Promovendus 'Calibrating Trust in AI in Healthcare'

Promovendus 'Calibrating Trust in AI in Healthcare'

Geplaatst Deadline Locatie
8 sep 1 okt Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 1 okt 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Tilburg University | Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) is op zoek naar een Promovendus voor het interdisciplinair onderzoeksproject ‘Calibrating Trust in AI in Healthcare’ (1,0 fte - 40 uur per week) voor het Departement Tranzo, locatie Tilburg, wetenschapsgebied Gezondheidszorg / AI. Duur arbeidsovereenkomst: 1 jaar + verlenging met 3 jaar.

Functieomschrijving

Wil je een bijdrage leveren aan het project ‘Calibrating Trust in AI in Healthcare’ waarbij je interdisciplinair onderzoek gaat doen naar ‘gekalibreerd’ vertrouwen in AI in de gezondheidszorg? En beschik je over een interdisciplinaire denkhouding, met interesse in de interactie tussen mens, maatschappij en technologie? Solliciteer dan direct! 

Functiebeschrijving
We zoeken we een promovendus voor het project ‘XAI: Role of Trust in Adoption of AI in Healthcare’. Het project wordt uitgevoerd vanuit het interdisciplinaire onderzoeksteam SSH Digitalization of Health and Wellbeing van Tilburg University. Jouw promotietraject maakt deel uit van het Icon project AI Deployment Journey in Healthcare: Governance, Design, and Adoption, één van de Tilburg University Digital Sciences for Society projecten.     

De eerste taak is je theoretisch te verdiepen in de onderwerpen verbonden aan vertrouwen in AI in de gezondheidszorg. Denk aan literatuuronderzoek naar de diverse factoren die dit vertrouwen mogelijkerwijs beïnvloeden en het vraagstuk van gepast (‘gekalibreerd’) vertrouwen in AI. Daarnaast is de operationalisatie van de voorliggende vragen en vervolgens de opzet en uitvoering van de data verzameling en analyses, zowel kwantitatief als kwalitatief, een belangrijk onderdeel van de functie. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is het spreken met relevante belanghebbenden zoals zorgprofessionals, managers, experts. Tevens het presenteren van de resultaten in wetenschappelijke artikelen, vaktijdschriften en populaire social media kanalen. Daarnaast en in voorbereiding op een academische carrière, is onderwijs geven (gemiddeld een ½ dag per week) onderdeel van het takenpakket.

Achtergrond
Ondanks het feit dat AI-technologieën voor medische doeleinden reeds ontwikkeld zijn en mogelijkerwijs duurzaamheid, kwaliteit en efficiëntie in de gezondheidszorg zouden kunnen bevorderen, worden ze slechts ten dele geïmplementeerd. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat vertrouwen in AI hoogstwaarschijnlijk een rol speelt in het adopteren van AI-technologieën in de gezondheidszorg. Een gangbare hypothese is dat dit vertrouwen zal groeien naarmate AI-technologieën meer transparant en betrouwbaar worden. Vandaar de nadruk op Explainable AI (XAI). Terwijl deze hypothese heel goed zou kunnen kloppen op de lange termijn, is er ook sprake van een initieel vertrouwen in AI, voordat er ervaring wordt opgedaan met AI-technologieën, dat bepaalt of zorgprofessionals wel of niet aan de slag gaan met deze technologieën. Wat maakt dat sommige zorgprofessionals wel AI-technologieën adopteren en anderen niet? Of dat dezelfde zorgprofessional in sommige gevallen wel gebruikmaakt van AI en in andere gevallen niet? Welke factoren beïnvloeden dit vertrouwen? Het tweeledige doel van het onderzoek is om inzicht te genereren in 1) de factoren die mogelijkerwijs een invloed hebben op het proces van vertrouwen in AI door de gangbare categorieën van ‘cognitieve’ en ‘niet-cognitieve’ benaderingen van vertrouwen te overstijgen; 2) de co-design methoden en instrumenten die gepast (‘gekalibreerd’) vertrouwen in digitale technologieën zouden kunnen bevorderen. Als promovendus zul je je bezighouden met beide, gerelateerde vraagstukken.   

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Je hebt affiniteit met de sector en AI en betrokkenheid bij het zoeken naar een oplossing voor een maatschappelijk probleem. Je werkt proactief samen in een team van professionals en onderzoekers. Je kunt overweg met het verzamelen en analyseren van zowel kwantitatief als kwalitatieve gegevens. Daarnaast ben je/heb je:

 • Afgestudeerd in een van de sociale wetenschappen, human-computer interaction, medische wetenschappen of andere relevante discipline
 • Ervaring met het schrijven van wetenschappelijke artikelen is pre.
 • Je beheerst de Nederlandse taal.
 • Tilburg University is een internationale universiteit en daarom tweetalig. Van PhD studenten is een goede beheersing van het Engels is vereist (CEFR-niveau: C2).
 • Je toont persoonlijk leiderschap: je neemt verantwoordelijkheid voor je werk en loopbaan, en beschikt over goede zelfkennis.
 • Je hebt een interdisciplinaire denkhouding. 
 • Je hebt teamspirit: je voelt je onderdeel van een team en geeft hier uiting aan door middel van samenwerking, het delen van kennis en ervaringen, en het bijdragen aan een open en inclusieve werkomgeving.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie als Promovendus voor 1.0 fte (40 uur per week). De voorkeur gaat uit naar een indiensttreding per 1 januari 2024. Je wordt eerst aangesteld voor 12 maanden en bij goed functioneren wordt het contract verlengd met 3 jaar.

Het salaris bedraagt minimaal €2.770 en maximaal €3.539 bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Promovendus en bijbehorende salarisschaal van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring.

Je hebt recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van uw bruto jaarinkomen. Als u 40 uur per week werkt, ontvang je 41 vakantiedagen per jaar. Onderzoekers van buiten Nederland kunnen, indien zij voldoen aan de daarvoor gestelde voorwaarden, in aanmerking komen voor een onbelaste vergoeding van 30% van hun belastbaar salaris. De universiteit vraagt deze tegemoetkoming namens hen aan. 

We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei voorzieningen en regelingen om een optimale balans tussen werk en privé te behouden. Ook kun je tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling. 

Alle medewerkers van de universiteit vallen onder het zogenaamde Ambtenarenpensioenfonds (ABP). 
Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap.

Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze ruim 2.800 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 20.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.
 

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences
Tilburg University is een moderne gespecialiseerde universiteit. Het onderwijs en onderzoek van de Tilburg School of Social and Behavorial Sciences (TSB) zijn georganiseerd rond de thema’s Health, Care & Well-Being, en People, Work, & Organizations. Met een inspirerende werkomgeving daagt de school haar medewerkers uit om hun ambities te verwezenlijken. Betrokkenheid en samenwerking zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Specificaties

 • PhD
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 40 uur per week
 • €2770—€3539 per maand
 • Universitair
 • 21861

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou