Bestuurssecretaris

Bestuurssecretaris

Geplaatst Deadline Locatie
24 aug 22 sep Arnhem

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 22 sep 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Het College van Bestuur van ArtEZ is via Wesselo op zoek naar een stevige, onafhankelijke en verbindende bestuurssecretaris

Functieomschrijving

Plaats in de organisatie

Als bestuurssecretaris met hart voor ArtEZ maak je deel uit van het bestuursbureau. Het bestuursbureau ondersteunt en adviseert het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en de medezeggenschapsraad bij de uitvoering van hun taken (organisatorisch, inhoudelijk, financieel en juridisch). De bestuurssecretaris opereert functioneel onafhankelijk.

Je bent de leidinggevende van nagenoemde leden van het bestuursbureau en (bege)leidt hen bij het afbakenen en kwalitatief goed uitvoeren van hun taken: managementassistenten, een adjunct-secretaris, een ambtelijk secretaris van de medezeggenschapsraad, een projectleider Inclusie & Diversiteit en incidentele projectleiders. Je werkt samen met de concerncontroller en de crisismanager/woordvoerder, beiden ook deel uitmakend van het bestuursbureau.

Functieprofiel

De bestuurssecretaris is verantwoordelijk voor een goed besturing- en besluitvormingsproces in de bestuurlijke driehoek van College van Bestuur, Raad van Toezicht en de medezeggenschapsraad. De voorbereiding hiervan geschiedt door de adjunct secretaris en het bestuurssecretariaat in samenspraak met jou. Je bevordert en bewaakt de ‘Good Governance’ en bent strategisch sparringpartner en vraagbaak voor het College van Bestuur vanuit een breed perspectief, zowel gevraagd als ongevraagd. Daaronder valt het signaleren van externe ontwikkelingen, wet- en regelgeving en overige informatie die van belang kan zijn voor de strategie/positionering van ArtEZ.

Je bent tevens onafhankelijke adviseur voor de Raad van Toezicht en ondersteunt de Raad van Toezicht bij de vervulling van zijn rol en taken.

De bestuurssecretaris vervult binnen ArtEZ een inhoudelijk verbindende rol tussen het College van Bestuur, de (academie)directeuren, ondersteunende diensten en de medezeggenschap. Je hebt een belangrijke schanierfunctie in de vertaalslag van de bestuurlijke beleid- en besluitvorming naar de dagelijkse operatie. Je stroomlijnt en professionaliseert (de planning van) bestuurlijke processen en besluitvorming.

De bestuurssecretaris is verantwoordelijk voor de totstandkoming en het beheer van instellingsdocumenten als statuten, bestuurs- en beheerreglement, instellingsplan en jaarverslag. Je volgt de voortgang van het instellingsplan en signaleert interne ontwikkelingen, initiatieven, projecten en programmalijnen die daarvoor van belang zijn. Je werkt daarbij nauw samen met de directeuren, de concerncontroller en de adjunct-secretaris.

Je ziet toe op de compliance binnen ArtEZ. Je zorgt voor een goede bestuurlijke kalender en bewaakt de tijdigheid, kwaliteit en opvolging van de besluitvorming over de daarin geagendeerde onderwerpen. De voorbereiding hiervan geschiedt door de adjunct- secretaris en het bestuurssecretariaat in samenspraak met de bestuurssecretaris.

Specificaties

ArtEZ, hogeschool voor de kunsten

Functie-eisen

Je bent een procesgerichte adviseur met ruime ervaring in het functioneren in een bestuurlijk complexe omgeving, bij voorkeur opgedaan in de onderwijssector. Je beschikt over academisch werk- en denkniveau en hebt bij voorkeur een afgeronde bedrijfskundige of bestuurlijke opleiding. Je bent analytisch sterk en hebt ervaring met het optimaliseren van bestuurlijke en besluitvormingsprocessen.

Je beschikt over de senioriteit om op te treden als onafhankelijk, kritisch gesprekspartner en beschikt over een goed ontwikkeld gevoel voor (politiek-)bestuurlijke verhoudingen en het eigen functioneren daarbinnen.

Je handelt hierin integer en weet de balans te vinden tussen openheid en vertrouwelijkheid. Je hebt een uitstekend gevoel voor verhoudingen, bent in staat om verschillende belangen te verenigen, creëert draagvlak en eenheid op verschillende niveaus en maakt op natuurlijke en zorgvuldige wijze verbinding. Je bent in staat verbindend, tactisch en overtuigend op te treden met waar nodig doorzettingsvermogen.

Je hebt een stevige persoonlijkheid met reflectieve instelling en uitstekend rolbesef. Een coachend leidinggevende met oog en oor voor het individu en gevoel voor persoonlijke ontwikkeling. Je hebt een aanjagende rol, neemt initiatief en bent zelf ook proactief. Brengt tegelijkertijd rust, overzicht en relativeringsvermogen.

Je beschikt over uitstekende contactuele en mondelinge/schriftelijke vaardigheden en bent accuraat en zorgvuldig. Je hebt een hoge mate van integriteit en bent bereid om anderen hierin mee te nemen en op aan te spreken. Een vakvolwassen professional die intrinsiek gemotiveerd is en die past in de rol van een professionele en kwaliteitsbewuste partner in de governance en medezeggenschap van de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt een tijdelijk contract voor een jaar met daarna de intentie tot een overeenkomst voor onbepaalde tijd met een omvang van 0,8 – 1,0 fte. Het bruto maandsalaris is conform salarisschaal 13 van de cao-hbo.

Naast een informele en open werksfeer biedt ArtEZ aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de cao-hbo, zoals een vakantietoeslag van 8%, een eindejaarsuitkering van 8,3% en goede studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. ArtEZ heeft aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals tien weken vakantie bij 1 fte en een 40-urige werkweek (en naar rato afhankelijk van jouw fte-invulling). Je werkt zowel vanuit huis als vanuit je werkplek bij ArtEZ in Arnhem. Ook werken vanuit de locaties in Enschede en Zwolle behoort tot de mogelijkheden.

Werkgever

ArtEZ University of the Arts (ArtEZ) is de thuisbasis voor een diverse, internationale gemeenschap van studenten, docenten en onderzoekers die bij ArtEZ de ruimte vinden voor artistieke, intellectuele en persoonlijke groei. Kunst bindt hen. Kunst zet aan tot vernieuwende ideeën en alternatieve denkwijzen. Het motto van ArtEZ is: kunst verandert. Art changes. Met inspirerend kunstonderwijs op hbo bachelor- en masterniveau en toonaangevend artistiek onderzoek op het gebied van beeldende kunst, mode, vormgeving, architectuur en muziek, dans en theater en artist educator/docentenopleidingen in deze disciplines creëert ArtEZ de plek waar je een verschil kunt maken, in de kunst én in de samenleving. ArtEZ heeft circa 3.000 studenten, 900 docenten en andere medewerkers en locaties in Arnhem, Enschede en Zwolle.

ArtEZ staat voor kunstonderwijs dat naar internationale maatstaven van erkend hoge kwaliteit is. Veel van de opleidingen zijn van topkwaliteit en genieten (inter)nationaal aanzien. De afgestudeerden kennen hun positie en kracht, hebben hun artisticiteit en vakmanschap ontwikkeld en weten deze - in samenwerking met anderen - maatschappelijk betekenis te geven. De studenten staan bij ArtEZ centraal en worden voorbereid op een professioneel bestaan op het hoogste niveau binnen een internationale context.

Specificaties

  • Management; Beleid- en staf
  • AT ART 20230823

Werkgever

ArtEZ, hogeschool voor de kunsten

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Onderlangs 9, 6812 CE, Arnhem

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou