Hoogleraar Orthopedagogiek

Hoogleraar Orthopedagogiek

Geplaatst Deadline Locatie
19 jan 18 feb Nijmegen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 18 feb 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Wij zoeken een hoogleraar orthopedagogiek die ons onderwijs en onderzoek op het gebied van leerproblemen kan versterken. Onze toekomstige collega is gespecialiseerd in orthopedagogiek binnen de onderwijscontext, heeft een scherp oog voor individuele verschillen tussen kinderen en ontwikkelt of gebruikt nieuwe onderzoeksmethoden om de interactie tussen het kind en de (school)omgeving te bestuderen. 

Als hoogleraar Orthopedagogiek verzorg en programmeer je inspirerend onderwijs in de bachelor en master van Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen, de tweejarige research master Behavioural Science, de PhD opleiding en de postmasteropleidingen van het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. Je onderwijs draagt ertoe bij dat studenten zich ontwikkelen tot kritisch denkende academici die vanuit verantwoordelijke posities een maatschappelijke bijdrage gaan leveren. Je geeft leiding aan het onderwijs van anderen op het gebied van de leeropdracht waaraan jij invulling geeft, namelijk 'Orthopedagogiek in de onderwijscontext'.

Naast het onderwijs verricht je ook onderzoek van hoge kwaliteit en geef je leiding aan het onderzoek van anderen op het vakgebied van de Orthopedagogiek-leerproblemen, conform het universitaire en facultaire onderzoeksbeleid en onze strategie. Vanuit een multi- en interdisciplinaire benadering draag je bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Je zorgt voor het aantrekken van onderzoeksprojecten uit tweede en derde geldstromen. Je levert een actieve bijdrage aan het onderzoeksprogramma Learning and Plasticity en stimuleert samenwerking tussen de verschillende afdelingen binnen het onderzoeksinstituut BSI en daarbuiten. Daarnaast begeleid je promovendi naar een succesvolle promotie en neemt deel aan manuscriptcommissies. 

Je hebt ook een leidinggevende functie. Dit doe je op een zodanige manier dat medewerkers goed presteren en elkaar inspireren en uitdagen. Daarnaast investeer je in een goede academische cultuur. Je neemt deel aan overleggen van landelijke instellingen op het terrein van de orthopedagogiek. Ook vervul je bestuurlijke taken in facultaire of universitaire bestuurlijke posities.

Het volledige profiel van de hoogleraar orthopedagogiek vind je als bijlage onderaan deze pagina. 

Specificaties

Radboud Universiteit

Functie-eisen

 • Je bent gepromoveerd, bij voorkeur op het gebied van de Orthopedagogiek-leerproblemen en je hebt zeer ruime kennis van en een duidelijke visie op onderzoek en onderwijs in het vakgebied.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het onderwijs. Je bezit een basiskwalificatie onderwijs (BKO) en bij voorkeur de uitgebreide kwalificatie onderwijs (UKO).
 • Je hebt ruime ervaring in de onderwijsuitvoering op alle niveaus van de opleiding en je hebt ervaring in de succesvolle begeleiding van promotieonderzoek.
 • Je hebt een hoogwaardig onderzoeksprofiel (onderzoekslijnen, eigen theoretische, methodologische, en toegepaste bijdragen).
 • Je hebt een hoogwaardige onderzoekoutput, onder meer blijkend uit een publicatielijst met wetenschappelijke artikelen en boekbijdragen.
 • Je hebt een realistische en beloftevolle financieringsstrategie en aantoonbare ervaring in de succesvolle werving van tweede en derde geldstroom projecten.
 • Je bent netwerkgericht om het tweerichtingsverkeer tussen de universiteit en de samenleving in brede zin aan te wakkeren en te participeren in het maatschappelijke debat.
 • Je kunt anticiperen op nieuwe trends en mogelijkheden in (inter)nationale wetenschapsgebieden en daarbij een goed evenwicht bewaren tussen de korte en lange termijn.
 • Je hebt ervaring en leidinggevende capaciteiten op het gebied van de ontwikkeling, uitvoering en organisatie van onderwijs en onderzoek.
 • Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschift.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in de klinische praktijk en een registratie als Orthopedagoog-Generalist (of vergelijkbaar).
De Faculteit Sociale Wetenschappen wil tot aan de hoogste functieniveaus een gelijke man-vrouw verhouding realiseren; het beleidsdoel voor 2024 is een percentage van 40% vrouwelijke hoogleraren. Daarom nodigt de faculteit vrouwelijke kandidaten van harte uit om te solliciteren en zal hen bij gelijke geschiktheid de voorkeur geven.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: een vast dienstverband.

 • Het betreft een dienstverband van 0,8 - 1,0 fte.
 • Afhankelijk van opleiding en het aantal jaren (relevante) werkervaring ontvang je een salaris van minimaal € 6.648 en maximaal € 9.680 bruto per maand op basis van een 38-urige werkweek (salarisschaal H2).
 • Je ontvangt 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.
 • Het gaat om een vast dienstverband.
 • Je krijgt bij ons extra vrije dagen. Bij een fulltime dienstverband kun je kiezen tussen 30 of 41 vakantiedagen in plaats van de wettelijk vastgelegde 20.
Werk en wetenschap vragen om goed werkgeverschap. Dit zie je terug in de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de Radboud Universiteit. Zo kun je afspraken maken voor een goede werk- privébalans met flexibele werktijden, diverse verlofregelingen en thuiswerken. Ook kun je bij ons een gedeelte van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen, ruil bijvoorbeeld inkomen tegen extra vakantiedagen en ontvang een vergoeding van je sportabonnement. En uiteraard hebben we een goede pensioenregeling. Je krijgt volop ruimte en verantwoordelijkheid om je talenten te ontwikkelen en je ambities te realiseren. We bieden dan ook verschillende scholings- en studieregelingen aan.

Werkgever

De Faculteit Sociale Wetenschappen behoort tot de grootste faculteiten van de Radboud Universiteit. Vanuit het onderwijsinstituut wordt voor ruim 5.000 studenten onderwijs verzorgd in diverse bachelor-, master-, research master opleidingen en het post-academisch onderwijs. Het onderzoek van de faculteit is ondergebracht in drie onderzoeksinstituten. In onze strategie zijn tien speerpunten benoemd op gebied van onderwijs, onderzoek, impact, mensen en faciliteiten. 

De leeropdracht 'Orthopedagogiek in de onderwijscontext' maakt onderdeel uit van de sectie Leerproblemen, binnen de afdeling Leerproblemen, handicaps en onderwijswetenschappen. Deze leeropdracht is voor onderzoek gesitueerd in het Behavioural Science lnstitute (BSI) - programma Learning and Plasticity - en voor onderwijs in de bachelor- en masteropleidingen Pedagogische Wetenschappen van het onderwijsinstituut van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Het Behavioural Science Institute (BSI) is een multidisciplinair onderzoeksinstituut en één van de drie onderzoeksinstituten binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit. Onze onderzoekers werken samen over de grenzen van de psychologie, onderwijskunde en communicatiewetenschap. Onze missie is het versterken van mensen door het begrijpen van menselijk gedrag, door het creëren van synergie tussen verschillende paradigma's en door het faciliteren van vakmanschap, nieuwsgierigheid en verbinding in wetenschappelijk onderzoek. 

Het BSI heeft zeven onderzoeksprogramma's die samen drie grote onderzoeksthema's vertegenwoordigen, namelijk menselijke ontwikkeling, connectie en gezondheid. BSI voert zowel fundamenteel als toegepast/translationeel onderzoek uit en heeft uitstekende faciliteiten en ondersteuning voor laboratorium- en veldonderzoek. Bovendien staat het BSI bekend om zijn succesvolle graduate school en sterke toewijding aan open science.

Radboud Universiteit

Op de Radboud Universiteit willen we impact maken met ons werk. Dat doen we door baanbrekend onderzoek, hoogwaardig onderwijs, goede ondersteuning en samenwerkingen binnen en buiten de universiteit. Zo leveren we een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. En daar hebben we nog meer collega’s voor nodig, die vanuit hun eigen expertise op zoek willen gaan naar antwoorden. We staan voor een inclusieve gemeenschap en verwelkomen medewerkers met een verscheidenheid in achtergrond, cultuur en perspectief. Help je ook mee om de wereld een stukje beter te maken? Je bent nodig.

Wil je meer weten over hoe het is om bij de Radboud Universiteit te werken? Volg dan ons Instagramaccount en lees verhalen van onze collega’s.

Specificaties

 • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
 • Gedrag en maatschappij
 • €6648—€9680 per maand
 • Gepromoveerd
 • 1217781

Werkgever

Radboud Universiteit

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Houtlaan 4, 6525 XZ, Nijmegen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou