Lector Biobased Innovations en Zwaartepuntmanager “Schoon”

Lector Biobased Innovations en Zwaartepuntmanager “Schoon”

Geplaatst Deadline Locatie
12 feb 18 feb Nijmegen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 18 feb 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Bij onze academie Toegepaste Biowetenschappen en Chemie hebben wij een interessante functie die bestaat uit twee uitdagende onderdelen; Lector Biobased Innovations en Zwaartepuntmanager van het Zwaartepunt Sustainable Energy en Environment. Alleen interesse in de lector functie? Dat is mogelijk.

Functieomschrijving

Als Lector Biobased Innovations ben je het gezicht en het boegbeeld van dit gelijknamige lectoraat binnen onze academie (0,4 fte).

Als je interesse hebt om daarnaast ook Zwaartepuntmanager van het Zwaartepunt Sustainable Energy en Environment (Schoon) te worden, dan kun je deze baan uitbreiden tot 0,8 of 1,0 fte.

Solliciteren op alleen de functie van lector is ook een mogelijkheid.

De Academie Toegepaste Biowetenschappen en Chemie van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen heeft drie voltijdopleidingen op het gebied van chemie en life sciences binnen haar poort. Daarnaast zijn er een master- en een deeltijdopleiding, biedt ze cursussen en post-hbo-onderwijs en herbergt ze twee lectoraten en een Centre of Expertise. De academie maakt deel uit van de HAN Campus in Nijmegen.

Profiel - Lector Biobased Innovations (0,4 fte)
Het lectoraat Biobased Innovations is krachtig in onderzoek naar en ontwikkeling van biobased processen en producten door inzet van biotechnologie en bioraffinage. Ook in de toepassing van data science-methoden ten behoeve van biobased innovaties staat een sterke onderzoekslijn. We zijn op zoek naar een lector die op het lopende onderzoek kan aansluiten en de biobased chemie binnen het lectoraat en met het onderwijs gaat doorontwikkelen en versterken. De beoogde lector kan daarmee een link maken via bioprocestechnologie naar de productie van biomaterialen in zowel onderzoek als onderwijs.

Wat je gaat doen

Onderzoek:
We zoeken een lector die een (Inter)nationale autoriteit is op het eigen kennisgebied en op basis van een duidelijke visie de onderzoeksrichting binnen de instelling mede positioneert, bijvoorbeeld blijkend uit:

 • Onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in gezaghebbende kennisgebied- of branchegerelateerde bladen.
 • Onderzoekresultaten komen tot stand in relevante netwerken.
 • Vooraanstaande positie in relevante netwerken, bijvoorbeeld blijkend uit optredens als key-note speaker of vanuit diverse media betrokken worden als expert bij maatschappelijke vraagstukken.

Het onderzoek en de resultaten van het onderzoek wordt door de beroepspraktijk beschouwd als hoog innovatief.

Onderwijs
Het uitdragen van een duidelijke en aansprekende visie op ontwikkelingen t.a.v. het kennisdomein; met duidelijke impact op vernieuwingen op het profiel van het onderwijsprogramma in de academie, waarmee tevens de HAN wordt gepositioneerd is een vanzelfsprekende kwaliteit.

Specifiek voor deze functie zijn de volgende onderwerpen van belang:

Opdracht

 • Het huidige lectoraat Biobased Innovations doorontwikkelen samen met de associate lectoren op het gebied van biobased technology en bio-informatica|data science.
 • Het onderzoek op het gebied van biobased chemie en duurzame (bio)procestechnologie versterken, met daarbij uitdrukkelijk aandacht voor het optimaal stabiel en veilig inrichten van biobased biologische en/of chemische productieprocessen.
 • Betrokkenheid bij ontwikkeling van onderwijs binnen de Academie Toegepaste Biowetenschappen & Chemie
 • De activiteiten van het Lectoraat op de diverse vakexpertises verbinden, waarbij de diverse deskundigheden voor een groot deel al in huis zijn en het vooral gaat om persoonlijke drive en interesse om deze deelgebieden met elkaar te verbinden, zonder op alle deelgebieden zelf de verdiepende deskundigheid te bezitten.
 • In gezamenlijkheid een focus aanbrengen op de ontwikkeling van kennis op het gebied van de onderliggende sleuteltechnologieën.

Profiel - Zwaartepuntmanager Schoon (0,4 – 0,6 fte)
Ben jij een kennisleider op het terrein van het zwaartepunt Schoon, oftewel SEE: Sustainable Energy and Environment? De missie, waar het allemaal om draait is: “Samen werken aan minder CO2”. Lijkt het jou een uitdaging om als ambassadeur voor het Zwaartepunt Schoon mooie interacademiale kansen in de driehoek te spotten, aan te jagen en te verbinden? Dan is dit de functie voor jou!

Wat je gaat doen

 • Je bent, in samenspraak met tal van stakeholders binnen en buiten de organisatie, verantwoordelijk voor de vorming, uitvoering en doorontwikkeling van een agenda op het zwaartepunt Schoon. Dit doe je op basis van een afweging tussen externe behoeften en ontwikkelingen en de aansluiting bij het onderwijs en onderzoek van de HAN.
 • Op basis van de regionale en (inter)nationale agenda’s maak je een afweging tussen externe behoeften en ontwikkelingen en de aansluiting bij het onderwijs en onderzoek van de HAN.
 • Je stimuleert dat er, rond inhoudelijke thema’s, innovatienetwerken ontstaan van bedrijven, instellingen, opleidingen, Centers of Expertise (CoE’s) en lectoraten, die gezamenlijk werken aan de geformuleerde vraagstukken en bestendigt deze, zoals met bijvoorbeeld Connectr. En je stimuleert dat deze inzichten opgenomen worden in relevante opleidingscurricula en worden gebruikt in de bedrijfsvoering van de HAN.
 • Je draagt bij aan verduurzaming, inbedding en zichtbaarheid van het zwaartepunt, gebruikmakend van de bestaande organisatieonderdelen en initiatieven binnen de HAN.
 • Je draagt samen met de 2 andere zwaartepuntmanagers bij aan de ontwikkeling en uitvoering van ondersteunend beleid, waar het gaat om capaciteitsopbouw, community building, financiering van projecten, communicatie en valorisatie.
 • Je bent verantwoordelijk voor de besteding van de middelen die voor dit doel ter beschikking worden gesteld en je stimuleert en ondersteunt lectoraten bij het aanvragen van externe middelen en bij de ontwikkeling van projecten.
 • Je geeft direct leiding aan het kernteam SEE. In dit kernteam werken circa 6 collega’s voor 2 à 4 dagen per week voor SEE.
 • Je werkt intensief samen met externe partijen en interne collega’s zoals het kernteam SEE, directeuren, lectoren, docent-onderzoekers en studenten.
 • Je bent onderdeel van een team onder direct opdrachtgeverschap van de portefeuillehouder van het College van Bestuur. De overige leden van dit team zijn de zwaartepuntmanagers Slim en Sociaal en de secretaris van de zwaartepunten.

Specificaties

HAN University of Applied Sciences

Functie-eisen

Profiel - Lector Biobased Innovations (0,4 fte)

Je bent gepromoveerd in een relevant onderzoeksgebied zoals: biobased chemie, (bio)procestechnologie of biobased materialen via biotechnologie. Hiernaast heb je ervaring met het werven van externe middelen, bij voorkeur via Europese subsidieprogramma’s (HORIZON), en academisch en/of industrieel netwerken binnen biobased innovatief praktijkgericht onderzoek. Ook heb je ervaring met het begeleiden van PhD’s en ben je verbonden met het PhD netwerk.

Je bent in staat toegepast onderzoek op te zetten en ontwikkelen in samenwerking met het onderwijs en werkveld. Je bent gemotiveerd CO2-reductie te bereiken via de grondstoffen c.q. materiaal transitie. Je weet de link te maken over de grenzen van vakgebieden heen bijvoorbeeld op het gebied van bouwkunde/ industrieel productontwerp t.b.v. biobased bouwen; of op het gebied van verminderen/ verwaarden van reststromen uit de medische zorg.

Je bent een enthousiaste en inspirerende persoonlijkheid die gericht is innovaties. Met jouw passie voor zowel onderzoek als onderwijs weet jij de verbinding te maken op inhoud.

Profiel - Zwaartepuntmanager Schoon (0,4 – 0,6 fte)

Je bent een lector op het terrein van het zwaartepunt Schoon. Je bent gepromoveerd op een voor het zwaartepunt relevant vakgebied. En je kent de laatste ontwikkelingen op de thema’s van SEE. Je werkt graag met partners uit het onderwijs, onderzoek en de praktijk samen aan minder CO2. Je kunt soepel omgaan met diverse stakeholders en weet je weg te vinden in de belangrijke netwerken. Je weet anderen te inspireren op de inhoud en verbindt de inhoud graag aan andere contexten/ domeinen. Je bent in staat om met collega’s van andere afdelingen tot concrete resultaten te komen. Je beschikt over organisatorische en commerciële capaciteiten. Je hebt kennis van en ervaring op het gebied van praktijkgericht onderzoek en de acquisitie van onderzoeksopdrachten. Je hebt ervaring met het ontwikkelen en verzorgen van onderwijsprogramma’s en met het begeleiden van studenten bij het uitvoeren van onderzoeksprojecten. Je beschikt over een uitstekende beheersing van de Engelse taal.

Arbeidsvoorwaarden

Dit bieden wij jou

 • Een inspirerende en afwisselende, leidinggevende functie in een dynamische, informele en plezierige werkomgeving.
 • Een contract voor in eerste instantie zes jaar.
 • Een aanstelling in de functie van Lector, niveau 2.
 • Een bruto maandsalaris van minimaal € 6.541,05 en maximaal € 8.445,29 (cao-hbo schaal 15) op basis van een fulltime aanstelling (36 uur).
 • 8% vakantietoeslag en een 13e maand (8,3%).
 • Fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenverzekering via het ABP, korting bij verschillende zorgverzekeringen en (betaald) ouderschapsverlof.
 • Een goede werk-privé balans vinden we erg belangrijk! Daarom bieden we jou per jaar ongeveer 10,5 week vrij op basis van een 40-urige werkweekvariant.
 • Alle ruimte om te bewegen! Als HAN medewerker krijg je korting bij meer dan 300 sportscholen, verspreid door heel Nederland, of kun je gratis sporten bij de HAN.
 • Jouw persoonlijke ontwikkeling telt! Werken bij de HAN betekent toegang tot een breed aanbod van trainingen en cursussen! Speciaal hiervoor hebben we een eigen HAN Academy.
 • Reis je meer dan 10 km naar je werk? OV vergoeden we 100%!

Werkgever

De Academie Toegepaste Biowetenschappen en Chemie leidt studenten op in de Chemie, Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en Bio-informatica. Daarnaast hebben we een Master Molecular Lifesciences, een Associate Degree in ontwikkeling en onderzoek in de richtingen Drug Discovery, Biobased Innovations en Datascience. Ons onderwijs is innovatief, van hoge kwaliteit en geven we vorm in een nauwe samenwerking met het (internationale) werkveld. Uniek zijn de specialisatie Moleculaire plantenbiologie, de master Molecular Life Sciences en het HAN BioCentre. Opleiding, onderzoek en praktijk komen samen binnen deze academie.

Bij ons binnenkijken? Dat kan: Een kijkje nemen op Laan van Scheut 2 | HAN University of Applied Sciences.

Ontdek hoe onze organisatie in elkaar steekt en lees meer over waar we goed in zijn.

Afdeling

Het werk binnen het BioCentre wordt gedragen door een gevoel van urgentie bij ons, onze partners en de politiek met betrekking tot de noodzaak van innovatie, zowel in de bedrijfspraktijk als binnen het onderwijs. Deze innovatie is nodig om oplossingen te vinden voor de uitdagingen die onze huidige manier van leven met zich meebrengt vanuit de disciplines biowetenschappen en chemie. CoE BioCentre is altijd nauw vervlochten geweest met het werk van de lectoraten.

We richten ons daarbij op drie grote maatschappelijke uitdagingen:

 • Het belang van duurzame oplossingen (circulariteit).
 • Kunnen omgaan met een grote data-intensiviteit.
 • De impact van veroudering en ongezonde levensstijl.

Specifiek voor 2024
Een belangrijk aandachtspunt voor de komende tijd is het versterken van het netwerk en het aangaan van een duurzame verbinding met strategische partners. We gaan daarbij onder andere samenwerkingsconvenanten met strategische partners inrichten (via kenniskringen), een adviesraad inrichten met vertegenwoordigers vanuit strategische partners en onderdeel uitmaken van een regionaal farma consortium en een landelijk Biotech-netwerk. Daarnaast willen we een sterkere verbinding tussen LLO en het BioCentre tot stand brengen, onder andere via Groeifondsen (Pharma NL en Cellulaire Agricultuur) maar ook door cursorisch LLO-aanbod te ontwikkelen.

Door middel van langjarige projecten en aansluiting op groeifondsen beogen we de financiële slagkracht van het CoE en de lectoraten te vergroten. Ten slotte streven we in de academie naar meer inzet van docenten in onderzoek (van 1,5 naar 3 FTE) en gaan we de academie-KIA implementeren.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs; Lector
 • Natuurwetenschappen; Techniek
 • Gepromoveerd
 • PA HAN 20240212

Werkgever

HAN University of Applied Sciences

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Laan van Scheut 2, 6525 EM, Nijmegen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou