Universitair hoofddocent Rechtstheorie (0,8 - 1,0 fte)

Universitair hoofddocent Rechtstheorie (0,8 - 1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
13 okt 6 nov Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 6 nov 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie zoekt een Universitair hoofddocent op het terrein van Rechtstheorie.

Functieomschrijving

Als Universitair Hoofddocent (UHD) binnen de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie (SBR) (onderdeel van het departement Rechtsgeleerdheid) ben je zowel actief in onderzoek als onderwijs. Als UHD Rechtstheorie ligt jouw expertise op het terrein van rechtstheoretische, -filosofische en/of -sociologische bestudering van het recht. Daarnaast ben je leidinggevende en heb je een bestuurlijke en/of beheersmatige rol. Je maakt in deze rol deel uit van een hecht team dat hieraan uiting geeft door open te staan voor samenwerking in diverse verbanden en door het delen van kennis en ervaringen.

Je geeft onderwijs aan bachelor- en masterstudenten. De afdeling verzorgt onder andere de verplichte rechtstheoretische bachelorvakken Grondslagen van recht, Perspectieven op recht en Algemene rechtsleer.

In overleg met jou bepalen we welke vakken jij verzorgt. Je zorgt voor verbetering van ons onderwijs ten aanzien van bijvoorbeeld: inhoudelijke ontwikkeling, didactiek, onderwijsvormen of beroepsvaardigheden. Ook ben je medeverantwoordelijk voor de voortgang van het onderwijs. Je draagt daaraan bij door coördinatie/organisatie/leiding van vakken en door begeleiding van collega’s.

Je verricht voor minimaal 40% van je werktijd onderzoek dat aansluit bij één van de onderzoeksprogramma’s van het departement. Deze zijn ondergebracht in: het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging, het Utrecht Centre for Regulation and Enforcement in Europe (RENFORCE), het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL), het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF) en het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law (UCWOSL).

Je onderzoek sluit ook aan bij één of meerdere strategische thema’s van de Universiteit Utrecht, in het bijzonder bij Institutions for Open Societies, Pathways to Sustainability en Dynamics of Youth. Je bent actief in het verkrijgen van externe onderzoeksgelden. Naast dat je je met eigen onderzoek bezig houdt, begeleid je waar mogelijk ook promovendi bij hun onderzoek.

Je verricht, binnen je taakstelling in het onderzoek en onderwijs, een aantal managementtaken, waaronder het leidinggeven aan medewerkers. Ook vragen we betrokkenheid bij bestuurlijke taken op het niveau van de afdeling en op het niveau van het departement Rechtsgeleerdheid. De inhoud van een dergelijke taak wordt in goed overleg vastgesteld.

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

Wat breng je mee?
 • Je bent een jurist met een gedegen kennis van rechtstheorie, rechtsfilosofie en/of rechtssociologie en je bent gepromoveerd.
 • Je bent in staat verantwoordelijkheid te dragen voor de ontwikkeling van medewerkers. Je staat open voor feedback en vraagt de medewerkers dat ook te doen. Je streeft naar een collegiale, open en inclusieve werkomgeving.
 • Je bent in staat een (inter)nationaal netwerk op te bouwen.
 • Je hebt belangstelling voor bestuurs- en beheerstaken en hebt enige ervaring daarin opgebouwd.
 • Je streeft ernaar inspirerend onderwijs te verzorgen, waarbij je op creatieve wijze diverse leervormen inzet.
 • Je benadert lesonderwerpen vanuit verschillende perspectieven en houdt er bij het overbrengen van de lesstof rekening mee dat de studentenpopulatie divers is.
 • Je hebt ideeën over hoe je het onderwijs kunt verbeteren, organiseren en coördineren, en brengt die ideeën in praktijk.
 • Je bent ervaren in het opzetten van onderzoek en bent in staat om tweede en derde geldstroomonderzoek te verwerven.
 • Je bent ervaren in het delen van onderzoeksresultaten. Je publiceert regelmatig op je eigen onderzoeksterrein, je verweeft onderzoeksresultaten in jouw onderwijs, en je deelt bevindingen met collega’s.
 • Je betrekt maatschappelijke ontwikkelingen in je werk en streeft naar impactvol onderzoek en onderwijs. 
 • Je beschikt over de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO).
 • Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal op niveau C1 (CEFR). Dit is relevant omdat we in beide talen onderwijs verzorgen, en omdat we werken met een internationale groep studenten en medewerkers.
 • Als je ervaring hebt met het uitvoeren van verschillende methoden van juridisch onderzoek, strekt dat tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden:
 • cursussen aan om medewerkers te helpen bij het bereiken van het juiste taalniveau;
 • de mogelijkheid om de Seniorkwalificatie Onderwijs en de Seniorkwalificatie Onderzoek (SKO) te behalen binnen twee jaar na start in deze functie;
 • een positie (0,8 – 1,0 fte) voor 1 jaar met - bij goed functioneren - uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd
 • een salaris van minimaal € 6.002,- en maximaal € 7.305,- (schaal 13 van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand, bij een fulltime dienstverband;
 • 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • een pensioenregeling, gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof en flexibele arbeidsvoorwaarden op basis van de cao Nederlandse Universiteiten.
Naast de arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de cao Nederlandse Universiteiten kent de Universiteit Utrecht een aantal eigen regelingen. Zo zijn er afspraken over professionele ontwikkeling, verlofregelingen, regelingen op het gebied van sport en cultuur en krijg je korting op software en andere IT-producten. Ook geven we je de ruimte om je arbeidsvoorwaarden uit te breiden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden. Zo stimuleren we je graag om te blijven groeien. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht

Werkgever

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Pathways to Sustainability. Sharing science, shaping tomorrow.

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) van de Universiteit Utrecht is een unieke combinatie van 3 departementen: Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Deze 3 vakgebieden verzorgen afzonderlijk én gezamenlijk onderwijs en onderzoek. Door dit multidisciplinaire aanbod is de faculteit een onderscheidende partner voor kennisoverdracht op hoog niveau.
De faculteit streeft naar diversiteit onder haar medewerkers en studenten en zet zich in om een veilige en inclusieve omgeving te creëren voor iedereen, zoals te lezen is in het Equality, Diversity and Inclusion-beleid van de Universiteit Utrecht. 

Het departement Rechtsgeleerdheid maakt onderdeel uit van faculteit REBO. ‘Recht in Utrecht’ staat voor multi- en interdisciplinair onderzoek op en vanuit de hoofdgebieden van het recht en voor intensief en gevarieerd juridisch onderwijs in een kleinschalige academische gemeenschap. Het onderwijs en onderzoek richt zich primair op de kerngebieden van het recht en de verbanden daartussen. Het departement wil een actieve en onderscheidende rol spelen met innovatief juridisch onderzoek naar wetenschappelijk en maatschappelijk relevante thema’s. En met uitdagend onderwijs, dat studenten opleidt tot juristen die leiding kunnen geven aan maatschappelijke veranderingen.

Specificaties

 • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
 • Recht
 • 28—40 uur per week
 • €6002—€7305 per maand
 • Gepromoveerd
 • 1215935

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Newtonlaan 201, 3584 BH, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou