Decaan Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (0,8-1,0 fte)

Decaan Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (0,8-1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
23 jan 13 feb Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 13 feb 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De Faculteit Gedrag

Functieomschrijving

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is op zoek naar een nieuwe decaan. Samen met de vicedecaan als portefeuillehouder Onderwijs en de portefeuillehouder Bedrijfsvoering van de faculteit vormt de decaan het faculteitsbestuur. Binnen dit managementteam, gekenmerkt door collegiaal bestuur, neemt de decaan de primaire verantwoordelijkheid voor de onderzoeksportefeuille, maatschappelijke impact, het hooglerarenbeleid en draagt de decaan de eindverantwoordelijkheid voor de strategie, externe samenwerkingen en het algehele management van de faculteit. De decaan speelt een belangrijke rol als vertegenwoordiger van de faculteit en behartigt haar belangen binnen verschillende contexten, zowel binnen als buiten de Rijksuniversiteit Groningen en op nationaal en internationaal niveau. Intern toont de decaan verbindend leiderschap en onderhoudt deze goede samenwerkingsrelaties met de leden van de vier afdelingsdirecties waarbinnen de onderzoeksdirecteuren en onderwijsdirecteuren werkzaam zijn, de basiseenheden binnen de faculteit, de directeur van de Graduate School, het nascholingsinstituut PPO en de facultaire diensten. De decaan vindt medezeggenschap belangrijk en werkt met de faculteitsraad samen rond relevante thema's zoals onderwijs, onderzoek, impact, HR-beleid, diversiteit en sociale inclusie en werkdruk/arbeidsomstandigheden. De decaan heeft samen met de andere decanen een belangrijke rol in het mede definiëren en realiseren van het beleid en de strategie van de RUG. De decaan is actief lid van het College van Decanen en het landelijke Decanenoverleg Sociale Wetenschappen (DSW).

Organisatie
De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. Al 400 jaar staat kwaliteit centraal. Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top honderd.
Het onderzoek en onderwijs van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen heeft een sterke basis in de wetenschappelijke disciplines Onderwijswetenschappen, Pedagogische Wetenschappen, Psychologie, Sociologie en het opleiden van leraren. De faculteit biedt vier bacheloropleidingen aan en meer dan twintig master tracks, waaronder ook de tweejarige Research Master Behavioural and Social Sciences. Ook huisvest de faculteit de universitaire Lerarenopleiding.

Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen volgen zo’n 4500 studenten onderwijs en werken ruim 600 medewerkers.

Meer informatie over de faculteit is te vinden via de link https://www.rug.nl/gmw/

Specificaties

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Functie-eisen

De faculteit is op zoek naar een decaan die:

- op hoog strategisch niveau opereert en die een duidelijke visie op onderwijs, onderzoek en impact in een multidisciplinaire omgeving formuleert en dit kan vertalen in facultair beleid
- een gezaghebbende academicus is (hoogleraar vanuit de sociale wetenschappen) die relevante ervaring in bestuur en management heeft
- in staat is de externe positionering van de faculteit te versterken, vanuit een goed netwerk binnen de nationale en internationale wetenschap en andere maatschappelijke sectoren
- open staat voor verandering en zich richt op het verbeteren en versterken van de samenwerking (inclusief interdisciplinaire samenwerking) en het bevorderen van de synergie van het onderwijs en onderzoek binnen de faculteit en universiteit
- internationale ervaring heeft en hierdoor het belang van internationalisering waardeert
- een toegankelijke team player is die opereert vanuit een open, verbindende en enthousiasmerende bestuursstijl met heldere communicatie
- de ingeslagen koers voor het nieuwe Academisch personeelsbeleid weet uit te dragen en te versterken
- ervaring heeft met het Nederlands Hoger Onderwijssysteem en de Nederlandse en Engelse taal uitstekend beheerst
- affiniteit heeft met diversiteit en inclusie en bijdraagt aan een positieve en professionele werkomgeving waar medewerkers en studenten kunnen floreren.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar.

De decaan wordt benoemd voor 4 dagen per week, in principe voor een periode van vier jaar, eventueel met een herbenoeming voor een tweede termijn van 4 jaar. De decaan wordt door het College van Bestuur benoemd tot hoogleraar (0,8-1,0 fte) met een vast dienstverband met de bijbehorende salarisschaal en ontvangt daarnaast een bestuurstoelage voor het vervullen van de rol van decaan (max. 15% van schaal 18).

Specificaties

  • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
  • Gedrag en maatschappij
  • max. 32 uur per week
  • Gepromoveerd
  • V24.0039

Werkgever

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Broerstraat 5, 9712 CP, Groningen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou