Postdoc Onderzoeker Orthopedagogiek: Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten (0,8 ft

Postdoc Onderzoeker Orthopedagogiek: Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten (0,8 ft

Geplaatst Deadline Locatie
1 feb 18 feb Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 18 feb 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Postdoc Onderzoeker Orthopedagogiek: Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten (0,8 fte)
We zoeken een Postd

Functieomschrijving

We zoeken een Postdoctoraal onderzoeker (PostDoc) met een achtergrond in de gedrags- en maatschappijwetenschappen om ons praktijkgerichte onderzoek naar werkzame elementen in de hulp aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen (GMCP) te versterken. Dit onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw en uitgevoerd in samenwerking met het UMCG, Windesheim, de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, ervaringsdeskundige jeugdigen en ouders, en vier praktijkorganisaties in het noorden van Nederland.

In de afgelopen jaren is er, vanuit bovenstaande partijen, onderzoek gedaan naar werkzame elementen in de hulp aan GMCP. Het gaat hierbij om elementen die onderdeel uitmaken van de hulp aan deze gezinnen, zoals het samenwerken met het sociaal netwerk van een gezin. In april 2024 starten we een vervolgonderzoek. Dit betreft een mixed-methods onderzoek, bestaande uit de analyse van bestaande data over 473 gezinnen en het verzamelen van nieuwe data door 10 gezinnen intensief te monitoren en hen te interviewen. Door middel van de bestaande data willen we zicht krijgen op de invloed van de manier waarop elementen van interventies worden aangeboden op uitkomsten in gezinnen. Hiernaast willen we tien gezinnen die hulp ontvangen bij een van de vier betrokken praktijkorganisaties en de betrokken praktijkprofessional intensief volgen m.b.v. een innovatieve app (iamYu). We volgen welke elementen zij aangeboden krijgen, op welk moment en in welke intensiteit. Ook volgen we het wekelijks functioneren van het gezin. We interviewen gezinnen en professionals vervolgens aan de hand van de verzamelde data om ze samen met de gezinnen en professionals te kunnen duiden. Doel is om zicht te krijgen op de timing en intensiteit waarin elementen worden uitgevoerd en de relatie met het wekelijks functioneren binnen GMCP.

Van de PostDoc wordt verwacht de analyse van bestaande data uit te voeren, de dataverzameling te coördineren (o.a. contacten met praktijkorganisaties onderhouden, trainen van professionals in gebruik van de iamYu app), interviews met gezinnen en professionals uit te voeren, de verzamelde kwantitatieve en kwalitatieve data te analyseren en de uitkomsten te vertalen naar wetenschappelijke publicaties alsmede praktische eindproducten voor professionals. Hierbij zal de PostDoc worden ondersteund door de projectleider en een student-assistent. Daarnaast wordt, gedurende het project, intensief afgestemd met de projectgroep en een klankbordgroep bestaande uit afgevaardigden van de praktijkorganisaties, ontwikkelaars van interventies voor GMCP en ervaringsdeskundige jongeren en ouders.

Organisatie
De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. Al 400 jaar staat kwaliteit centraal. Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top honderd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is sterk in onderzoek en onderwijs op het gebied van gedrag, denken, leren en samenleven van mensen. We werken aan sociale vraagstukken en problemen die mensen ervaren in het dagelijks leven. Centraal staat de individuele en maatschappelijke veerkracht en de vraag hoe we deze kunnen vergroten. We richten ons hierbij op de onderwerpen migratie, milieu en klimaat, gezondheid, opvoeding en onderwijs, bescherming van kwetsbare minderheden en duurzame samenwerkingsverbanden. Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werken ruim 800 medewerkers.

Meer informatie over de faculteit kunt u vinden via de link https://www.rug.nl/gmw/.

Basiseenheid Orthopedagogiek: Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten
De Basiseenheid Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten is samen met de Basiseenheid Leren & Ontwikkelen verantwoordelijk voor het onderzoeks- en onderwijsprogramma Orthopedagogiek. Beide basiseenheden maken deel uit van de afdeling Pedagogische- en Onderwijswetenschappen, en werken intensief samen op het gebied van onderwijs en onderzoek. Binnen de Basiseenheid Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten is het onze missie om veerkracht en welzijn in uitdagende pedagogische en maatschappelijke contexten te bevorderen. We hebben sterke en langdurige samenwerkingen met wetenschappelijke, maatschappelijke en klinische partners, zowel lokaal en nationaal als ook internationaal. We streven ernaar om kinderen en hun gezinnen en professionals zoveel mogelijk bij onze inspanningen te betrekken door een participatieve benadering te volgen. Met ons onderwijs leveren we een bijdrage aan de bachelor- en masteropleidingen van de afdeling. In de bachelor bieden we cursussen aan over een breed scala aan onderwerpen die specifiek gericht zijn op het welzijn van kinderen en gezinnen, waaronder een Klinische Minor Orthopedagogiek. Op masterniveau verzorgen we cursussen in de Mastertrack Orthopedagogiek, en nemen we deel aan andere Mastertracks binnen de afdeling, waaronder de Master Jeugd, Maatschappij en Beleid en de facultaire Research Master.

Specificaties

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Functie-eisen

We zoeken naar een kandidaat die voldoet aan de volgende eisen:

- gepromoveerd in de gedrags- en maatschappijwetenschappen (of een verwante discipline)
- affiniteit met hulp aan gezinnen waarin sprake is van (ernstige) gedragsproblemen of multiproblematiek
- affiniteit met praktijkgericht onderzoek binnen de jeugdhulp
- ervaring met het opzetten en uitvoeren van kwantitatief en/of kwalitatief onderzoek in de jeugdhulp (ervaring met beide is een pré)
- zelfstandig kunnen werken en gezamenlijke onderzoeksactiviteiten kunnen leiden
- vaardigheden om met verschillende stakeholders samen te werken (o.a. praktijkorganisaties, ervaringsdeskundigen)
- een teamspeler met sterke communicatieve vaardigheden
- goede verbale en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en Engels.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 24 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor de Nederlandse Universiteiten:

- een tijdelijk contract (0.8 FTE) voor de duur van 24 maanden
- een salaris dat afhankelijk is van jouw kwalificaties en werkervaring, met een minimum van € 3.226,- (schaal 10) en een maximum van € 4.332 (schaal 10, nummer 7) bruto per maand bij een fulltime aanstelling
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
- functie indeling in het UFO functieprofiel van Onderzoeker 4
- antrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Datum van indiensttreding: bij voorkeur 1 april 2024

Specificaties

  • Postdoc
  • Gedrag en maatschappij
  • max. 32 uur per week
  • max. €4332 per maand
  • Universitair
  • V24.0060

Werkgever

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Broerstraat 5, 9712 CP, Groningen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou