Post doc onderzoeker MCP op project diabetes 2 en gezonde leefstijl

Post doc onderzoeker MCP op project diabetes 2 en gezonde leefstijl

Geplaatst Deadline Locatie
30 okt 26 nov Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 26 nov 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Tilburg University | Medische en Klinische Psychologie is op zoek naar een Post-doc onderzoeker op een project over diabetes type 2 en gezonde leefstijl, voor het Departement Medische en Klinische Psychologie, locatie Tilburg, wetenschapsgebied Sociale wetenschappen, duur arbeidsovereenkomst 24 maanden (onderzoeker 3 – 0,9 fte).

Functieomschrijving

Het departement Medische en Klinische Psychologie van Tilburg University is op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde post-doc onderzoeker op het terrein van diabetes, leefstijl, psychologie en digital health. Hoe kunnen we het volhouden van gezonde leefstijl beïnvloeden bij mensen met type 2 diabetes? 
 
Beschrijving van het project
Type 2 diabetes komt veel voor en heeft wereldwijd de status van een pandemie bereikt, 800 miljoen mensen met diabetes zijn voorspeld in 2040. Deze pandemie kan worden gestopt door het omkeren van de ziekte, en een gezonde leefstijl is de sleutel. Wanneer in bestaande onderzoeken ongezonde leefstijl wordt aangepakt en na een beperkte looptijd toegepaste intensieve leefstijlondersteuning ophoudt, vallen mensen meestal terug in oude leefstijlgewoonten. Verschillende redenen voor het niet handhaven van een optimale leefstijl kunnen een rol spelen. Er zijn algemene leefstijlrichtlijnen, maar de meeste mensen met diabetes volgen deze richtlijnen niet. Er moet veel meer aandacht zijn voor hoe dit wel zou kunnen. Er zijn aanwijzingen in de literatuur dat onderliggende psychologische factoren (bv stress, coping, motivatie) belangrijk zijn voor het initiëren en volhouden van gezond leefstijlgedrag en dit moet worden onderzocht bij mensen met diabetes. Mensen kunnen baat hebben bij het gebruik van digitale applicaties om leefstijlgedrag te monitoren en beïnvloeden. Om de factoren te onderzoeken die gezond gedrag bevorderen of belemmeren is het nodig om kwalitatief (focusgroepen, gestructureerde interviews) en kwantitatief (langlopend observationele epidemiologische studies) onderzoek op te zetten. Daarnaast is het noodzakelijk om effectieve leefstijlinterventies te ontwikkelen en evalueren samen met de doelgroep, zodat uiteindelijk leefstijlaanpak een integraal onderdeel wordt in de zorg voor mensen met type 2 diabetes.
 
Functieomschrijving
Deze functie houdt de volgende taken in:

 • Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek (aanvragen ethische goedkeuring, protocol schrijven, werving deelnemers, data verzameling organiseren, data cleaning, analyseren, schrijven, presenteren).
 • Schrijven van subsidieaanvragen.
 • Deelname aan vergaderingen van de projectonderzoeksgroep en departement meetings, en actief betrokken zijn binnen het departement.
 • Naleven van de principes van open science en team science.
 • Bijdrage leveren in de organisatie van interne Lifestyle4Health activiteiten.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

 • Je hebt interesse en ervaring in het onderwerp type 2 diabetes, leefstijl, psychologie en digital health en aanpakken van leefstijlgedrag bij kwetsbare groepen met type 2 diabetes.
 • Het is een pre als je ervaring hebt met onderzoek bij mensen met een lage sociaal-economische status
 • Je hebt een PhD afgerond in de sociale wetenschappen, zoals Psychologie, Gezondheidswetenschappen, Public-Health, Cognitieve Wetenschappen, Epidemiologie, Industrial Design, Human-computer Interaction, of een aanverwante (research) master.
 • Je hebt affiniteit/ervaring met het opzetten en uitvoeren van cohort onderzoek, kwalitatief onderzoek, co-creatie, experience sampling methoden en het evalueren van interventies.
 • Je kan goed communiceren en schrijven in het Nederlands en Engels (CEFR-niveau: C2).
 • Je bent creatief en bent een multi-tasker.
 • Je bent analytisch vaardig en kan goed analyseren met behulp van SPSS, SAS, of R.
 • Je kan goed onderzoek organiseren en bent consciëntieus, zelfstandig, proactief, ambitieus en kunt goed onder tijdsdruk functioneren.
 • Je bent sociaal, communicatief en kunt goed met anderen samenwerken.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 0,9 fte van de volledige werktijd (40 uur per week), voor de duur van 24 maanden. 
Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en (persoonlijke) ontwikkelingen en heeft uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Het salaris gebaseerd op UFO-profiel onderzoeker 3/postdoc  varieert, afhankelijk van ervaring,  tussen €4.332,- en € 5.929,- bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Onderzoeker 3 salarisschaal 11. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van werkervaring. 
Je hebt recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van uw bruto jaarinkomen. Als je 40 uur per week werkt, ontvang je 41 vakantiedagen per jaar. 
De CAO Nederlandse Universiteiten is van toepassing.
 
Alle medewerkers van de universiteit vallen onder het pensioenfonds ABP.
We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei voorzieningen en regelingen om een optimale balans tussen werk en privé te behouden. Ook kun je tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling. 
 
Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap.
Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.
 
Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Tilburg University is een moderne gespecialiseerde universiteit. Het onderwijs en onderzoek van de Tilburg School of Social and Behavorial Sciences (TSB) zijn georganiseerd rond de thema’s Health, Care & Well-Being, en People, Work, & Organizations. Met een inspirerende werkomgeving daagt de school haar medewerkers uit om hun ambities te verwezenlijken. Betrokkenheid en samenwerking zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Postdoc
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 36 uur per week
 • €4332—€5929 per maand
 • Gepromoveerd
 • 21943

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou