PhD: effectieve interventies voor jongeren in de georganiseerde criminaliteit

PhD: effectieve interventies voor jongeren in de georganiseerde criminaliteit

Geplaatst Deadline Locatie
26 jan 25 feb Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 25 feb 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Nieuwsgierig naar (preventieve) interventies voor jongeren betrokken bij georganiseerde criminaliteit? Kom deel uitmaken van het EPIC consortium!

Functieomschrijving

Wat werkt om te voorkomen dat jongeren betrokken raken bij georganiseerde criminaliteit? Wat voor interventies werken als jongeren al betrokken zijn bij georganiseerde criminaliteit? Hoe kunnen we in de praktijk doen wat werkt en wat is nodig voor goede implementatie?

Ben je nieuwsgierig en wil je deel uitmaken van een dynamisch, multidisciplinair samenwerkingsverband van universiteiten, praktijkinstellingen en gemeenten? Kom dan bij het EPIC consortium!

Wat ga je doen?
Explaining, Preventing, and Intervening in organized Crime involvement (EPIC) is een samenwerkingsverband van onderzoekers van universiteiten, hogescholen en relevante praktijkpartners die de komende vier jaar onderzoek gaan doen naar manieren waarop jongeren betrokken raken bij georganiseerde criminaliteit en georganiseerde criminaliteitsgroepen, en hoe dit het beste kan worden voorkomen. Drie universiteiten (de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie & psychosociale zorg van het Amsterdam UMC, de afdeling Youth & Family van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de afdeling Orthopedagogiek van de Universiteit Utrecht) zijn als partners in het EPIC consortium verantwoordelijk voor het interventieonderzoek dat we gaan uitvoeren.

We zijn op zoek naar drie gemotiveerde promovendi voor onderzoeksprojecten naar het optimaliseren van lokaal aanwezige (preventieve) interventies gericht op jongeren in de georganiseerde criminaliteit en het onderzoeken van de effectiviteit van deze programma’s.

Als promovendus ga je onderzoek doen binnen het door de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) gefinancierde EPIC-project. Het doel van het project is het effectief verminderen van de betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde criminaliteit. Je belangrijkste taak is het uitvoeren van het onderzoek en het publiceren van een proefschrift. Daarnaast heb je als taken:
 • organiseren en uitvoeren van de dataverzameling bij gemeenten, jongeren en professionals;
 • analyseren van de verkregen kwalitatieve en kwantitatieve data;
 • schrijven van (Engelstalige) artikelen voor publicatie in wetenschappelijke tijdschriften die uiteindelijk je proefschrift zullen vormen;
 • actieve participatie in het EPIC-consortium;
 • presenteren van onderzoeksbevindingen op (inter)nationale congressen en voor maatschappelijke partners;
 • deelnemen aan relevante cursussen voor promovendi.

Project 1: Het verbeteren van preventie- en interventiestrategieën gericht op jongeren in georganiseerde criminaliteit
In dit project onderzoeken we in één of twee gemeentes hoe bestaande interventies gericht op betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde criminaliteit kunnen worden verbeterd. Het onderzoek maakt deel uit van een leer- en ontwikkelcyclus die samen met gemeenten, betrokken praktijkinstellingen en (ervaringsdeskundige) jongeren en ouders wordt doorlopen. Hierbij hebben we specifiek aandacht voor:
 • hoe relevante kennis uit bestaand onderzoek (en lopend onderzoek binnen de andere EPIC projecten) kan bijdragen aan (vroeg)signalering en verbeterde interventies;
 • de integrale aanpak waarin interventies zijn ingebed;
 • de kansen en belemmeringen die professionals ondervinden om jongeren die risico lopen op of betrokken zijn bij georganiseerde criminaliteit te bereiken en te helpen.

Het project is gericht op het beantwoorden van de volgende onderzoeksvragen:
 • Wat zijn potentieel effectieve interventies om toetreding tot en betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde criminaliteit te verminderen?
 • Hoe kunnen jongeren die risico lopen op betrokkenheid bij georganiseerde criminaliteit vroegtijdig worden geïdentificeerd?
 • Wat zijn de bevorderende en belemmerende factoren voor professionals in interventies gericht op toetreding tot en betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde criminaliteit?
 • Hoe kunnen bestaande interventies gericht op jongeren in de georganiseerde criminaliteit worden verbeterd?

Het dienstverband van deze promovendus zal bij Amsterdam UMC zijn.

(Co-)promotoren: Prof. dr. Eva Mulder, Prof. dr. Lucres Nauta-Jansen, dr. Lieke van Domburgh.

Project 2: Wat werkt voor jongeren om te voorkomen dat zij betrokken raken bij georganiseerde criminaliteit?
In dit project onderzoeken we bestaande interventies die in verschillende Nederlandse gemeenten worden ingezet om te voorkomen dat jongeren betrokken raken bij georganiseerde criminaliteit. Met kwalitatieve en kwantitatieve methoden (interviews, quasi-experimenten, herhaalde N=1 studies) brengen we de effectiviteit (wat werkt?), werkzaamheid (hoe werkt het?) en de doelgroep (voor wie werkt het?) van interventies in kaart.

Dit project is gericht op het beantwoorden van de onderstaande onderzoeksvragen:
 • Wat is de effectiviteit van preventieve interventies gericht op betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde criminaliteit?
 • Wat zijn de werkzame elementen van de preventie interventies gericht op betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde criminaliteit?
 • In hoeverre zijn programma- (intensiteit, duur, wijze van uitvoering) en/of deelnemerskenmerken (leeftijd, betrokkenheid van familieleden bij georganiseerde criminaliteit, psychische kenmerken van jongeren) van invloed op verschillen in effectiviteit van de preventieve interventies?

Het dienstverband van deze promovendus zal bij de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn.

(Co-)promotoren: Prof. dr. Annemiek Harder, Prof. dr. Robert Vermeiren.

Project 3: Stoppen met (betrokkenheid bij) georganiseerde misdaad: wat werkt?
In het derde project zal onderzoek gedaan worden naar interventies die moeten bijdragen aan het stoppen met betrokkenheid bij georganiseerde misdaad. In verschillende steden zullen verschillende interventies worden onderzocht. Het gaat om interventies als toeleiding naar werk, programma’s aangeboden op school en mogelijk andere interventies die ingezet worden met als doel het beëindigen van betrokkenheid bij georganiseerde misdaad. Bij interventies met een relatief kleine instroom zal gebruik gemaakt worden van een SCED (single case experimental design) en bij interventies op scholen van een randomized controlled trial om effectiviteit vast te stellen.

Dit project is gericht op het beantwoorden van de onderstaande onderzoeksvragen:
 • Wat is de effectiviteit van interventies gericht op betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde criminaliteit?
 • Wat zijn werkzame elementen van de interventies gericht op betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde criminaliteit?
 • In hoeverre zijn programma- (intensiteit, duur, wijze van uitvoering) of deelnemerskenmerken (leeftijd, betrokkenheid van familieleden bij georganiseerde criminaliteit, psychische kenmerken) van invloed op verschillen in effectiviteit van de interventies?

Het dienstverband van deze promovendus zal bij Universiteit Utrecht zijn.

(Co-)promotoren: Prof. dr. Jessica Asscher, Prof. dr. Veroni Eichelsheim.

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

 • Een masterdiploma in de (forensische) psychologie, (forensische) (ortho)pedagogiek, criminologie, of een ander relevant vakgebied;
 • affiniteit en, zo mogelijk, ervaring met toegepast (interventie) onderzoek;
 • ervaring met kwantitatieve dataverzameling (alle projecten);
 • ervaring en affiniteit met statistische analysetechnieken;
 • aantoonbaar goede Nederlands- en Engelstalige schrijfvaardigheden;
 • goede sociale vaardigheden en vermogen tot samenwerken met zowel onderzoekers, praktijkprofessionals als jongeren en ouders;
 • voor project 1: ervaring met kwalitatieve dataverzameling.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden:
 • een tijdelijk dienstverband voor de duur van een jaar met een verlenging tot de duur van het promotieonderszoek;
 • een werkweek van 36 tot 40 uur met een bruto maandsalaris van minimaal € 2.770,- tot maximaal € 3.539,- bij een fulltime dienstverband (schaal P van de cao Nederlandse Universiteiten);
 • 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • een pensioenregeling, gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof en flexibele arbeidsvoorwaarden op basis van de cao Nederlandse Universiteiten.

Naast de arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de cao Nederlandse Universiteiten kent de Universiteit Utrecht een aantal eigen regelingen. Zo zijn er afspraken over professionele ontwikkeling, verlofregelingen, regelingen op het gebied van sport en cultuur en krijg je korting op software en andere IT-producten. Ook geven we je de ruimte om je arbeidsvoorwaarden uit te breiden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden. Zo stimuleren we je graag om te blijven groeien. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

Werkgever

Universiteit Utrecht

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Pathways to Sustainability. Sharing science, shaping tomorrow.

De faculteit Sociale Wetenschappen is een dynamische, toonaangevende faculteit voor hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en uitdagend academisch onderwijs op het gebied van jeugd, onderwijs, opvoeding, menselijk gedrag en samenleving. De Undergraduate en Graduate School verzorgen voor bijna 7.000 studenten een breed palet aan bacheloropleidingen en (onderzoeks)masters in de disciplines interdisciplinaire sociale wetenschappen, culturele antropologie, onderwijswetenschappen, pedagogiek, psychologie en sociologie.

Specificaties

 • PhD
 • 36—40 uur per week
 • €2770—€3539 per maand
 • Universitair
 • 3547

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Heidelberglaan 1, 3584CS, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou