Universitair Docent Privaatrecht (0,8 - 1,0 fte)

Universitair Docent Privaatrecht (0,8 - 1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
8 feb 24 mrt Tilburg
Tilburg University | Tilburg Law School is op zoek naar een Universitair Docent Privaatrecht (aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht en/of goederenrecht) (0,8-1,0 fte) voor het Departement Private, Business & Labour Law, locatie Tilburg, wetenschapsgebied: Privaatrecht (aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht, goederenrecht). Duur arbeidsovereenkomst: 12 (intern)/18 maanden (extern) met uitzicht op onbepaalde tijd.

Functieomschrijving

Ter versterking van de formatie zoekt het Departement Private, Business & Labour Law (PBLL) van Tilburg Law School een enthousiaste en getalenteerde universitair docent (UD) op het gebied van aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht en/of goederenrecht, die kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het profiel van het departement in de wetenschappelijke gemeenschap. Omdat er op verschillende deelgebieden van het privaatrecht mogelijkheden zijn heeft deze vacature een ruime omschrijving. Ook kandidaten met affiniteit met het arbeids- en/of ondernemingsrecht worden van harte uitgenodigd te reageren.

Van de UD wordt een mede-dragende rol verwacht in het departement, zowel wat betreft onderwijs en onderzoek als ten aanzien van bestuur en beheer. Het onderwijs en onderzoek zal zich in principe concentreren op het privaatrecht, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke expertise en interesseveld van de kandidaat. Tot het takenpakket van de UD behoort daarnaast het begeleiden van studenten bij hun bachelor- en masterscriptie en promovendi, als ook bestuur- en beheerwerkzaamheden. 

Het onderwijs, dat niet alleen voorbereidt op de juridische beroepspraktijk en het rechtswetenschappelijk onderzoek, maar ook plaatsvindt binnen opleidingen van andere vakgebieden en disciplines als data science en bedrijfseconomie, is een belangrijk deel van het takenpakket. Het vormt de basis van de departementale inkomsten en biedt de mogelijkheid om onderzoek uit te dragen en te toetsen. De aan te trekken UD verzorgt onderwijs bij diverse vakken in de bachelor- en masteropleidingen van TLS en andere faculteiten, zowel in het Nederlands als in het Engels. Het kan hierbij gaan om kernvakken in de Nederlandse juridische opleiding zoals contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht of goederenrecht, maar ook Engelstalig (rechtsvergelijkend) onderwijs in het privaatrecht in de Global Law Bachelor of inleidend juridisch onderwijs in de data science opleidingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke expertise en interesse van de kandidaat. 

Het onderzoek wordt verricht binnen het Signature Plan Connecting Responsible Organizations. Onderzoekers binnen het departement richten zich hierbij onder meer op de wijze waarop organisaties in moderne samenwerkingsverbanden zoals platforms opereren, de betekenis van data science en AI voor onderzoek en samenleving en de vormgeving van regels teneinde duurzame ontwikkeling te stimuleren. In dat kader wordt van de UD verwacht dat deze in aansluiting op het Signature Plan een eigen onderzoekslijn ontwikkelt, en deelneemt aan het nationale en internationale juridische privaatrechtelijke debat. Het onderzoek wordt mede verricht in wisselwerking met de andere onderzoekers binnen het onderzoeksprogramma. Tot slot wordt van de UD verwacht zich in te spannen in het verwerven van tweede- en derde geldstroominkomsten, onder meer door het indienen van onderzoeksvoorstellen bij NWO en ERC en het verzorgen van PAO-cursussen en ander onderwijs buiten de reguliere curricula. Bij het voldoen aan de daarvoor gestelde criteria komt de UD in beginsel in aanmerking voor een zogenoemde startersbeurs.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Wat vragen wij? 
Tilburg University is nieuwsgierig naar de manier waarop je kunt bijdragen aan ons onderzoek, onderwijs, impact en aan het team waar je deel vanuit gaat maken. Daarom krijgen we graag zo goed mogelijk beeld van je kennis, inzicht, vaardigheden en persoonlijkheid. Hieronder tref je de kwalificaties aan die wij van belang vinden voor de functie:

 • Afgeronde universitaire opleiding Rechtsgeleerdheid en gepromoveerd (of een door de examencommissie goedgekeurd manuscript), op een onderwerp binnen het privaatrecht; 
 • Didactische bekwaamheid en aantoonbare universitaire onderwijservaring, bij voorkeur ook in Engelstalig onderwijs;
 • Bezit van Basiskwalificatie Onderwijs (BKO), dan wel bereidheid om het BKO binnen 1 jaar te behalen;
 • Uitstekende onderzoeks- en academische schrijfvaardigheden, blijkend uit nationale en/of internationale privaatrechtelijke wetenschappelijke publicaties;
 • Interesse in en bij voorkeur ervaring met (een van de) onderzoeksthema’s bestreken door het Signature Plan Connecting Responsible Organizations; 
 • Bij voorkeur beschikkend over een (nationaal of internationaal) netwerk ten behoeve van onderzoeksactiviteiten op het gebied van het privaatrecht;
 • Vermogen om onderzoeksresultaten te delen met de maatschappij en relevante praktijk;
 • Bereidheid tot het aanvragen van externe onderzoeksfinanciering, zowel individueel als gezamenlijk;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
 • Toont wetenschappelijke integriteit; 
 • Draagt bij aan een open en inclusieve organisatiecultuur.

Om een levendige en actieve universitaire gemeenschap te behouden, is het van belang dat we elkaar regelmatig zien en dat de onderlinge verbinding goed blijft. Daarom is het uitgangspunt dat alle medewerkers hun werkzaamheden in Nederland uitvoeren en dat het onderwijs fysiek gegeven wordt.

Persoonlijke competenties:

 • Je toont persoonlijk leiderschap: je neemt verantwoordelijkheid voor je werk en loopbaan, en beschikt over goede zelfkennis.  
 • Je hebt teamspirit: je voelt je onderdeel van een team en geeft hier uiting aan door middel van samenwerking, het delen van kennis en ervaringen, en het bijdragen aan een open en inclusieve werkomgeving.

Arbeidsvoorwaarden

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling. We Erkennen en Waarderen onze medewerkers en stimuleren het inzetten van talenten en sterke punten.

Tilburg University streeft naar een open en inclusieve cultuur, omarmt diversiteit en stimuleert de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We creëren gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap. 

We werken in een bruisende en levendige (werk)omgeving op onze prachtige campus, vlakbij het bos en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen je uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren. 

Voor deze functie bieden wij je:

 • Een functie op basis van 0,8-1,0 fte (32-40 uur per week);
 • Dit is een vacature voor een structurele positie overeenkomstig artikel 2.3 lid 1 Cao Nederlandse Universiteiten en betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op vast. Je krijgt initieel een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 (interne kandidaten) of 18 maanden (externe kandidaten), met uitzicht op een vast dienstverband. 
 • Een salaris van minimaal € 4.332,= en maximaal € 5.929,= bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Universitair docent en salarisschaal 11 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring;
 • Vakantietoeslag (8%) en een eindejaarsuitkering (8,3%);
 • Vakantiedagen (41 dagen bij een 40-urige werkweek);
 • Een volledige vergoeding van woon-werkverkeer voor duurzaam reizen: wandelen, fietsen en openbaar vervoer;
 • Keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden en een vergoeding van verhuiskosten;
 • Medewerkers van buiten Nederland kunnen in aanmerking komen voor een belastingvrije vergoeding van 30% van hun belastbare loon. Deze vergoeding vragen wij voor je aan;
 • Je wordt via ons aangemeld bij het Ambtenarenpensioenfonds (ABP);
 • Diverse trainingen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling;
 • Een breed assortiment aan voorzieningen en faciliteiten en diverse regelingen om een optimale balans te creëren tussen werk en privé.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze bijna 2800 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. Tilburg Law School is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business and Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie. 

Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, als ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten leergierig te maken en te houden. 

Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van Tilburg Law School werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change. 

Afdeling

Department of Private, Business and Labour Law

Het Department Private, Business & Labour Law (PBLL) bestaat uit ongeveer honderd onderzoekers, docenten en medewerkers die zich met het onderwijs en onderzoek in het Privaatrecht in de breedste zin van het woord bezighouden. De inspirerende en open cultuur maakt het werken plezierig. 
U maakt deel uit van een enthousiast team van ervaren docenten die u wegwijs zullen maken in alles wat komt kijken bij het verzorgen van (online) onderwijs. Daarnaast staat een kundig ondersteuningsteam voor u klaar om u te helpen bij alle praktische zaken rondom het verzorgen van onderwijs

Additionele informatie

We nodigen je uit om uiterlijk 24 maart 2024 online te solliciteren voor deze functie. 
Meer informatie over de vacature kan worden verkregen via prof. mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai (T.F.E.TjongTjinTai@tilburguniversity.edu).

Specificaties

 • Universitair docent
 • Recht
 • 32—40 uur per week
 • €4332—€5929 per maand
 • Gepromoveerd
 • 22130

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Tilburg University). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Graag de volgende documenten toevoegen aan de sollicitatie:

 1. motivatiebrief
 2. CV
 3. officiële kopie van je universitaire diploma en cijfers (transcripties)
 4. je beste publicatie en je publicatielijst
 5. recente onderwijsevaluaties (indien beschikbaar)
 6. contactgegevens van minimaal twee referentiepersonen (inclusief naam, telefoonnummer en emailadres). We benaderen alleen referenten voor kandidaten die naar de tweede selectieronde gaan. 

De eerste selectiegesprekken vinden plaats op 12 april 2024. Tilburg Law School maakt gebruik van gestructureerde gesprekken en onderdeel hiervan is een vaste benoemingsadviescommissie. Deze commissie bestaat uit de volgende leden:

 1. Prof.dr. Maurice Adams, voorzitter
 2. Prof.dr. Joseph Mc Cahery, lid
 3. Prof.mr.dr. Stavros Zouridis, lid
 4. Prof.dr. Morag Goodwin, lid
 5. Prof.dr. Panos Delimatsis, lid

De selectiegesprekken vinden plaats met een vertegenwoordiging van bovengenoemde commissie, aangevuld met een lid vanuit het departement met kennis van uw vakgebied. De selectiecommissie wordt ondersteund door een secretaris.

Je start idealiter op 1 juni 2024 met werken voor Tilburg University.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Graag de volgende documenten toevoegen aan de sollicitatie:

 1. motivatiebrief
 2. CV
 3. officiële kopie van je universitaire diploma en cijfers (transcripties)
 4. je beste publicatie en je publicatielijst
 5. recente onderwijsevaluaties (indien beschikbaar)
 6. contactgegevens van minimaal twee referentiepersonen (inclusief naam, telefoonnummer en emailadres). We benaderen alleen referenten voor kandidaten die naar de tweede selectieronde gaan. 

De eerste selectiegesprekken vinden plaats op 12 april 2024. Tilburg Law School maakt gebruik van gestructureerde gesprekken en onderdeel hiervan is een vaste benoemingsadviescommissie. Deze commissie bestaat uit de volgende leden:

 1. Prof.dr. Maurice Adams, voorzitter
 2. Prof.dr. Joseph Mc Cahery, lid
 3. Prof.mr.dr. Stavros Zouridis, lid
 4. Prof.dr. Morag Goodwin, lid
 5. Prof.dr. Panos Delimatsis, lid

De selectiegesprekken vinden plaats met een vertegenwoordiging van bovengenoemde commissie, aangevuld met een lid vanuit het departement met kennis van uw vakgebied. De selectiecommissie wordt ondersteund door een secretaris.

Je start idealiter op 1 juni 2024 met werken voor Tilburg University.

Solliciteer uiterlijk op 24 mrt 2024 23:59 (Europe/Amsterdam).