Postdoc: Maatschappelijk pessimisme en bewuste kinderloosheid onder Nederlandse volwassenen

Postdoc: Maatschappelijk pessimisme en bewuste kinderloosheid onder Nederlandse volwassenen

Geplaatst Deadline Locatie
7 nov 1 dec Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 1 dec 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Het aantal volwassenen dat van plan is geen kinderen te krijgen neemt toe. Bij de keuze om kinderloos te zijn, benadrukken mensen naast persoonlijke factoren en voorkeuren ook collectief-georiënteerde motieven zoals bezorgdheid over overbevolking en de algemene toestand van de wereld. We zullen ingaan op twee belangrijke tekortkomingen in ons huidige wetenschappelijke begrip. Ten eerste heeft de overgrote meerderheid van empirisch werk over kindervrije motivaties zich gericht op vrouwen. Ten tweede ontbreekt de aandacht voor het loskoppelen van het belang van visies op de eigen toekomst en een meer algemene beoordeling van "de" toekomst.

 

De postdoctoraal onderzoeker die dit project leidt zal kwalitatieve data verzamelen onder Nederlandse volwassenen, waardoor een genuanceerder onderzoek mogelijk wordt naar hoe mensen hun kindervrije intenties ontwikkelen en begrijpen. Door middel van semigestructureerde interviews krijgen deelnemers de kans om hun persoonlijke verhalen te delen over:

 1. De redenen die ten grondslag liggen aan hun kindervrije intenties, waarbij onderzocht wordt of hun eigen toekomst of een meer algemene visie op de toekomst een belangrijkere rol speelt.
 2. De evolutie van hun kindervrije intenties, inclusief de oorsprong ervan, eventuele veranderingen in de loop van de tijd en de stabiliteit van hun beslissing.
 3. Hoe ze ervoor kiezen om hun kindervrije status bekend te maken in een maatschappij waar ouderschap vaak wordt beschouwd als een centrale overgang in het leven. We zullen onderzoeken of de motivaties die publiekelijk worden gedeeld verschillen van de motivaties die privé worden besproken.

 

Deze kwalitatieve dataverzameling en analyse is onderdeel van een groter multi-methodologisch onderzoeksproject dat ook gebruik maakt van panel survey data van de Nederlandse Longitudinal Internet studies for the Social Sciences (LISS). De kwalitatieve gegevensverzameling zal ook bijdragen aan het ontwerp van een toekomstige LISS-module.

 

Functieomschrijving 
Het project vindt plaats bij het departement Sociologie en wordt gefinancierd door de Nederlandse Wetenschappelijke Organisatie (NWO, Open competitie M, subsidienummer 406.22.SW.020).


Verantwoordelijkheden zijn

 • Het plannen en uitvoeren van een kwalitatieve dataverzameling (semigestructureerde interviews) onder een steekproef van kindervrije Nederlandse volwassenen en het analyseren van de data; 
 • Schrijven van internationale wetenschappelijke publicaties;
 • Presenteren op nationale en internationale wetenschappelijke conferenties en het verspreiden van bevindingen naar een niet-wetenschappelijk publiek;
 • Onderwijs en supervisie (bijv. supervisie bachelor- of masterscripties, assisteren bij cursus gezinssociologie; maximaal 0.2 fte);
 • Actieve deelname aan de afdeling Sociologie (bijv. door het bijwonen van afdelingsvergaderingen).

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

 • Kandidaten moeten gepromoveerd zijn (of bijna gepromoveerd zijn) in sociologie of aanverwante disciplines (bijv. psychologie, antropologie);
 • Uitstekende vaardigheden op het gebied van kwalitatief onderzoek en data-analyse, inclusief kennis van relevante data-analysesoftware (bijv. Atlas.ti); 
 • Ervaring met het afnemen van semigestructureerde interviews en het analyseren van interviewgegevens; 
 • Vaardigheid in het Nederlands (geschreven en gesproken) - project vereist vermogen om interviews in het Nederlands af te nemen, te transcriberen en te analyseren;
 • Vaardigheid in het Engels (geschreven en gesproken);
 • Interesse in het uitvoeren van hoogwaardig empirisch onderzoek op het gebied van gezinssociologie;
 • Uitstekende communicatie- en samenwerkingsvaardigheden en de bereidheid om in teamverband te werken; 
 • Interesse in het geven van onderwijs op de afdeling.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar met uitzicht verlenging.

Je wordt aangesteld bij het departement Sociologie van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University. Het betreft een dienstverband volgens het UFO-profiel (universitair functie ordenen), Onderzoeker 4, met een inschaling van maximaal € 4.332, - bruto per maand bij een voltijdse aanstelling. Daadwerkelijke inschaling is afhankelijk van kennis en relevante werkervaring. De voorkeur gaat uit naar een indiensttreding per 1 februari 2024.
Dit is een vacature waarvan de werkzaamheden overeenkomstig artikel 2.3 lid 7 sub a Cao Nederlandse Universiteiten (gedeeltelijk) tijdelijk extern gefinancierd worden door NWO. Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 maanden, gevolgd door een aanstelling van 18 maanden.

Afdeling

Tilburg School of Social and Behavorial Sciences

Tilburg University is een moderne gespecialiseerde universiteit. Het onderwijs en onderzoek van de Tilburg School of Social and Behavorial Sciences (TSB) zijn georganiseerd rond de thema’s Health, Care & Well-Being, en People, Work, & Organizations. Met een inspirerende werkomgeving daagt de school haar medewerkers uit om hun ambities te verwezenlijken. Betrokkenheid en samenwerking zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Specificaties

 • Postdoc
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 40 uur per week
 • Universitair
 • 21964

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou