Hoogleraar Overheidsaansprakelijkheid (overeenkomst van opdracht)

Hoogleraar Overheidsaansprakelijkheid (overeenkomst van opdracht)

Geplaatst Deadline Locatie
5 sep 24 sep Nijmegen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 24 sep 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Als leerstoelhouder Overheidsaansprakelijkheid (voorheen Overheid en onderneming) beheers je het gehele terrein van de overheidsaansprakelijkheid, zowel bij onrechtmatige als bij rechtmatige daad. Op minstens een van beide terreinen ben je een gezaghebbend expert. Vanuit deze expertise draag je wezenlijk bij aan de onderzoeksprogramma's van het Onderzoekcentrum voor Staat & Recht (SteR), in het bijzonder het programma Dragende Beginselen & Fundamentele Rechten alsmede het programma Conflictoplossende instituties. Je begeleidt op dit terrein een of enkele promovendi. Bovendien lever je een belangrijke bijdrage aan het masteronderwijs op dit gebied. 

Het onderwijs vormt een belangrijk onderdeel van de leeropdracht. Als hoogleraar initieer en geef je onderwijs dat aansluit bij de eisen en mogelijkheden van deze tijd. Je vormt hierbij een bron van inspiratie voor jouw studenten, mede dankzij je duidelijke visie op onderwijs, die aansluit bij die van de faculteit. In die visie zijn wetenschappelijk onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en affiniteit met de rechtspraktijk nauw verweven. Zij voeden elkaar. Vanuit die kruisbestuiving krijgt de academische vorming van de Nijmeegse juristen gestalte.

Je levert een substantiële bijdrage aan de inhoud en uitvoering van het onderwijs in de master. Je geeft colleges in het specialisatievak Overheidsaansprakelijkheid, begeleidt incidenteel scripties en hebt gelegenheid om doctoraalexamens voor te zitten. Indien mogelijk en passend draag je ook bij aan (bezoldigd) postacademisch onderwijs. 

Het onderzoek op het terrein van het overheidsaansprakelijkheidsrecht is ondergebracht in het Onderzoekcentrum voor Staat & Recht (SteR). SteR verenigt een keur aan Nijmeegse wetenschappers die samen beschikken over een brede publiekrechtelijke, metajuridische en empirische onderzoeksexpertise. Deze onderzoekers verrichten fundamenteel publiekrechtelijk onderzoek dat bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van onze rechtsstaat. Zij geven hun samenwerking gestalte binnen de onderzoeksprogramma's (1) Dragende Beginselen & Fundamentele Rechten (2) Wisselwerking tussen nationaal & internationaal recht (3) Conflictoplossende instituties (4) Migratie & Burgerschap. 
Via jouw aansprakelijkheidsrechtelijke expertise draag je bij aan de programma's (1) en (3). Indien mogelijk leg je ook verbinding met het onderzoek binnen het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht, het andere onderzoekcentrum binnen de faculteit. Je bent een inspirator voor promovendi en andere (jonge) collegae.

Als hoogleraar met een kleine aanstelling zal van je slechts incidenteel een bijdrage worden gevraagd aan het bestuur en beheer van de faculteit. Wel ben je zeer betrokken bij de lerende, academische gemeenschap die de Faculteit der Rechtsgeleerdheid nadrukkelijk wil zijn. Je investeert daartoe in je contacten binnen SteR en OO&R. Je bent in staat bij te dragen aan een open cultuur waarin respectvolle maar duidelijke feedback wordt gegeven en ontvangen. 

Samengevat ben je als hoogleraar Overheidsaansprakelijkheid met de volgende taken belast:
- Het verzorgen van masteronderwijs op het terrein van het overheidsaansprakelijkheidsrecht, zowel op het terrein van de onrechtmatige overheidsdaad als op het terrein van nadeelcompensatie.
- Het verrichten, initiëren en begeleiden van onderzoek op ditzelfde terrein binnen de SteR-onderzoeksprogramma's Dragende Beginselen & Fundamentele Rechten en Conflictoplossende instituties.
- Het geven van inspiratie en, in beperkte mate, begeleiding aan de wetenschappelijke medewerkers.
- Een -gelet op de beperkte omvang van de aanstelling- passende bijdrage aan de faculteit als een lerende, academische gemeenschap in de breedste zin des woords.

Specificaties

Radboud Universiteit

Functie-eisen

 • Je bent een gepromoveerd jurist.
 • Je beschikt over goede (internationale) contacten in de wetenschap en de rechtspraktijk of bent bereid deze contacten te leggen.
 • Je bent een inspirerende wetenschapper en docent en kunt jouw visie op aansprekende wijze uitdragen, waarbij je het belang van jouw onderzoeksterrein overtuigend kunt overbrengen en promovendi en andere medewerkers kunt enthousiasmeren en ondersteunen.
 • Je hebt voeling met de rechtspraktijk en hebt daarin bij voorkeur ervaring.
 • Om binnen de genoemde onderzoeksprogramma's de rol van inspirator en verbinder te kunnen spelen beschik je, naast gezaghebbende expertise op het overheidsaansprakelijkheidsrecht of een deelterrein daarvan, ook over grote affiniteit met algemene leerstukken van het bestuursrecht en het burgerlijk recht.
 • Je bent flexibel en werkt graag en gemakkelijk met anderen samen.
 • Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal (C2 niveau) uitstekend in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: Het betreft een leeropdracht van 0,2 fte voor in eerste instantie 3 jaar met uitzicht op een verlenging.

 • Het betreft een leeropdracht van 0,2 fte voor in eerste instantie 3 jaar met uitzicht op een verlenging.
 • De leeropdracht is in beginsel onbezoldigd. Voordat tot aanstelling kan worden overgegaan, moet zijn verzekerd dat de wetenschappelijke onafhankelijkheid van de hoogleraar is geborgd.

Werkgever

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid maakt deel uit van de Radboud Universiteit. Kerntaken van de faculteit zijn onderwijs en onderzoek. Het wetenschappelijk onderwijs van de rechtenfaculteit is gericht op het opleiden van allround juristen en op postacademische scholing van juristen. Kenmerkend van het grensverleggend wetenschappelijk onderzoek is dat het veelal in samenwerking met de juridische beroepspraktijk plaatsvindt.


Radboud Universiteit

Wij willen het beste halen uit de wetenschap, uit anderen en onszelf. Waarom? Omdat dit hard nodig is voor de wereld om ons heen. Vooraanstaand onderzoek en onderwijs leveren een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat is wat meer dan 24.000 studenten en 5.600 medewerkers van de Radboud Universiteit samenbrengt. En dat vraagt om nog meer talent en samenwerking. Je bent nodig!

Specificaties

 • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
 • Recht
 • Gepromoveerd
 • 1214617

Werkgever

Radboud Universiteit

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Houtlaan 4, 6525 XZ, Nijmegen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou