Promovendus ‘Zeggenschap en zinvol registreren’ binnen het project Zorgprofessionals aan Zet!

Promovendus ‘Zeggenschap en zinvol registreren’ binnen het project Zorgprofessionals aan Zet!

Geplaatst Deadline Locatie
12 sep 24 sep Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 24 sep 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Wil jij dat zorgprofessionals meer zeggenschap krijgen in de verpleeghuiszorg? Word dan promovendus ‘Zorgprofessionals aan Zet’ bij de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg en ga in nauwe samenwerking met zorgprofessionals hier wetenschappelijk onderzoek naar uitvoeren.

Functieomschrijving

In het project ‘Zorgprofessionals aan Zet’ werken zorgprofessionals aan meer zeggenschap in wat zij willen leren en verbeteren, met welk doel en met welke gegevens. De verwachting is dat dit zal leiden tot doelmatiger werken, meer werkplezier voor de zorgprofessional en hogere ervaren kwaliteit van zorg voor bewoners en hun naasten.

In dit promotietraject ga je onderzoeken hoe meer zeggenschap kan bijdragen aan actief leren en verbeteren met routinematig verzamelde kwaliteitsgegevens (zoals in het zorgdossier) in het verpleeghuis. Dit doe je in nauwe samenwerking met de zorgprofessionals die directe zorg verlenen in het verpleeghuis (o.a. helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen en de specialist ouderengeneeskunde). Het doel is om inzicht te krijgen in hoeveel zeggenschap zorgprofessionals momenteel hebben in het kwaliteitsbeleid en hoe dit in de toekomst verbeterd kan worden. Je gaat samen met zorgprofessionals een werkwijze ontwikkelen, testen en verspreiden die zorgprofessionals ondersteunt om m.b.v. bestaande kwaliteitsgegevens ervaren kwaliteit van zorg te verbeteren, passend bij hoe zij dat zelf zouden willen doen.

Gedurende het promotietraject leer je het dynamische werkveld van de verpleeghuiszorg kennen, je gaat een landelijk netwerk opbouwen en ontwikkelt je vaardigheden op het gebied van praktijkgericht onderzoek. Specifiek heb je de volgende taken:

 • Je gaat samen met de zorgprofessionals een werkwijze ontwikkelen en testen om de zeggenschap rondom leren en verbeteren met routinedata te vergroten;
 • Je verricht literatuuronderzoek naar modellen die leren en verbeteren op basis van routinedata in de langdurige zorg vormgeven, en het identificeren van facilitators die bijdragen aan zeggenschap van zorgprofessionals;
 • Je verricht behoeftenonderzoek naar welke kwaliteitsgegevens zorgprofessionals registreren, welke gegevens zouden zij willen registreren en hoe kunnen die gegevens gebruikt worden voor leren en verbeteren;
 • Je gaat samen met zorgprofessionals en onderwijsprofessionals kijken hoe leren en verbeteren met data geborgd kan worden in het onderwijs en in de dagelijkse verpleeghuiszorg.

Daarnaast houd je je bezig met de algemene taken die bij een promotietraject horen, waaronder het opzetten en uitvoeren van empirisch onderzoek, het schrijven van wetenschappelijke artikelen, (inter)-nationale presentaties geven over jouw onderzoek, en (in beperkte mate) onderwijs geven. Je zal deel uitmaken van een multidisciplinair team van onderzoekers en zorgprofessionals en er is binnen de onderzoeksopzet nog ruimte voor jouw eigen invulling en ideeën.

De beroepsvereniging voor verzorgenden en verpleegkundigen (V&VN) en de beroepsvereniging voor specialisten ouderenzorg (Verenso) zijn samenwerkingspartners. Dit project wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Zorgprofessionals aan Zet is een groot project waarop we twee promovendi kunnen aanstellen die ook intensief zullen samenwerken. Kijk ook naar de andere vacature. Dit promotietraject is gericht op hoe zorgprofessionals beter kunnen samenwerken met bewoners en hun naasten met behulp van cliëntervaringen middels de Ruimte voor Zorg evaluatiemethode.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

Wij zoeken een enthousiaste kandidaat die afgestudeerd is in de richting van gezondheidswetenschappen, verplegingswetenschap, psychologie, geneeskunde of aanverwante opleidingen. Tevens heb jij de volgende vaardigheden:

 • Je bent analytisch sterk; hierdoor kan je onderscheid maken tussen grote hoeveelheden data en dit terugkoppelen aangepast aan de groep zorgprofessionals.
 • Je hebt goede gespreksvaardigheden, bij voorkeur ervaring met interviewen.
 • Je hebt goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
 • Je kan gemakkelijk schakelen met professionals in alle lagen van een organisatie.
 • Je kan goed omgaan met dynamisch en iteratief onderzoek, dat gedurende het proces continu wordt aangepast en verfijnd. Dit vertaalt zich in eigenschappen als doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid en organisatietalent.
 • Je hebt affiniteit met ouderenzorg. Bij voorkeur heb je ook ervaring met kwalitatief en kwantitatief onderzoek in dit onderwerp of ben je bereid jezelf hierin te ontwikkelen.

Een deeltijdsaanstelling in combinatie met werken in de ouderenzorg behoort ook tot de mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden

Tijdelijk dienstverband (1.0 fte) voor 4 jaar. Het eerste jaar is een proeftijd. Na een positieve beoordeling wordt de functie met 3 jaar verlengd.

Het salaris bedraagt € 2.770,- bruto per maand in het eerste jaar oplopend tot € 3.539,- bruto per maand in het vierde jaar, conform de promovendus salarisschaal. Tevens ontvangt u 8% vakantie- en 8,3% eindejaarsuitkering.

Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden biedt de UM ook een mooi pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

Elk jaar vindt er een beoordeling plaats.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website klik hier

Werkgever

Universiteit Maastricht

Waarom werken aan de Universiteit Maastricht?

Aan de Universiteit Maastricht (UM) draait alles om de toekomst.  Die van onze studenten omdat we ze een stevige, brede basis geven voor de rest van hun leven. En die van ons allemaal door ons onderzoek naar oplossingen voor vraagstukken in de hele wereld. Met onze zes faculteiten zorgen we voor een veelomvattend aanbod aan onderwijs en onderzoek. 

In ons onderwijs werken we met de methode Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Dit betekent dat onze studenten in kleine groepen zélf op zoek gaan naar oplossingen voor problemen en vraagstukken. Ze discussiëren samen, trekken conclusies, formuleren een antwoord en presenteren dat aan de hele groep. Zo doen ze belangrijke vaardigheden op voor hun hele loopbaan.  

De UM heeft op dit moment meer dan 22.300 studenten en ruim 5.000 medewerkers uit alle windstreken. Dat zorgt voor een inspirerende en bruisende internationale gemeenschap.  

Spreekt deze internationale omgeving waarin de wetenschap centraal staat jou aan? En wil jij hier vanuit een wetenschappelijke of juist staff functie een steentje aan bijdragen? Dan ben jij met jouw unieke bijdrage van harte welkom! Want als jonge Europese Universiteit van Maastricht bieden we perspectief dat we vertalen naar jouw talent. Je bent waardevol voor onze universiteit en de maatschappij en we inspireren je om met trots en plezier samen te groeien.

Voor meer informatie over de UM klik hier.

Maastricht UMC+
Het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht werken samen als universitair medische centrum. De organisatie heet het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (Maastricht UMC+). Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ heeft drie taken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Het Maastricht UMC+ behandelt patiënten met alle mogelijke aandoeningen: van eenvoudig tot zeer complex. Dat behelst niet alleen basispatiëntenzorg, maar met name bijzondere patiëntenzorg: topreferente en topklinische zorg. Het onderzoek vindt plaats in 6 schools: Cardiovascular Diseases (CARIM); Oncology & Developmental Biology (GROW); Nutrition, Toxicology and Metabolism (NUTRIM), Mental Health and Neuroscience (MHeNS), Public Health and Primary Care (CAPHRI) en School for Health Professions Education (SHE).

Afdeling

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
In de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) draait alles om gezond leven. Ons onderzoek en onderwijs is niet alleen gericht op herstel maar focust sterk op preventie, gezondheidsbehoud en gezondheidsbevordering. We zijn erop uit om met onze kennis en kunde daadwerkelijk te kunnen zorgen voor gezonde levens van individuele mensen én de maatschappij als geheel. In onderwijs, onderzoek en zorg is de FHML sterk verbonden met het academisch ziekenhuis Maastricht waarmee ze samen het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) vormt. 

De FHML wordt gevormd door een (inter)nationale community medewerkers en studenten en is de grootste faculteit van Maastricht University. De faculteit biedt een breed palet aan Nederlands- en Engelstalige bachelor- en masteropleidingen in vernieuwende onderwijsconcepten waarin de nadruk altijd ligt op het bouwen van bruggen naar de praktijk

Het multidisciplinaire onderzoek van de FHML richt zich op een aantal zorgvuldig gekozen actuele thema’s. Naast onderzoek dat is gericht op het verkrijgen van nieuwe inzichten gaat het ook om onderzoek waarvan de resultaten direct vertaald kunnen worden naar concrete toepassingen en innovaties. De uitvoering van de verschillende onderzoeksprogramma's is georganiseerd in onze zes graduate schools en twee instituten.

Informatie over de afdeling:
CAPHRI draagt bij aan een betere gezondheid voor iedereen door middel van innovatieve oplossingen voor de zorg en de publieke gezondheidszorg. CAPHRI slaat bruggen tussen wetenschap en samenleving door inclusief en participatief onderzoek te doen. Het onderzoek richt zich op preventie en innovatie variërend van publieke - en eerstelijnsgezondheidszorg, tot persoonsgerichte langdurige zorg.

Ons onderzoek heeft een sterke multidisciplinaire aanpak met aandacht voor lokale, regionale en mondiale thema's ingebed in zes onderzoekslijnen: Ageing & Long-Term Care, Creating Value-Based Health Care, Functioning, Participation & Rehabilitation, Health Inequities & Societal Participation, Optimising Patient Care; and Promoting Health & Personalised Care.

Werken bij CAPHRI betekent werkzaam zijn in een actieve en inspirerende academische omgeving, waarbij je samen met je collega’s een waardevolle bijdrage kunt leveren aan de verbetering van de zorg en de volksgezondheid. CAPHRI trekt topwetenschappers van over de hele wereld aan en staat bekend om haar PhD-programma voor jonge talentvolle wetenschappers.

Voor meer informatie over CAPHRI, de onderzoeksprogramma’s en de onderzoekers, ga naar https://caphri.mumc.maastrichtuniversity.nl/

Uw plaats van tewerkstelling is de vakgroep Health Services Research van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, te Maastricht. Zie tevens https://hsr.mumc.maastrichtuniversity.nl/

Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg
De Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L www.awolimburg.nl) is een structureel samenwerkingsverband tussen de Universiteit Maastricht, 9 zorgorganisaties (Meandergroep Zuid-Limburg, Sevagram, Envida, Cicero Zorggroep, Zuyderland, Vivantes, De Zorggroep, Land van Horne, Proteion), Zuyd Hogeschool, mbo’s Gilde Zorgcollege en Vista college. Binnen het living lab van de AWO-L draait het om het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg voor ouderen. Zorgverleners (zoals verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, psychologen, fysio- en ergotherapeuten), beleidsmakers, onderzoekers,  studenten en ouderen zelf wisselen kennis en ervaring uit. Daarnaast toetsen en evalueren we vernieuwingen in de dagelijkse zorg. Praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs gaan in het living lab hand in hand. Het onderzoek betreft onderwerpen die zorgvragers (kwetsbare ouderen die thuis wonen met zorg of in een woonzorgcentrum/verpleeghuis) en zorgprofessionals gezamenlijk agenderen en aan werken. Het netwerk bestrijkt circa 185 zorglocaties (zorgcentra, verpleeg- en verzorgingshuizen), thuiszorg en meer dan 27.000 medewerkers.

De werkwijze van de AWO-L en het wetenschappelijk onderzoek is internationaal toonaangevend. In de werkplaats werken enerzijds gepromoveerde senior onderzoekers (linking-pins) vanuit de universiteit minimaal 1 dag per week bij een zorgorganisaties aan wetenschappelijk onderzoek. Anderzijds werken medewerkers (verpleegkundigen, paramedici, artsen, beleidsmedewerkers e.a.) vanuit de zorgorganisaties samen met de Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool en mbo. Samen bedenken ze oplossingen voor de problemen van de toekomst, die vervolgens worden getoetst en geïmplementeerd door de professionals zelf. Daartoe werken ze samen binnen geprioriteerde thema’s (zoals dementiezorg of bewegen) aan projecten (zoals 24-uurs verpleeghuiszorg op een zorgboerderij of de effecten van beweeginterventies). De AWO-L werkt landelijk samen met de Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO).

Wij hebben begrip voor acquisitie maar stellen dat voor deze functie niet op prijs.

Specificaties

 • PhD
 • Gezondheid; Gedrag en maatschappij
 • max. 38 uur per week
 • €2770—€3539 per maand
 • Universitair
 • AT2023.377

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Duboisdomein 30, 6229 GT, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou