Promovendus “Healthy Start”: Aanpak jeugdcriminaliteit en verslaving

Promovendus “Healthy Start”: Aanpak jeugdcriminaliteit en verslaving

Geplaatst Deadline Locatie
27 jun 1 aug Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 1 aug 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Hoe kunnen we voorkomen dat jongeren verslaafd raken en een criminele carrière ontwikkelen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren niet (verder) afglijden in verslavingsproblematiek en het justitiële circuit? Als PhD kandidaat binnen ons transdisciplinaire Healthy Start programma ga jij deze vraag onderzoeken!

Functieomschrijving

Jongeren en jongvolwassenen met antisociaal gedrag en verslavingsproblemen hebben moeite met het functioneren op verschillende gebieden, zoals werk, opleiding, inkomen, sociale relaties en mentale gezondheid. Er zijn preventie- en interventie-strategieën ontwikkeld om verslaving en antisociaal gedrag te verminderen, maar er zijn beperkingen in de effectiviteit daarvan, zoals bijvoorbeeld lange termijneffecten en een aanpak gericht op individuele verschillen. Bovendien richten deze strategieën zich vaak alleen op jeugdcriminaliteit of verslaving, terwijl onderzoek aantoont dat deze gedragingen deels voortkomen uit dezelfde mechanismen en elkaar beïnvloeden. Jongeren gebruiken bijvoorbeeld zowel drugs en delinquent gedrag om negatieve gevoelens te verminderen of positieve gevoelens van controle te vergroten. Daarom is het belangrijk om strategieën te ontwikkelen die jongeren ondersteunen en hen controle geven, gebaseerd op hun motivatie en lange termijndoelen. Helaas is het nog onduidelijk hoe effectief deze strategieën zijn en hoe ze kunnen worden geoptimaliseerd met behulp van bestaande kennis en technologieën zoals smartphones.

Als Healthy Start promovendus ga je in de eerste fase van het project, aan de hand van literatuuronderzoek en co-creatie sessies met jongeren, onderzoekers, en maatschappelijke partners, de effectieve motivatie-gerelateerde componenten van interventies voor jongeren met jeugdcriminaliteit en verslavingsproblemen onderzoeken. Daarnaast kijk je of de ontwikkelingsfase van de jongere van invloed is op de effectiviteit van strategieën om een gepersonaliseerde aanpak te ontwikkelen en hoe de rol en werkomstandigheden van hulpverleners/professionals hieraan bijdraagt. Ook onderzoek je welke uitkomsten en doelen de jongeren zelf belangrijk vinden. De antwoorden op deze vragen gebruik je voor de tweede fase van het project, waarin je experimenten uitvoert om het inzetten van technologische ontwikkelingen, zoals apps op smartphones, te onderzoeken die mogelijk preventie- en interventiestrategieën kunnen optimaliseren.

Dit promotie-project is onderdeel van ambitie 5 van het Convergentie programma Healthy Start: Aanpak van jeugdcriminaliteit en verslaving. Het multidisciplinaire team betrokken bij dit project bestaat uit de volgende teamleden: Ingmar Franken (hoogleraar Klinische Psychologie, Erasmus Universiteit Rotterdam), Willem-Paul Brinkman (Universitair Hoofddocent Interactive Intelligence, Technische Universiteit Delft), Reshmi Marhe (Universitair docent Forensische psychologie) en Ilse van de Groep (Healthy Start Fellow Jeugdcriminaliteit en verslaving).

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

We zijn op zoek naar iemand met:

 • Een (research) master in een relevante wetenschappelijke discipline, zoals (klinische/forensische) psychologie of criminologie (afgerond voor 1 september 2023).
 • Interesse in inter- en transdisciplinaire samenwerking in een team bestaande uit psychologen, criminologen, technische wetenschappers (interactieve intelligentie), neurowetenschappers, behandelaren, jongeren en ontwerpers.
 • Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (woord en geschrift).
 • Uitstekende communicatieve, organisatorische en analytische vaardigheden.
 • Affiniteit met (of werkervaring met) jongeren en jongvolwassenen met verslavingsproblematiek of delinquent gedrag.
 • Ervaring met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het gebruik van statistische programma’s zoals SPSS or R is een pre.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van deze functie is 1 september 2023, en de functie is gevestigd in Rotterdam bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. De totale contractduur is vier jaar; waarbij je start met een jaarcontract welke kan worden vervolgd met een contract voor drie jaar. De functie bedraagt 1,0 FTE. Het salaris bedraagt bij een fulltime aanstelling het eerste jaar € 2.541,- bruto per maand oplopend tot € 3.247,- bruto per maand in het laatste jaar (schaal P) conform de CAO-NU. Daarnaast bieden we je onder andere 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering, en een persoonlijk carrièrebudget. Ook kan je als medewerker gebruikmaken van EUR-faciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek en krijg je korting op een abonnement bij het Erasmus sportcentrum.

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met de nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter.  We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Afdeling

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen. Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

CONVERGENCE | HEALTHY START
Deze PhD positie maakt deel uit van het Convergentie programma Healthy Start.
Convergentie is een samenwerking tussen de TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC om de urgente en complexe maatschappelijke uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Deze uitdagingen vragen om fundamenteel nieuwe vormen van samenwerking, waarbij de grenzen tussen instituten en disciplines vervagen om nieuwe perspectieven en oplossingen te ontwikkelen. De Convergentie combineert de kracht, kennis en methoden van de aangesloten instituten om maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, urbanisatie kansenongelijkheid, druk op de gezondheidszorg en digitalisering aan te pakken. Bij deze uitdagingen werkt de Convergentie samen met een groot aantal publieke en private partners in Zuid-Holland en daarbuiten. Door de regio als een living lab te gebruiken, creëert de Convergentie een toonaangevend ecosysteem voor onderzoek en innovatie in Zuid-Holland, met grote (inter-) nationale uitstraling en ambities. Zie meer op convergence.nl.

Het Healthy Start programma spant zich in voor een gezonde en kansrijke start voor toekomstige generaties. Met een divers team van wetenschappers en professionals wordt gewerkt aan wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken - gericht op preventie en interventie - voor het versterken van de fysieke, mentale en sociale gezondheid van de jeugd, van conceptie tot jongvolwassenheid. De integratie tussen medische, sociaal-maatschappelijke en technische topwetenschap gecombineerd met de kennis uit en toepassing in de samenleving is hierbij cruciaal.

Dit PhD-project is onderdeel van ambitie 5 van Healthy Start: Aanpak van jeugdcriminaliteit en verslaving. Als PhD kandidaat maak je deel uit van Healthy Start, de Healthy Start (Young) Community en al haar activiteiten. Zie meer op https://convergence.nl/nl/healthy-start/.

Specificaties

 • PhD
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 38 uur per week
 • €2541—€3246 per maand
 • Universitair
 • ESSB/DPECS/promovendus/27062023

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou