Postdoc – Infra as a service modellen met circulariteit en opschalingspotentieel

Postdoc – Infra as a service modellen met circulariteit en opschalingspotentieel

Geplaatst Deadline Locatie
13 nov 10 dec Delft

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 10 dec 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Heb jij interesse om bij te dragen aan de kennisontwikkeling voor nieuwe businessmodellen met circulaire en opschaalbare impact op infrastructuur? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Functieomschrijving

Voor een publiek-privaat gefinancierd partnerprogramma genaamd De Circulaire Weg zijn we op zoek naar een Postdoc met aanstelling tussen de 0,6 en 0,8 FTE voor een duur van maximaal 3 jaar (waarvan eerst 1,5 jaar, en bij goede prestaties 1,5 verlenging).

De bouwsector stapt over op circulaire praktijken, waarbij grondstoffen zo efficiënt en circulair mogelijk worden gebruikt in projecten. Om dit haalbaar en zelfredzaam te maken, is de sector actief op zoek naar de potentie van nieuwe circulaire businessmodellen. Het partnerprogramma De Circulaire Weg is hierin binnen Nederland een voorloper geweest. Sinds 2020 heeft het eerste partnerprogramma het As a Service-concept ontwikkeld op basis van de praktische behoeften en wetenschappelijke input. In deze fase zijn diverse praktische producten opgeleverd door publieke en private partners (zoals praktische handleidingen, rekenmodellen en adviesrapporten) als toolkit voor de implementatie van As a service modellen in infrastructuurwerken. De TU Delft heeft als partner meegewerkt aan de ontwikkeling van deze As a Service modellen en de toegevoegde waarde getest op concrete infrastructuur cases. Dit voorlopend onderzoek wees uit dat deze modellen enkele veelbelovende resultaten behaalden, zowel op milieu-technisch vlak als op gedrag van partijen rondom circulariteit.

In 2024 is het moment aangebroken om met een vernieuwde set partners en pilots te kijken naar de circulariteit en opschalingspotentie van deze modellen. De hoofdvraag voor deze fase voor het onderzoek zal zijn: "Met welke keuzes in Infra As a Service modellen bereiken partijen meer circulariteit en schaalpotentieel voor infrastructuurprojecten?" In dit project zullen enkele specifieke uitdagingen moeten worden overwonnen. Ten eerste is er de uitdaging van het meten van circulariteit te midden van een vrij onvolwassen datastructuur rondom circulariteit. Ten tweede moet het niveau van toegankelijke kennis voor de werking van het as a service-model worden verbeterd.

Bij het zoeken naar oplossingen voor deze uitdagingen, zal het onderzoek ook een aantal deelvragen behandelen met behulp van de bestaande en nieuwe pilotcases, zoals: 

 • Welke as a service vraag, ontwerp en financieel model resulteren in welke duurzaamheidsmaatregelen?
 • Welke prikkels in de bestaande As a service projecten leiden tot welke duurzaamheids- en circulariteitsmaatregelen? En welke van deze prikkels zijn specifiek door de vragende partij – de opdrachtgever – te (be)sturen?
 • Wat is er nodig in het As a service model om een positieve business case te krijgen voor alle betrokkenen?

Bij een eventuele verlenging van je contract volg je de circulariteit en opschalingspotentie van as a service modellen op in vergelijking met bestaande mechanismen waarover publieke instanties in Nederland en internationaal beschikken. Het gaat dan om deelvragen als:

 • Hoe effectief is het as a service model op circulariteit en schaalbare impact in vergelijking met andere vormen van publiek-private samenwerking (bijvoorbeeld tweefasen contracten, programmacontracten, 'rapid circular' contracten, innovatiepartnerschappen)? Tot welke afwegingen leidt dat bij (publieke) opdrachtgevers als het gaat om de keuze tussen die vormen?
 • Wat is de circulariteit en het opschalingspotentieel van het implementeren van as a service-modellen in andere internationale contexten waar infrastructuur openbaar wordt aanbesteed (zoals de andere landen in de Europese Unie)?

Specificaties

Technische Universiteit Delft (TU Delft)

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar:

 • Een postdoc onderzoeker met een achtergrond in Civiele Techniek, Bouwmanagement, Management in de Gebouwde Omgeving, Bedrijfskunde, Bestuurskunde of transitie- of innovatiestudies.
 • Sterke vaardigheden in kwalitatieve onderzoeksmethoden.
 • Goede communicatieve en ondernemende vaardigheden, onafhankelijke houding in combinatie met een vermogen om te werken met praktijkmensen en onderzoekers.
 • Een nieuw teamlid dat in staat is om het project te leiden en het onderzoeksteam en publieke en private partners te betrekken bij kennisco-creatie en het delen van activiteiten.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 18 months, with a possible extension of 1,5 years with good performance.

 • Het dienstverband is 18 maanden, met uitzicht op verlenging van 1,5 jaar.
 • Een functieomvang van 22-32 uur per week.
 • Een salaris dat is gebaseerd op schaal 10 uit de CAO Nederlandse Universiteiten met een minimum van € 3.226,00 en een maximum van € 5.090,00 bruto per maand op basis van een volledige werkweek (38 uur), plus 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. 
 • Een uitstekende pensioenregeling via het ABP.
 • De mogelijkheid om jaarlijks een individueel arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen.
 • Korting bij zorgverzekeraars.
 • Flexibele werkweek.
 • Jaarlijks 232 verlofuren (bij 38 uur). Via het individueel keuzebudget kun je bovendien verlofuren verkopen of bijkopen.
 • Volop mogelijkheden om opleidingen, trainingen en cursussen te volgen.
 • Gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof.
 • Aandacht voor gezond en energiek werken met het vitaliteitsprogramma.

 

 

 

Werkgever

Technische Universiteit Delft

De Technische Universiteit Delft heeft een sterk fundament. Als bouwer van de wereldberoemde Nederlandse waterwerken en pionier in biotech is TU Delft een internationale topuniversiteit die wetenschap, engineering en design combineert. TU Delft staat voor onderwijs, onderzoek en innovatie van wereldklasse om uitdagingen op het gebied van energie, klimaat, mobiliteit, gezondheid en digitale maatschappij aan te gaan. Generaties Delftse ingenieurs hebben bewezen ondernemende probleemoplossers te zijn in bedrijfsleven en in sociale context.

Bij TU Delft omarmen we diversiteit als een van onze kernwaarden en zetten we ons actief in om een universiteit te zijn waar jij je thuis voelt en kunt floreren. We hechten veel waarde aan verschillende perspectieven en kwaliteiten, omdat wij geloven dat dit ons werk innovatiever, de TU Delft-gemeenschap levendiger en de wereld rechtvaardiger maakt. Samen bedenken en ontwikkelen we oplossingen die een positieve invloed hebben op wereldwijde schaal. Daarom nodigen we jou uit om te solliciteren. Je sollicitatie krijgt een eerlijke behandeling.

Challenge. Change. Impact!

Afdeling

Faculteit Bouwkunde

De faculteit Bouwkunde heeft wereldwijd een leidende rol in onderwijs en onderzoek. De drijvende kracht achter het succes van de faculteit is het robuuste onderzoeksprofiel in combinatie met de energie en creativiteit van de studenten en de academische gemeenschap. Het is een bruisende plek waar ruim vierduizend mensen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat studeren, werken, ontwerpen, onderzoek doen en kennis vergaren en verspreiden. Onze faculteit heeft een sterke focus op ‘ontwerpgericht onderzoek' dat al enkele jaren wordt erkend en bekroond, met als resultaat een toppositie op de wereldranglijsten. Medewerkers en studenten werken aan de verbetering van de gebouwde omgeving met behulp van een breed scala aan disciplines, waaronder architectonisch ontwerp, stedenbouw, bouwtechnologie, sociale wetenschappen, procesmanagement en geo-informatiewetenschappen. De faculteit werkt nauw samen met andere faculteiten, universiteiten, private partijen en de publieke sector en heeft een uitgebreid netwerk, zowel in Nederland als internationaal.

Klik hier om naar de website van faculteit Bouwkunde te gaan.

Specificaties

 • Postdoc
 • Gedrag en maatschappij
 • 22—32 uur per week
 • €3226—€5090 per maand
 • Gepromoveerd
 • TUD04653

Werkgever

Technische Universiteit Delft (TU Delft)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Mekelweg 2, 2628 CD, Delft

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou