Junior onderzoeker

Junior onderzoeker

Geplaatst Deadline Locatie
13 feb 21 feb Den Haag

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 21 feb 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden en de Health Campus zijn op zoek naar een junior onderzoeker op het gebied van Population Health Governance voor het stimuleringsprogramma "Population Health".

Functieomschrijving

Beschrijving van het stimuleringsprogramma
De gezondheidszorg staat wereldwijd voor grote uitdagingen en Nederland is daarop geen uitzondering. Demografische ontwikkelingen, epidemiologische ontwikkelingen, de stijgende kosten voor de gezondheidszorg, groeiende gezondheidsongelijkheid en fragmentatie in zorgorganisaties drukken op de gezondheidszorg. Dat vraagt om nieuwe, innovatieve manieren van sturing die minder gericht zijn op output, hiërarchische verantwoording en taakdifferentiatie, en meer op outcome, integratie en samenwerking. De multidisciplinaire benadering van Population Health Management (PHM) kan bijdragen aan antwoorden op deze uitdagingen, in het bijzonder door de samenhang tussen gezondheids- en sociale problemen centraal te stellen.

Onderdeel van het stimuleringsprogramma Population Health van de Universiteit Leiden is Population Health Governance. Daarin staat onderzoek naar de behoefte aan andere vormen van sturing, beleid en leiderschap in de zorg centraal. Zo ontstaan er, mede onder invloed van PHM, nieuwe beleidslogica’s waarbij een verschuiving is te zien van zorg naar gezondheid en van het bestrijden van ziekte naar het ervaren van positieve gezondheid. Een belangrijke vraag is hoe dit zich vertaalt naar de zorgpraktijk en zich verhoudt tot eerdere beleidsinterventies en sturingsmechanismen. Interventies gebaseerd op de principes van PHM hebben dus grote implicaties voor zorgorganisaties en zorgprofessionals. Dat betekent dat ook leiderschaps- en managementvraagstukken een rol spelen, bijvoorbeeld om te onderzoeken hoe organisaties beter kunnen samenwerken en hoe professionals omgaan met nieuwe manieren van werken. In dit programma wordt op multidisciplinaire wijze bestudeerd hoe inzichten over governance, beleid, publiek management en leiderschap kunnen bijdragen aan succesvolle transities in de zorg.

Binnen het stimuleringsgebied werk je in een divers en multidisciplinair team waarvan de leden een achtergrond hebben in bijvoorbeeld sociologie, bestuurskunde, gezondheidswetenschappen of geneeskunde.

Wat ga je doen?
 • Het opzetten en uitvoeren van onderzoek op het snijvlak van zorg en bestuurskunde, onder begeleiding senior onderzoekers. Denk daarbij aan (kwalitatieve en kwantitatieve) dataverzameling, data-analyse en het schrijven van wetenschappelijke artikelen, blogs en rapporten;
 • Het coördineren en overzicht houden over verschillende projecten die binnen het stimuleringsprogramma vallen;
 • Voorbereiding van en deelname aan overleg van de projectgroep, onder andere door het plannen van overleggen, maken van de agenda en het verzorgen van actielijsten;
 • Deelname aan overleggen met andere onderdelen van het stimuleringsgebied, zoals met collega’s vanuit de gedragswetenschappen en data science.
 • Het organiseren van workshops en presentaties voor zowel wetenschappers als de praktijk, waarbij je zowel in de inhoud als bij praktische zaken een rol speelt;
 • Uitdragen en profileren van het programma door presentaties, workshops en publicaties, zowel wetenschappelijk als voor een breed publiek.

Specificaties

Universiteit Leiden

Functie-eisen

Wat neem je mee?
 • Een masterdiploma in geneeskunde, gezondheidswetenschappen, sociale wetenschappen (zoals bestuurskunde, politicologie, sociologie of organisatiewetenschappen) met een duidelijke focus op sturings- en leiderschapsvraagstukken in de zorg (blijkend uit bijvoorbeeld de scriptie);
 • Affiniteit met zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek, en sterke analytische vaardigheden;
 • Goede Nederlands- én Engelstalige mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 • Het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen werken;
 • Goede organisatorische en communicatieve vaardigheden;
 • Je werkt nauwkeurig en bent enthousiast, creatief en nieuwsgierig.

Arbeidsvoorwaarden

Wat bieden wij?
Het gaat om een tijdelijk contract als onderzoeker, conform de cao Nederlandse Universiteiten. De omvang is 0,2 fte en het contract is in eerste instantie voor één jaar. Bij goed functioneren, is er uitzicht op verlenging tot 1 januari 2026. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 3.326,- en maximaal € 5.090,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 10).

Daarnaast is een eindejaarsuitkering (8,3%) en vakantietoeslag (8%) van toepassing. Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden kun je nalezen op de website.

Diversiteit
Het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit staat centraal in de waarden en visie van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te zijn waar studenten en medewerkers met diverse achtergronden zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en zich volop kunnen ontplooien.

Werkgever

Universiteit Leiden

Onze organisatie
Veel vraagstukken in de zorg vragen om een multidisciplinaire aanpak. Daarom werken de LUMC-Campus Den Haag en de Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden steeds meer samen. Onderdeel van de samenwerking is het stimuleringsprogramma "Population Health" waar Population Health Governance deel van is. Hierin staat onderzoek naar de behoefte aan andere vormen van sturing, beleid en leiderschap in de zorg centraal.

De junior onderzoeker wordt aangesteld binnen het Instituut Bestuurskunde, onderdeel van Governance and Global Affairs. Het Instituut Bestuurskunde in Den Haag is een van de grootste en oudste instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in de bestuurskunde in Nederland. Het instituut combineert een sterke internationale academische reputatie met een centrale positionering bij de internationale, nationale, regionale en lokale overheidsinstellingen, inclusief die in Den Haag. Het Instituut Bestuurskunde ontvangt consequent hoge beoordelingen in peer reviews voor zowel zijn onderwijs- als onderzoeksprogramma's. Het instituut biedt een Nederlandstalige bacheloropleiding met twee tracks, een Nederlandstalige masteropleiding Management van de publieke sector, een Engelstalige masteropleiding Public Administration en participeert in verschillende opleidingen met andere faculteiten, waaronder de Masteropleiding Governance of Sustainability en masteronderwijs op het gebied van Population Health Management.

Er wordt nauw samengewerkt met onderzoekers van de Health Campus Den Haag. De Health Campus Den Haag is een academische werkplaats, ter bevordering van de gezondheid in relatie tot het sociale domein in de grootstedelijke omgeving van Den Haag. Via onderzoek, opleiding en onderwijs op het gebied van Population Health Management willen wij samen met onze partners een patiëntgerichte, betaalbare en toegankelijke zorg realiseren.

Specificaties

 • Postdoc; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Gedrag en maatschappij
 • €3226—€5090 per maand
 • Universitair
 • 14543

Werkgever

Universiteit Leiden

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Den Haag, 2526HZ, Den Haag

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou