Promovendus Privaatrecht, duurzaam contracteren in de bouw- en woningsector (0,8 - 1,0 fte)

Promovendus Privaatrecht, duurzaam contracteren in de bouw- en woningsector (0,8 - 1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
25 mei 18 jun Tilburg

Functieomschrijving

Binnen het departement Private, Business & Labour Law (PBLL) van Tilburg Law School is een functie Promovendus Privaatrecht vacant, welke onderzoek zal doen binnen het onderzoeksprogramma “Connecting organizations in a Sustainable Society”. In dit onderzoeksprogramma onderzoeken we hoe het recht actoren en technologisch aangestuurde en georganiseerde activiteiten leidt, schraagt en uitdaagt in het streven naar een duurzame maatschappij. De mechanismen waarbij het recht het leggen van verbanden en het proces van het verbinden van organisaties faciliteert, maakt deel uit van dit onderzoeksplan alsmede de wijze waarop het recht hieraan kan bijdragen. 

 

Twee belangrijke pijlers van dit onderzoeksprogramma zijn verdienstelijking en duurzaamheid. Verdienstelijking of ‘servitization’ is het fenomeen waarbij producten als diensten (‘product-as-a-service’) worden aangeboden. Dit is niet nieuw maar het kent de afgelopen jaren wel een groeiende belangstelling door de sterk toegenomen aandacht voor duurzaamheid en circulariteit in Europees en nationaal beleid. Op de consumentenmarkt heeft verdienstelijking een grote groei doorgemaakt, waardoor juridische vragen over de bescherming van de rechten van consumenten sterk in de belangstelling staan. Ook in de bouw- en woningsector is verdienstelijking heel zichtbaar. Denk aan het leasen van zonnepanelen of circulaire gevels en het modulair (her)gebruik van materialen, producten, elementen, etc. in de bouw. Deze sectoren worden bovendien als ‘high-impact’ sectoren gezien als het gaat om verduurzaming in het algemeen en energietransitie in het bijzonder.

 

Verduurzaming en verdienstelijking zijn ontwikkelingen die duurrelaties verlangen tussen betrokken partijen. Diensten, services, zijn tegenwoordig economisch minstens zo belangrijk als de vervaardiging van fysieke producten. Tegelijk is er juridisch nog steeds maar betrekkelijk weinig bekend over passende normering van diensten in een omgeving waarin duurzaam wordt gebouwd en gewoond. De vraagt rijst dus of het huidige wettelijke kader voldoende houvast biedt voor partijen om de snelle transitie naar een duurzame gebouwde omgeving te kunnen maken. Er gaan stemmen op voor normering van diensten door standaardisatie. Ook vanuit overheidswege lijkt de wens te bestaan om te komen tot een juridisch kader dat o.m. toeziet op overkoepelende zorgplichten, standaarden, toezicht en handhaving.


Functiebeschrijving
De promovendus zal  onderzoek doen naar de wijze waarop de juridische normering van dienstverlening, ten behoeve van duurzaam bouwen en wonen, in regulerend opzicht kan worden verbeterd om bij te dragen aan een stimulerend juridisch kader.

Deze functie (waarvoor een minimum aanstellingsomvang van 0,8 fte geldt) is erop gericht dat onder begeleiding een PhD voorstel wordt opgesteld en binnen de aanstellingsduur van 4 jaar het PhD onderzoek wordt afgerond, waarbij het takenpakket qua onderwijs beperkt is om de benodigde onderzoektijd te waarborgen. 

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

We zoeken een enthousiaste kandidaat met interesse in onderzoek. We zijn nieuwsgierig naar de manier waarop je kunt bijdragen aan ons onderzoek, onderwijs, impact en aan het team waar je deel vanuit gaat maken. Daarom krijgen we graag een zo goed mogelijk beeld van je kennis, inzicht, vaardigheden en persoonlijkheid. Hieronder tref je de kwalificaties aan die wij van belang vinden voor de functie.

 • Je hebt een afgeronde WO-opleiding op het gebied van het recht met specialisatie Privaatrecht; ook als je bijna je opleiding hebt afgerond kun je al solliciteren;
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, bij voorkeur ook over aantoonbare onderwijservaring;
 • Je hebt ervaring (en bij voorkeur affiniteit) met onderzoek, wat onder meer blijkt uit een (bijna) afgeronde masterscriptie en mogelijk één of meerdere publicaties; voor de functie Promovendus verwachten we (liefst aantoonbare) affiniteit met onderzoek;
 • Naast een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk, beheers je het Engels in woord en geschrift;
 • Verder ben je goed in staat om in teamverband te werken, beschik je over digitale vaardigheden die onderwijs en onderzoek op afstand mogelijk maken, en ben je flexibel.
 • Tilburg University gaat uit van het geven van fysiek onderwijs. Uitgangspunt is dat alle medewerkers hun werkzaamheden in Nederland uitvoeren. 
 • Je toont persoonlijk leiderschap: je neemt verantwoordelijkheid voor je werk en loopbaan, en beschikt over goede zelfkennis.  
 • Je hebt teamspirit: je voelt je onderdeel van een team en geeft hier uiting aan door middel van samenwerking, het delen van kennis en ervaringen, en het bijdragen aan een open en inclusieve werkomgeving. 

 

Om een levendige en actieve universitaire gemeenschap te behouden, is het van belang dat we elkaar regelmatig zien en dat de onderlinge verbinding goed blijft. Daarom is het uitgangspunt dat alle medewerkers hun werkzaamheden in Nederland uitvoeren en dat het on

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar.

 • Een functie voor 0,8 – 1,0 fte (32 – 40 uur per week);
 • De totale duur van een promotietraject is 4 jaar (48 maanden). Je zult in eerste instantie worden benoemd voor een periode van 16 maanden. Na 12 maanden zal er een beoordeling plaatsvinden. Indien je positief beoordeeld wordt, zal het contract verlengd worden voor de resterende periode van 32 maanden.
 • Het salaris bedraagt minimaal € 2.541,= bruto (startsalaris) per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel en salarisschaal Promovendi van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring.
 • Vakantietoeslag (8%) en een eindejaarsuitkering (8,3%) van het bruto jaarinkomen.
 • Vakantiedagen (41 dagen bij een 40-urige werkweek).
 • Keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden en een vergoeding van verhuiskosten.
 • Medewerkers van buiten Nederland kunnen in aanmerking komen voor een belastingvrije vergoeding van 30% van hun belastbare loon. Deze vergoeding vragen wij voor je aan;
 • Je wordt via ons aangemeld bij het Ambtenarenpensioenfonds (ABP);
 • Diverse trainingen specifiek voor promovendi, zoals Research Data Management, Confident Communication, Netwerken & Arbeidsmarktinspiratie, PhD Peer Support Groups, en andere trainingen op het gebied van work life balans, leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling;
 • Een breed assortiment aan voorzieningen en faciliteiten en diverse regelingen om een optimale balans te creëren tussen werk en privé;

 

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze ruim 1.500 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Afdeling

Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. Tilburg Law School is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business & Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie. 

 

Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, als ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten leergierig te maken en te houden. 

 

Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van Tilburg Law School werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change. 

 

Het Department of Private, Business & Labour Law (PBLL) bestaat uit bijna honderd onderzoekers, docenten en medewerkers die zich met het onderwijs en onderzoek in het Privaatrecht in de breedste zin van het woord bezighouden. De groep is zeer gemengd, zowel wat man-vrouw verhouding betreft als wat nationaliteit, afkomst en leeftijd aangaat. We geven onderwijs en doen onderzoek in het Nederlands en in het Engels. De inspirerende en open cultuur maakt het werken plezierig. 

 

Je maakt deel uit van een enthousiast team van ervaren docenten die je wegwijs zullen maken in alles wat komt kijken bij het verzorgen van (online) onderwijs. Voor de functie van docent/onderzoeker geldt dat twee senior medewerkers zullen worden aangewezen als je promotoren en je zullen begeleiden bij het promotieonderzoek. Daarnaast staat een kundig ondersteuningsteam voor je klaar om je te helpen bij alle praktische zaken rondom het verzorgen van onderwijs en het doen van onderzoek. 

Additionele informatie

De universiteit als werkgever 
Tilburg University behoort tot de top van Nederlandse werkgevers en heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling. 
We Erkennen en Waarderen onze medewerkers en stimuleren het inzetten van talenten en sterke punten.

Tilburg University streeft naar een open en inclusieve cultuur, omarmt diversiteit en stimuleert de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We creëren gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap. 

We werken in een bruisende en levendige (werk)omgeving op onze prachtige campus, vlakbij het bos en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen je uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren. 

 

Meer informatie over de vacature kan worden verkregen via prof.mr. S. van Gulijk (S.vanGulijk@tilburguniversity.edu). 

Specificaties

 • PhD
 • Recht
 • max. 40 uur per week
 • Universitair
 • 21614

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Tilburg University). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

We nodigen je uit om uiterlijk 18 juni 2023 online te solliciteren voor deze functie. 

 

Graag de volgende documenten toevoegen aan de sollicitatie:

1) motivatiebrief
2) CV
3) officiële kopie van je universitaire diploma en cijfers (transcripties).
4) cijferlijsten
5) publicatielijst
6) juridisch afgerond werk (bijv. scriptie of gepubliceerd artikel)
7) eventuele recente onderwijsevaluaties
8) contactgegevens van minimaal twee referentiepersonen (inclusief naam, telefoonnummer en emailadres). We benaderen alleen referenten voor kandidaten die naar de tweede selectieronde gaan. 

 

Gesprekken worden in principe gepland in week 26 (26 – 30 juni 2023).

U start idealiter op 1 september 2023 met werken voor Tilburg University. 

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

We nodigen je uit om uiterlijk 18 juni 2023 online te solliciteren voor deze functie. 

 

Graag de volgende documenten toevoegen aan de sollicitatie:

1) motivatiebrief
2) CV
3) officiële kopie van je universitaire diploma en cijfers (transcripties).
4) cijferlijsten
5) publicatielijst
6) juridisch afgerond werk (bijv. scriptie of gepubliceerd artikel)
7) eventuele recente onderwijsevaluaties
8) contactgegevens van minimaal twee referentiepersonen (inclusief naam, telefoonnummer en emailadres). We benaderen alleen referenten voor kandidaten die naar de tweede selectieronde gaan. 

 

Gesprekken worden in principe gepland in week 26 (26 – 30 juni 2023).

U start idealiter op 1 september 2023 met werken voor Tilburg University. 

Solliciteer uiterlijk op 18 jun. 2023 23:59 (Europe/Amsterdam).