Leerstoelhouder Bijzondere Leerstoel Enterprise Risk Management

Leerstoelhouder Bijzondere Leerstoel Enterprise Risk Management

Geplaatst Deadline Locatie
6 dec 8 jan Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 8 jan 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Het curatorium van de bijzondere leerstoel Enterprise Risk Management nodigt kandidaten uit om te solliciteren voor de positie van leerstoelhouder (0,2 fte) voor deze door de Stichting Assurantiebeurs Amsterdam aan de Universiteit van Amsterdam gevestigde leerstoel. Om de leeropdracht goed aan te laten sluiten bij de huidige doelstellingen van de onderzoeksgroep Actuarial Science & Mathematical Finance waar de leerstoel onderdeel van uitmaakt, staat bij de invulling het thema kwantitatieve modellen voor klimaatrisico’s en de financiële gevolgen centraal.

Van de bijzonder hoogleraar wordt verwacht dat zij/hij één dag per week beschikbaar is voor de uitoefening van de aan het bijzonder hoogleraarschap verbonden taken.
Die taken betreffen onder andere:
 • Academisch onderzoek naar kwantitatieve modellen voor klimaatrisico’s en de financiële gevolgen;
 • het geven van onderwijs op dit vakgebied en/of aangrenzende gebieden zoals het schadeactuariaat en financieel risicomanagement;
 • het bijdragen aan, en opzetten van, initiatieven die de resultaten van het academisch onderzoek verspreiden onder professionals in de Nederlandse verzekeringssector.

Specificaties

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Functie-eisen

Voor de te benoemen hoogleraar gelden de volgende functie-eisen:
 • Goede academische kwaliteiten, blijkend uit een succesvol verdedigd academisch proefschrift, en andere publicaties die relevant zijn voor de kwantitatieve modellering van klimaatrisico’s;
 • goede onderwijskwaliteiten. Specifieke leservaring strekt tot aanbeveling;
 • bereidheid om indien mogelijk promovendi aan te trekken en te begeleiden;
 • interesse in praktische toepassingen van academische inzichten binnen de Nederlandse verzekeringssector;
 • goede contactuele eigenschappen;
 • goede organisatorische en bestuurlijke vaardigheden.

Bij gelijkwaardige of vrijwel gelijkwaardige geschiktheid zal de voorkeur gegeven worden aan een vrouwelijke kandidaat.

Van de nieuwe leerstoelhouder wordt verwacht dat zij of hij bijdraagt aan zowel onderzoek als onderwijs op het gebied van kwantitatief risicomanagement van klimaatrisico en dat daarbij nauwe banden onderhouden worden met deskundigen uit de verzekeringspraktijk op dit gebied. Aangezien aangescherpt risicomanagement niet goed mogelijk is zonder goede kwantitatieve modellen, wordt gezocht naar een kandidaat die ervaring heeft met het modelleren van overstromingen, stormschade of andere relevante klimaatrisico’s.

Arbeidsvoorwaarden

De benoeming op deze bijzondere leerstoel (0,2 fte) vindt plaats voor een periode van tenminste twee jaar. De benoeming tot bijzonder hoogleraar leidt niet tot een dienstverband bij de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel wordt gefinancierd door de Stichting Assurantiebeurs Amsterdam en honorering zal in overleg met die stichting worden vastgesteld.

Inbedding
De bijzondere leerstoel valt onder de faculteit Economics and Business (EB) van de UvA. Onderwijs en onderzoek binnen die faculteit bestrijken een breed scala aan vakgebieden, waaronder economie, data science, bedrijfskunde, business analytics, accountancy, control, actuariële wetenschappen, econometrie, financiën en ondernemerschap. Dit wordt georganiseerd binnen twee schools: de Amsterdam Business School (ABS) en de Amsterdam School of Economics (ASE). Ruim 7.000 studenten volgen opleidingen binnen Economie en Bedrijfskunde en zo'n 500 medewerkers zijn verantwoordelijk voor onderzoek, onderwijs en ondersteuning.

De leerstoel is onderdeel van de sectie Kwantitatieve Economie en in het bijzonder de onderzoeksgroep Actuarial Science & Mathematical Finance (ASMF). De sectie is onderdeel van de Amsterdam School of Economics en de leden verrichten onderzoek op het gebied van actuariële wetenschappen, financiële wiskunde, econometrie en complexiteit van economische systemen.

Onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften van economische of wiskundige signatuur. De sectie hecht veel waarde aan de relevantie van het verrichte onderzoek en het gegeven onderwijs voor de samenleving. Samenwerking met anderen, zowel binnen als buiten de academische wereld, wordt sterk gestimuleerd.

Links naar meer informatie over de Amsterdam School of Economics, de sectie Kwantitatieve Economie en de onderzoeksgroep ASMF zijn hier te vinden: ASE, KE, ASMF.

Specificaties

 • Hoogleraar
 • Economie
 • max. 7.6 uur per week
 • Gepromoveerd
 • 12425

Werkgever

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Roetersstraat 11, 1018WB, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou