennis en ervaring heb je:
 • een met een goed resultaat behaalde Research Master of Master Nederlandse taal en cultuur of een verwante opleiding, zoals literatuurwetenschap of mediastudies;
 • uitstekende onderzoekskwaliteiten (analytische kwaliteiten, theoretische kennis) en uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden;
 • betrokkenheid bij het vakgebied neerlandistiek;
 • betrokkenheid bij het schoolvak Nederlands;
 • affiniteit met sociale media;
 • kennis aangaande empirisch onderzoek (is een pre, geen vereiste);
 • bereidheid om onderwijs aan de Universiteit Utrecht te verzorgen.
Tot de taken behoort:
 • uitvoeren van een onderzoeksproject op het hierboven genoemde onderzoeksthema;
 • voltooien van een proefschrift binnen vier jaar;
 • publiceren van enkele wetenschappelijke en populairwetenschappelijke artikelen (in overleg kan het proefschrift een monografie worden of gebaseerd zijn op artikelen);
 • publiceren van een adviesrapport;
 • verzorgen van onderwijs binnen de Bacheloropleidingen Nederlandse taal en cultuur en/of andere Bacheloropleidingen.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een tijdelijk dienstverband (1.0 fte) voor de duur van 1 jaar met - bij goed functioneren - een verlenging van maximaal 3 jaar. Het salaris bedraagt in het eerste jaar € 2.541,-, het tweede jaar € 2.960,-, het derde jaar € 3.098,- en in het vierde jaar €3.247,- (schaal P van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand, bij een fulltime dienstverband. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.

Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden, sport en een uitstekende pensioenregeling. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

Werkgever

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 7.000 studenten en 1.100 medewerkers verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen: filosofie en religiewetenschap, geschiedenis en kunstgeschiedenis, media- en cultuurwetenschappen en talen, literatuur en communicatie. Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context. De enthousiaste en betrokken collega's en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat.

De kernwaarden van de faculteit Geesteswetenschappen zijn professionaliteit, transparantie, verantwoordelijkheid, verbondenheid en veiligheid. De kernwaarden gelden voor iedereen en we houden deze waarden hoog, in ons werk en in onze communicatie met elkaar en naar anderen.

Specificaties

 • PhD
 • Taal en cultuur
 • 38—40 uur per week
 • €2541—€3247 per maand
 • Gepromoveerd
 • 1210497

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Trans 10, 3512 JK, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou