Promovendus voor het project "Preventing Relapse & Crisis in patients with serious mentall illness"

Promovendus voor het project "Preventing Relapse & Crisis in patients with serious mentall illness"

Geplaatst Deadline Locatie
1 sep 22 sep Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 22 sep 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Het departement Medische en Klinische Psychologie (MKP) van Tilburg University is op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde promovendus die een sterke affiniteit heeft voor – en bij voorkeur al enige ervaring in het doen van – onderzoek op het gebied van de klinische psychologie in de brede zin en naar symptomatologie en/of behandeling van patiënten met ernstig psychiatrische aandoeningen (zoals een bipolaire stoornis, depressie, verslaving, of angststoornis) in het bijzonder.

Functieomschrijving

Beschrijving van het project
In dit PhD-project zal worden onderzocht welke (generieke en gepersonaliseerde transdiagnostische) symptomen een terugkeer van klachten over tijd kunnen voorspellen, en hoe de patiënt via gepersonaliseerde feedback tijdig terug op het juiste spoor gezet kan worden. Eerst zullen potentiële voorspellers van terugval geïdentificeerd worden en zullen er focusgroepen met therapeuten en patiënten gehouden worden. Vervolgens zal via individuele interviews met patiënten bepaald worden welke transdiagnostische factoren het meest relevant zijn voor elke patiënt, waarna deze vertaald worden naar zelf-rapportage items die middels ESM (Experience Sampling Method) herhaaldelijk bevraagd kunnen worden. Op basis van de verzamelde gegevens worden verschillende gepersonaliseerde feedback tools ontwikkeld en ingezet bij EPA-patiënten.

 

Dit PhD-project is onderdeel van een onlangs door NWO gesubsidieerd onderzoek (“Technology-assisted Self-Management: Preventing Relapse and Crisis by the Severe Mentally Ill Themselves”) naar het ontwikkelen van een digitaal zelfmanagementplatform voor mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA). Het overkoepelende doel is deze kwetsbare groep meer controle te geven over hun eigen mentale gezondheid en daarmee de druk op de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg te verlagen. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met verschillende universiteiten, zorgprofessionals en patiënten. 


Functieomschrijving
Deze functie houdt de volgende taken in:

 • Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek (systematic review; focus groups, ethische goedkeuring, protocol schrijven, werving deelnemers, data verzameling organiseren, data analyseren). Dit op basis van principes van open science en team science.
 • Het schrijven van wetenschappelijke artikelen en presenteren op (inter)nationale conferenties en binnen onze onderzoeksgroep;
 • Het schrijven van een PhD-thesis.
 • Deelname aan vergaderingen van de projectonderzoeksgroep en departement meetings, en actief betrokken zijn binnen het departement.

 

Daarnaast draagt u voor 0,1 fte bij aan het verzorgen van onderwijs binnen het departement MKP, hetgeen u voorbereidt op een academische loopbaan achteraf.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

 • U bent in bezit van een masterdiploma in de (medische of klinische) Psychologie, Geneeskunde/Psychiatrie, of een Research Master op een gebied dat betrekking heeft op het raakvlak van gedragswetenschappen en (mentaal) welzijn;
 • U heeft bij voorkeur affiniteit met de klinische psychologie of psychiatrie en met problematiek van patiënten met ernstig psychiatrische aandoeningen.
 • U heeft een zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en het Engels; aangezien dit onderzoek met Nederlands sprekende patiënten en therapeuten en met behulp van Nederlandstalige instrumenten en uitkomstmaten uitgevoerd zal worden, is het beheersen van de Nederlandse taal in woord en geschrift essentieel.
 • U bent zeer gemotiveerd om in de wetenschap te werken en om succesvol een PhD-thesis af te ronden; 
 • U beschikt over uitstekende communicatieve, organisatorische en analytische vaardigheden; 
 • U werkt proactief en zelfstandig, maar u kunt ook goed samenwerken met professionals uit verschillende vakgebieden ((inter)nationale onderzoekers);   
 • U beschikt over doorzettingsvermogen en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast bent u consciëntieus, ambitieus en flexibel, en u kunt goed functioneren onder tijdsdruk;  
 • Het hebben van ervaring met de experience sampling methode (ESM) is een pré;
 • U beschikt over goede analytische vaardigheden en ervaring met statistische programma’s zoals SPSS of R. 

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar.

Het betreft een functie voor 1,0 fte (40 uur per week) van de volledige werktijd. De aanstelling geldt eerst voor 12 maanden en bij goed functioneren wordt het contract verlengd met 36 maanden.

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en (persoonlijke) ontwikkelingen en heeft uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Het salaris bedraagt bij aanvang van het dienstverband € 2770.-- bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel promovendus en salarisschaal PR0 van de cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van werkervaring. 

Je hebt recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van uw bruto jaarinkomen. Als u 40 uur per week werkt, ontvang je 41 vakantiedagen per jaar. 

Alle medewerkers van de universiteit vallen onder het pensioenfonds ABP.

 

We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei voorzieningen en regelingen om een optimale balans tussen werk en privé te behouden. Ook kun je tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling. 

 

Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap.

Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

 

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University is een moderne gespecialiseerde universiteit. Het onderwijs en onderzoek van de Tilburg School of Social and Behavorial Sciences (TSB) zijn georganiseerd rond de thema’s Health, Care & Well-Being, en People, Work, & Organizations. Met een inspirerende werkomgeving daagt de school haar medewerkers uit om hun ambities te verwezenlijken. Betrokkenheid en samenwerking zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Specificaties

 • PhD
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 40 uur per week
 • Universitair
 • 21850

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou