Promovendus | Gedragsverandering bij artrose| 0.8-1.0 FTE | 5 jaar

Promovendus | Gedragsverandering bij artrose| 0.8-1.0 FTE | 5 jaar

Geplaatst Deadline Locatie
26 mei 11 jun Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 11 jun 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Promovendus met interesse in het ondersteunen van gedragsverandering bij patiënten met artrose. Deze vacature maakt deel uit van het SMART project, waarin verschillende instituten en promovendi op gebied van gezondheidszorg, AI en gedrag samenwerken.

Functieomschrijving

Artrose van de heup en knie is één van de meest voorkomende chronische aandoeningen, waarvoor we binnen SMART een AI-ondersteunde aanpak ontwikkelen die maakt dat mensen, via een app, op het juiste moment het juiste advies krijgen. Als promovendus op het gebied van gedragsverandering zorg je ervoor dat de app zo goed mogelijk aansluit bij de individuele gebruiker door de juiste gedragsveranderingstechnieken in te zetten in vorm en inhoud.

Mensen met artrose ervaren pijn en stijfheid bij het bewegen en worden daarom belemmerd in dagelijkse activiteiten. Voor deze groep zijn diverse niet-operatieve behandelopties beschikbaar, maar in de praktijk worden deze opties niet altijd even goed benut. Daarom is het belangrijk dat mensen met artrose, op het juiste moment, het juiste persoonlijke advies over zelfzorg en de mogelijkheden op gebied van professionele zorg krijgen. Hiervoor ontwikkelen we in het SMART project een AI-ondersteunde toepassing die in een bestaande gezondheidsapp wordt ingebouwd. Door zelf verzamelde data en AI-algoritmes zal de app gepersonaliseerde adviezen geven, die rekening houden met de mate waarin het dagelijks functioneren wordt beperkt, reeds ontvangen begeleiding en gedragsveranderingstechnieken die passen bij de gebruiker. Binnen het project is specifieke aandacht voor kwetsbare groepen, implementatie en brede kennisbenutting.

Deze vacature is onderdeel van het grotere SMART project waar in totaal 4 promovendi actief zijn, aangesteld bij verschillende kennisinstellingen. Deze vacature richt zich op de optimale ondersteuning van gedragsverandering in werkpakket 1 van SMART. In deze baan doe je als promovendus 5 jaar lang onderzoek naar relevante gedragingen, de behoeften van mensen met artrose, verschillen tussen subgroepen binnen deze populatie, en hoe vorm en inhoud van de app hier zo goed mogelijk op aan kunnen aansluiten. Er is nadrukkelijk aandacht voor mensen uit kwetsbare groepen. Naast onderzoek (0.8 FTE voor 5 jaar), kan de functie indien gewenst worden uitgebreid tot 1.0 FTE door middel van extra inzet in het onderwijs van de vakgroep Gezondheidsbevordering (0.2 FTE).

In deze baan ontwikkel je je in uiteenlopende onderzoeksmethoden. De werkzaamheden bestaan uit literatuuronderzoek, interviews en co-design sessies met betrokken stakeholders aan het begin van het project, en kwalitatieve en kwantitatieve analyses van de binnen SMART verzamelde data onder gebruikers van de app. Resultaten verwerk je in wetenschappelijke artikelen en een proefschrift.

Naast de samenwerking met de begeleiders binnen jouw werkpakket, werk je ook intensief samen met de andere werkpakketten en praktijkpartners. Je wordt aangesteld bij de Universiteit Maastricht. De projectleiding van het gehele project ligt bij de Hogeschool Utrecht, hier zullen ook af en toe (fysieke) afspraken zijn. Je hoeft niet in Maastricht of Utrecht te wonen – het is mogelijk om voor een groot deel thuis te werken, maar je bent ook altijd van harte welkom op kantoor. Begeleiding zal plaatsvinden door prof. dr. Rik Crutzen (vakgroep Gezondheidsbevordering), prof. dr. Catherine Bolman (vakgroep gezondheidspsychologie OU), dr. Amber Ronteltap en dr. Corelien Kloek (beiden lectoraat Innovatie van Beweegzorg, HU).

 

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

Om deze functie zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, vragen we:

 • Een Masterdiploma in Gezondheidswetenschappen, Gezondheidspsychologie of -beleid, of een andere vergelijkbare discipline met focus op gedragswetenschappen;
 • Aantoonbare ervaring met relevante kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksdesigns en data-analyse programma’s;
 • Affiniteit met multidisciplinaire samenwerking (binnen onderzoek) en vertaling van onderzoeksresultaten naar de praktijk;
 • Uitstekende Engelse en Nederlandse taalvaardigheden, zowel in woord als geschrift;
 • Een flinke dosis nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen, creativiteit en een goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsvoorwaarden

Tijdelijk dienstverband voor 1 jaar, dat na een positieve beoordeling wordt omgezet in 5 jaar.

Het salaris bedraagt € 2.541,- bruto per maand in het eerste jaar, oplopend tot € 3.247,- bruto per maand in het laatste jaar (bij voltijdsaanstelling), conform promovendus salarisschaal cao-NU. Tevens ontvangt u 8% vakantie- en 8,3% eindejaarsuitkering.

Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden biedt de UM ook een mooi pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

Elk jaar vindt er een beoordeling plaats.

In de eindfase van de selectieprocedure vindt een assessment plaats. Hiermee wordt beoogd dat zowel de selectiecommissie alsmede de kandidaat een weloverwogen afweging kan maken om het promotietraject te starten.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website http://www.maastrichtuniversity.nl > Over de UM > Werken bij de UM.

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar unieke innovatieve en probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment bijna 22.000 studenten en circa 5.000 medewerkers. Ten gevolge van het sterk internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM heeft zes faculteiten: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.
Voor meer informatie zie: http://www.maastrichtuniversity.nl

Afdeling

CAPHRI – Care and Public Health Research Institute

CAPHRI draagt bij aan een betere gezondheid voor iedereen door middel van innovatieve oplossingen voor de zorg en de publieke gezondheidszorg. CAPHRI slaat bruggen tussen wetenschap en samenleving door inclusief en participatief onderzoek te doen. Het onderzoek richt zich op preventie en innovatie variërend van publieke - en eerstelijnsgezondheidszorg, tot persoonsgerichte langdurige zorg.
Ons onderzoek heeft een sterke multidisciplinaire aanpak met aandacht voor lokale, regionale en mondiale thema's ingebed in zes onderzoekslijnen: Ageing & Long-Term Care, Creating Value- Based Health Care, Functioning, Participation & Rehabilitation, Health Inequities & Societal Participation, Optimising Patient Care; and Promoting Health & Personalised Care. Werken bij CAPHRI betekent werkzaam zijn in een actieve en inspirerende academische omgeving, waarbij je samen met je collega’s een waardevolle bijdrage kunt leveren aan de verbetering van de zorg en de volksgezondheid. CAPHRI trekt topwetenschappers van over de hele wereld aan en staat bekend om haar PhD-programma voor jonge talentvolle wetenschappers.
Ons onderzoek heeft een sterke multidisciplinaire aanpak met aandacht voor lokale, regionale en mondiale thema's ingebed in zes onderzoekslijnen: Ageing & Long-Term Care, Creating Value- Based Health Care, Functioning, Participation & Rehabilitation, Health Inequities & Societal Participation, Optimising Patient Care; and Promoting Health & Personalised Care. Werken bij CAPHRI betekent werkzaam zijn in een actieve en inspirerende academische omgeving, waarbij je samen met je collega’s een waardevolle bijdrage kunt leveren aan de verbetering van de zorg en de volksgezondheid. CAPHRI trekt topwetenschappers van over de hele wereld aan en staat bekend om haar PhD-programma voor jonge talentvolle wetenschappers.

Specificaties

 • PhD
 • Gezondheid; Gedrag en maatschappij
 • 30.8—38 uur per week
 • €2541—€3247 per maand
 • Universitair
 • AT2023.205

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

P. Debyeplein 1, 6229 HA, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou