PhD kandidaten KIC programma

PhD kandidaten KIC programma

Geplaatst Deadline Locatie
30 jan 29 feb Leiden

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 29 feb 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen / Instituut voor Biologie zoekt:

2 Promovendi voor onderzoek naar biologische bestrijding van trips in prei:

Promovendus 1: Rol van de bodem
Promovendus 2: Bovengrondse natuurlijke vijanden en biodiv...

Functieomschrijving

Trips is een groot probleem in preiteelt. In het project “Increasing above- and belowground biodiversity in arable leek cultivation to stimulate pest control by natural enemies” dat gesubsidieerd wordt door het NWO-KIC programma “biodiversity-and-biotic-stress-primary-production-systems” willen we samen met onderzoekers van universiteiten, instituten en hogescholen, met telers, andere experts in de keten en met beleidsmakers, een duurzaam preiteeltsysteem realiseren dat minder afhankelijk is van bestrijdingsmiddelen, met meer biodiversiteit en met een verbeterde bodemgezondheid.

In het project gaan we drie interventies onderzoeken: het introduceren van zogenaamde bankerplanten om lokale natuurlijke vijanden te stimuleren, het introduceren van natuurlijke vijanden, en het stimuleren van het bodemleven en predatie in de bodem door toevoegingen zoals compost. Eerst zal een survey uitgevoerd worden, waarin voor een groot aantal preipercelen boven- en ondergrondse biodiversiteit en tripsaantasting wordt vergeleken. Vervolgens zullen experimenten worden opgezet in het veld om verschillende behandelingen te testen en zullen we samen met telers interventies uittesten in preivelden. Tenslotte wordt er mechanistisch onderzoek gedaan in groeikamers.

Promovendus 1 gaat onderzoek doen naar de relaties tussen bodembiodiversiteit, bodemweerbaarheid, trips aantasting en natuurlijke bestrijding van trips. Ook zal worden onderzocht hoe bodemdiversiteit en weerbaarheid gestuurd kunnen worden door door gewaskeuze van voorgaande gewassen en bankerplanten en de invloed op weerbaarheid in opvolggewassen.

Promovendus 2 gaat onderzoek doen naar de relaties tussen bovengrondse diversiteit van natuurlijke vijanden en trips, naar de effecten van bankerplanten op de overleving, de effectiviteit en het gedrag van natuurlijke vijanden, naar de effectiviteit van natuurlijke vijanden die uitgezet worden en naar de effecten van de interventies op biodiversiteit van insecten (Lepidoptera).
Promovendus 1 en 2 zullen nauw samenwerken.

De werkzaamheden
 • Veldonderzoek: design en opzetten van veldexperimenten, bemonsteren en analyzeren van bodem monsters, insectenmonsters, plantenmonsters (beide promovendi)
 • Experimenteel onderzoek naar bodemweerbaarheid (promovendus 1) en trips predatie en schade (promovendus 2) in groeikamers
 • Uitvoeren van bodemanalyzes (promovendus 1) en moleculaire analyzes (DNA extracties, PCR) van bodem (promovendus 1) en gut content van insecten (promovendus 2)
 • Uitvoeren van testen (e.g. mortaliteit van trips poppen) met microbiele bodemgemeenschappen (promovendus 1)
 • Microbioom analyses en bioinformatica (promovendus 1)
 • Bepalen van diversiteit van Lepidoptera in prei velden (promovendus 2)
 • Data analyses en statistische analyses
 • Samenwerken met andere promovendi, telers, studenten etc in het project
 • Participeren in de organisatie van disseminatiebijeenkomsten, team meetings en workshops

Specificaties

Universiteit Leiden

Functie-eisen

Jouw profiel
 • MSc in gerelateerd onderwerp (b.v. ecologie, landbouw, plantenwetenschappen, entomologie, bodemkunde, biologie, microbiologie)
 • Passie voor veldwerk, vollegrondteelt, biologische bestrijding en/of plant-bodem-insect onderzoek. Ervaring met veldexperimenten is belangrijk maar niet vereist.
 • Team player. In dit project is samenwerking heel belangrijk
 • Goede beheersing van zowel Nederlandse als Engelse taal
 • Goede statistische kennis en interesse in data analyses en datamanagement
 • Ervaring met moleculaire/microbioom analyses is een pre maar niet vereist
 • Prei wordt voornamelijk in het zuiden van Nederland geteelt en een rijbewijs is essentieel voor bemonstering, veldbezoek, interacties met telers etc

Arbeidsvoorwaarden

Beschrijving faculteit/ directie
De faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen is een toonaangevende faculteit waarin medewerkers en studenten werken in een dynamische, internationale omgeving en waar persoonlijke en academische ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Onze mensen worden geïnspireerd door nieuwsgierigheid, om zo fundamentele kennis te vergroten en over grenzen heen te kijken. Voor de wetenschap, én om een bijdrage te leveren aan grote maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Het onderzoek binnen de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen varieert van wiskunde, informatica, sterrenkunde, natuurkunde, scheikunde en biofarmaceutische wetenschappen tot aan biologie en milieuwetenschappen en is belegd bij acht instituten. Die verzorgen tevens acht bachelor- en twaalf masteropleidingen. De faculteit is de afgelopen jaren sterk gegroeid en telt meer dan 2300 {zie https://www.universiteitleiden.nl/wiskunde-en-natuurwetenschappen} medewerkers en bijna 5000 {zie https://www.universiteitleiden.nl/wiskunde-en-natuurwetenschappen} studenten. We zijn gesitueerd in het hart van het Bio Science Park, één van Europa’s grootste scienceparken, waar universiteit en bedrijfsleven elkaar ontmoeten.

Het Instituut voor Biologie
Het onderzoek binnen het Instituut Biologie Leiden (IBL) heeft tot doel te werken aan de wetenschappelijke basis van biodiversiteit en gezondheid. Dit zie je terug in ons leidende principe Harnessing Biodiversity for Health. We voeren innovatief onderzoek uit om fundamentele vragen te beantwoorden en oplossingsgericht onderzoek om grote maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Denk aan het beschermen van de biodiversiteit van de natuur, ontwikkelen van duurzame biotechnologie en landbouw en verhogen van een goede gezondheid. Ons onderzoek richt zich op vier onderzoeksthema's: Bioactive Molecules, Host-Microbe Interactions, Development & Disease and Evolution & Biodiversity. Gelegen in een bloeiende wetenschappelijke omgeving met onze Faculteit Wis- en Natuurwetenschappen, Naturalis Biodiversity Center, het Leids Universitair Medisch Centrum en het Leiden Bioscience Park biedt IBL een boeiende, internationaal georiënteerde en inclusieve plek om te werken en studeren.

Wij bieden
De aanstelling als promovendus vindt plaats conform de CAO Nederlandse Universiteiten. In eerste instantie krijg je een dienstverband van een jaar. Daarna kan het dienstverband met drie jaar verlengd worden. Met het oog op die verlenging vindt vóór het einde van het eerste jaar een evaluatie plaats waarin gekeken wordt naar je functioneren zoals de voortgang in je promovendus opleiding, en de haalbaarheid van een compleet proefschrift. Het salaris als promovendus start bij € 2.770,-- bruto per maand in het eerste jaar (schaal P0) en groeit door naar € 3.539,- bruto per maand in het vierde jaar bij een fulltime aanstelling (schaal P3). Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op: https://www.werkenbij.leidenuniv.nl.

Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom speciaal sollicitaties van mensen die nu in haar instelling

ondervertegenwoordigd zijn.

Specificaties

 • PhD
 • Natuurwetenschappen
 • €2770—€3539 per maand
 • Universitair
 • 14500

Werkgever

Universiteit Leiden

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Rapenburg 70, 2311EZ, Leiden

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou