PhD kandidaat

PhD kandidaat

Geplaatst Deadline Locatie
6 feb 20 feb Leiden

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 20 feb 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

PhD-Positie (1 fte) Het lerarentekort als gewichtige uitdaging: Schoolleiderschap, werkklimaat en leerklimaat op scholen met een hoge schoolweging.

Functieomschrijving

Wil je graag werken aan de ontwikkeling van kennis die kan bijdragen aan meer kansengelijkheid in het primair onderwijs? Maak je je graag nuttig voor gemarginaliseerde groepen in de maatschappij? Dan is deze PhD positie iets voor jou.

Voor het project “Het lerarentekort als gewichtige uitdaging: Schoolleiderschap, werkklimaat en leerklimaat op scholen met een hoge schoolweging.” is het Centrum voor Sociale Rechtvaardigheid i.o. van de Universiteit Leiden op zoek naar een promovendus/a die onderzoek zal doen naar hoe de leiderschapsstijl en onderwijsvisie van schooldirecties kunnen bijdragen aan een positief werkklimaat voor leerkrachten en een positief leerklimaat voor leerlingen op scholen met een hoge schoolweging, dat wil zeggen scholen met een grote populatie leerlingen uit gemarginaliseerde groepen. We kijken welke specifieke elementen en processen van leiderschap en onderwijsvisie de betrokkenheid, bevlogenheid en competenties van leerkrachten positief beïnvloeden en hoe die op hun beurt samenhangen met het welbevinden en de leeropbrengsten van de leerlingen. We passen een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methoden toe, om effecten te meten en de onderliggende processen te begrijpen.

Projectbeschrijving
Op scholen met een hoge schoolweging is het lerarentekort het grootst. Leraren vertrekken naar andere scholen of zijn langdurig ziek omdat deze context bijzonder veel inzet en speciale competenties vraagt die niet vanzelfsprekend zijn. Bestuurskundig onderzoek laat zien dat de leiderschapsstijl van schooldirecties het verschil kan maken. Met name transformationeel schoolleiderschap heeft positieve effecten op het werkplezier en de betrokkenheid van onderwijsprofessionals door het communiceren van een visie en het ondersteunen van individuele leerkrachten bij hun werk. Deze leiderschapsstijl hangt niet alleen samen met een grotere betrokkenheid en meer competentie en zelfvertrouwen van leerkrachten, maar ook met betere leeropbrengsten van leerlingen.

Bij de transformationele leiderschapsstijl hoort een visie op de leraar als een betrokken professional die blijft leren. Ook de visie op de leerling is op scholen met een hoge schoolweging van belang voor het functioneren van leraren en het leerklimaat voor de leerlingen. Onderwijsonderzoek wijst op het belang van een onderwijsvisie die uitgaat van cultuur-responsief onderwijs waarbij de culturele kenmerken, ervaringen en perspectieven van diverse leerlingen worden gewaardeerd en het onderwijs mede vormgeven. Cultuur-responsief onderwijs sluit beter aan bij de behoeften van deze leerlingenpopulatie dan een visie die uitgaat van achterstanden, van wat kinderen niet kunnen. Het voorgestelde onderzoek draagt bij aan de bestaande literatuur door deze mechanismen voor het eerst in onderlinge samenhang te bestuderen in de context van scholen met een hoge schoolweging en met een gedetailleerde analyse van wat werkt in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Taken en verantwoordelijkheden
Onder begeleiding van prof. dr. Judi Mesman en prof. dr. Sandra Groeneveld werk je aan het volgende:
 • Het opzetten en uitvoeren van kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de leiderschapsstijl en onderwijsvisie van schooldirecties in relatie tot werkklimaat voor leerkrachten en leerklimaat voor leerlingen op scholen met een hoge schoolweging;
 • Het schrijven van een proefschrift;
 • Het leveren van een relevante bijdrage aan de wetenschap, bijvoorbeeld door het publiceren en presenteren van wetenschappelijke artikelen in (internationale) tijdschriften en op conferenties;
 • Een bijdrage leveren aan kennisbenutting, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een podcast, webinar of training;
 • Het leggen van verbindingen met andere onderzoekers, zowel binnen als buiten de Universiteit Leiden.
 • Bijdragen aan onderwijsactiviteiten (

Specificaties

Universiteit Leiden

Functie-eisen

Profiel

Voor dit project zijn we op zoek naar een kandidaat met:
 • Een afgeronde masteropleiding die relevant is voor het onderzoeksproject;
 • Ervaring met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden (bijvoorbeeld in de opleiding);
 • Persoonlijke affiniteit met vraagstukken rond kansengelijkheid (in het onderwijs);
 • Een zelfstandige, ondernemende en creatieve werkhouding;
 • Aansprekende ideeën over het opzetten en uitvoeren van dit onderzoeksproject;
 • Affiniteit met het verzorgen van onderwijs;
 • Goede beheersing van in ieder geval het Nederlands en Engels. Meertaligheid is een pré.

Arbeidsvoorwaarden

Beschrijving faculteit en Instituut

Wetenschap voor en over de samenleving is hét domein van de Faculteit Governance en Global Affairs (FGGA). FGGA verzorgt kwalitatief hoogwaardig interdisciplinair onderwijs over en onderzoek naar maatschappelijke en governance vraagstukken zoals terrorisme, organisatie van het openbaar bestuur, klimaatverandering en economische crises.

Hedendaagse onderwerpen worden zowel vanuit een bestuurskundig, politicologisch, economisch, juridisch als sociologisch perspectief benaderd. Door deze interdisciplinaire benadering krijgen het onderwijs en het onderzoek van de faculteit een grensoverschrijdend karakter.

De faculteit Governance en Global Affairs (FGGA) is een van de zeven faculteiten van de Universiteit Leiden en is gevestigd in Den Haag. Voor meer informatie over de faculteit klik hier.

Binnen FGGA is onder leiding van prof. dr. Judi Mesman het Centrum voor Sociale Rechtvaardigheid in oprichting. De missie van dit Centrum is het bevorderen van interdisciplinair onderzoek en onderwijs over de mechanismen die bijdragen aan sociale (on)rechtvaardigheid in de Nederlandse samenleving, met een focus op intergenerationele processen. Daarbij legt het Centrum de nadruk op de historische wortels van structurele sociale onrechtvaardigheid, machtsrelaties in instituties, de effecten daarvan op gezinnen en jongere generaties, en mogelijke wegen naar positieve verandering. De kernwaarden van het Centrum en de activiteiten daarbinnen zijn epistemologische rechtvaardigheid, gelijkwaardige samenwerking, sociale verantwoordelijkheid en zorgzaamheid.

Voor dit project werkt het Centrum nauw samen met het Instituut Bestuurskunde, in het bijzonder de onderzoeksgroep Publiek management en leiderschap. Het Instituut Bestuurskunde in Den Haag is een van de grootste en oudste instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in de bestuurskunde in Nederland. Het instituut combineert een sterke internationale academische reputatie met een centrale positionering bij de internationale, nationale, regionale en lokale overheidsinstellingen, inclusief die in Den Haag. De activiteiten van de onderzoeksgroep Publiek management en leiderschap zijn onder meer gericht op leiderschap, diversiteit en inclusie, en besluitvorming en gedrag in het publieke domein. Daarbij wordt veel samengewerkt over de grenzen van disciplines heen. Verschillende collega’s binnen de groep participeren in de activiteiten van het Leiden Leadership Centre.

Wat bieden wij?
Een uitdagende functie in een dynamisch team van collega’s. De aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het betreft een fulltime aanstelling. De aanstelling is in eerste instantie voor één jaar met een verlenging van drie jaar na een positieve evaluatie van de voortgang aan het einde van het eerste jaar. Het salaris bedraagt €2.770,- in het eerste jaar, oplopend tot €3539,- bruto per maand in het laatste jaar bij een fulltime aanstelling. Het is belangrijk dat de kandidaat tijdens de contractperiode in Nederland woont. De startdatum is bij voorkeur 1 mei 2024, en uiterlijk 1 juli 2024.

De Universiteit Leiden biedt een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op de website.

Diversiteit
Het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit staat centraal in de waarden en visie van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te zijn waar studenten en medewerkers met diverse achtergronden zich gewaardeerd en gerespecteerd vo

Specificaties

 • PhD
 • Gedrag en maatschappij
 • €2770—€3539 per maand
 • Universitair
 • 14537

Werkgever

Universiteit Leiden

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Rapenburg 70, 2311EZ, Leiden

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou