PhD onderzoeker

PhD onderzoeker

Geplaatst Deadline Locatie
14 nov 1 dec Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 1 dec 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Tilburg University | Tilburg Law School is op zoek naar een PhD onderzoeker (0,8-1,0 fte) in open overheid, bestuurlijke besluitvorming en transparantie voor het Departement Public Law and Governance, locatie Tilburg, wetenschapsgebied Recht en bestuur. Duur arbeidsovereenkomst 48 maanden.

Functieomschrijving

Het departement Public Law and Governance heeft een vacature voor een PhD onderzoeker op het terrein van bestuursrecht of bestuurskunde die een bijzondere belangstelling heeft voor de wisselwerking tussen open overheid en bestuurlijke besluitvorming. Ben jij gemotiveerd om te ontdekken hoe een open overheid juridische transparantiewaarborgen in bestuurlijke besluitvorming kan versterken in een digitaal tijdperk? En wil jij deel uitmaken van een veelbelovende en multidisciplinaire combinatie van talentvolle en ervaren wetenschappers binnen hun vakgebied? Dan zou dit project wel eens het ideale PhD project voor jou kunnen zijn!

Tilburg Law School zoekt een enthousiaste collega voor de functie van PhD onderzoeker op het grensvlak van open overheid en bestuurlijke besluitvorming bij het Departement Public Law and Governance.

De voortschrijdende digitalisering van de overheid is niet alleen een potentiële bedreiging voor ambtenaren om ‘maatwerk’ te leveren, maar kan hen juist ook in staat stellen om beslissingen te nemen die beter zijn toegesneden op de bijzondere omstandigheden van het geval. Tegelijk blijft binnen een democratische rechtsstaat van belang dat overheidsbeslissingen in individuele gevallen  consistent zijn met eerder genomen beslissingen. Bestaande transparantiewaarborgen maken het voor burgers echter moeilijk (of zelfs onmogelijk) om hun geval te vergelijken met andere relevante gevallen, omdat zij hiertoe geen toegang hebben. Moderne openbaarheidswetgeving kan hierin verandering brengen, omdat zij in toenemende mate vereist dat overheidsbeslissingen, ook in individuele gevallen (zogeheten ‘beschikkingen’), voor iedereen openbaar worden gemaakt.

Centraal in dit onderzoek staan de gevolgen van openbaarmaking van beschikkingen voor het proces van (individuele) bestuurlijke besluitvorming. De PhD onderzoeker heeft de ruimte om daarbinnen onderzoeksvragen toe te spitsen op bijvoorbeeld de juridische noodzaak, mogelijkheden of grenzen aan de transparantie van beschikkingen, de organisatorische voorwaarden of gevolgen van openbaarmaking van beschikkingen of de gevolgen voor de verhouding tussen burgers en bestuursorganen dan wel de verhouding tussen bestuursorganen en bestuursrechter. Binnen het project wordt een juridische insteek op het grensvlak van openbaarheidswetgeving (zoals de Wet open overheid) en wetgeving inzake bestuurlijke besluitvorming (Algemene wet bestuursrecht), gecombineerd met een empirische insteek. Die empirische insteek richt zich niet alleen op de praktijk van openbaarmaking van beschikkingen, maar ook op de praktijk van overheidsbesluitvorming in situaties waarin ambtenaren worden geconfronteerd met (open) overheidsinformatie die door burgers wordt ingebracht in het proces van besluitvorming.

Deze PhD positie maakt deel uit van het onderzoeksproject ‘Case-Inclusive Transparency for a Digital and Open Government’ (CITaDOG), dat wordt gefinancierd vanuit het Digital Sciences for Society program van Tilburg University en is bovendien gerelateerd aan het NWO Vidi project ‘Administrative Decision-Making in Times of Open Government: from Rule to Case Transparency’ (2024-2028). CITaDOG bestaat uit een multidisciplinair team van wetenschappers (bestuursrecht, bestuurskunde, computerwetenschappen, sociale psychologie) en wordt ondersteund door verschillende samenwerkingspartners die zowel de overheid als de burger vertegenwoordigen. Jij zal een van de vier PhD kandidaten binnen dit team zijn en kunnen rekenen op begeleiding van inspirerende wetenschappers uit verschillende vakgebieden! Voor meer informatie over CITaDOG, raadpleeg https://www.tilburguniversity.edu/about/digital-sciences-society/projects/case-inclusive-transparency.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Tilburg University is nieuwsgierig naar de manier waarop je kunt bijdragen aan ons onderzoek, onderwijs, impact en aan het team waar je deel vanuit gaat maken. Daarom krijgen we graag zo goed mogelijk beeld van je kennis, inzicht, vaardigheden en persoonlijkheid. Hieronder tref je de kwalificaties aan die wij van belang vinden voor de functie.

Onze beoogde kandidaat:

 • Heeft een (onderzoeks)master afgerond op het terrein van (bestuurs)recht, bestuurskunde of enige andere relevante discipline (of zal dit voor januari 2024 afronden);
 • Heeft een duidelijke belangstelling voor vraagstukken rond open overheid en/of bestuurlijke besluitvorming
 • Kan overtuigend laten zien over uitstekende onderzoeksvaardigheden te beschikken
 • Heeft affiniteit met zowel de juridische als de empirische dimensie van het bestuursrecht
 • Is in staat om desktop onderzoek (documentanalyse) te combineren met empirisch onderzoek (bv. interviews)
 • Is gemotiveerd om samen te werken met andere disciplines teneinde juridisch of bestuurskundig onderzoek te versterken
 • is enthousiast om onderzoek in teamverband te verrichten
 • kan op eigen wijze bijdragen aan de verschillende outreach activitieten van CITaDOG;
 • bezit over goede schrijf- en communicatievaardigheden in zowel Nederlands als Engels.

Om een levendige en actieve universitaire gemeenschap te behouden, is het van belang dat we elkaar regelmatig zien en dat de onderlinge verbinding goed blijft. Daarom is het uitgangspunt dat alle medewerkers hun werkzaamheden in Nederland uitvoeren en dat het onderwijs fysiek gegeven wordt.

 • Je toont persoonlijk leiderschap: je neemt verantwoordelijkheid voor je werk en loopbaan, en beschikt over goede zelfkennis.  
 • Je hebt teamspirit: je voelt je onderdeel van een team en geeft hier uiting aan door middel van samenwerking, het delen van kennis en ervaringen, en het bijdragen aan een open en inclusieve werkomgeving.

Arbeidsvoorwaarden

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling. We Erkennen en Waarderen onze medewerkers en stimuleren het inzetten van talenten en sterke punten.

Tilburg University streeft naar een open en inclusieve cultuur, omarmt diversiteit en stimuleert de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We creëren gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap. 

We werken in een bruisende en levendige (werk)omgeving op onze prachtige campus, vlakbij het bos en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen je uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren. 

Voor deze functie bieden wij je:

 • Een functie op basis van 0.8 – 1.0 fte (32-40 uur per week);
 • Het is een vacature voor 4 jaar. U wordt in eerste instantie aangesteld voor een vaste periode van 16 maanden met een wettelijke proeftijd van twee maanden. Na 12 maanden vindt een evaluatie plaats. Bij een positieve evaluatie wordt uw arbeidsovereenkomst verlengd voor de resterende periode van 32 maanden.
 • Een salaris van € 2.770,- bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Promovendus en salarisschaal P van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek.
 • Vakantietoeslag (8%) en een eindejaarsuitkering (8,3%);
 • Vakantiedagen (41 dagen bij een 40-urige werkweek);
 • Een volledige vergoeding van woon-werkverkeer voor duurzaam reizen: wandelen, fietsen en openbaar vervoer;
 • Keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden en een vergoeding van verhuiskosten;
 • Medewerkers van buiten Nederland kunnen in aanmerking komen voor een belastingvrije vergoeding van 30% van hun belastbare loon. Deze vergoeding vragen wij voor je aan;
 • Je wordt via ons aangemeld bij het Ambtenarenpensioenfonds (ABP);
 • Diverse trainingen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling;
 • Een breed assortiment aan voorzieningen en faciliteiten en diverse regelingen om een optimale balans te creëren tussen werk en privé.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University | University Services

Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze bijna 2800 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. Tilburg Law School is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business and Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie. 

Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, als ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten leergierig te maken en te houden. 

Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van Tilburg Law School werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change. 

Afdeling

Department of Public Law & Governance (PLG)

Het Department of Public Law & Governance (PLG) is een unieke samenwerking van onderzoekers op het gebied van: Internationaal recht, Europees recht, Constitutioneel recht, Bestuursrecht, Milieurecht, Openbaar bestuur, Rechtsfilosofie, Politieke wetenschappen, Rechtsgeschiedenis en Rechtspraak. De samenwerking binnen het departement is sterk geïnspireerd op gezamenlijke onderzoeksinteresse.

Specificaties

 • PhD
 • Recht
 • 32—40 uur per week
 • Universitair
 • 21978

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou