Bijzonder Hoogleraar Kunst en Zorg

Bijzonder Hoogleraar Kunst en Zorg

Geplaatst Deadline Locatie
14 feb 30 mrt Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 30 mrt 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Hoogleraar Kunst en Zorg (0,2 fte)

Functieomschrijving

Museum van de Geest en de Amsterdamse zorgorganisatie Cordaan delen de basisfilosofie dat mensen niet kunnen worden gecategoriseerd op grond van hun zorgvraag en dat kunst- en cultuuractiviteiten bijdragen aan een inclusieve maatschappij waarin mensen met elkaar verbonden zijn. Kunst en cultuur hebben vele betekenissen in het leven van mensen, dragen bij aan de kwaliteit van leven, zingeving en sociale participatie. Kunst en cultuur voegen waarde toe aan gezondheid, zorg en welzijn.

De meerwaarde van kunst en cultuur zou volgens ons algemeen erkend moeten zijn binnen de zorg- en welzijnssector. Tevens zou gezondheid meer ruimte moeten krijgen binnen de culturele sector. Deze gemeenschappelijke visie heeft geresulteerd in de oprichting van het kenniscentrum Kunst en Zorg door Museum van de Geest en Cordaan. De voornaamste doelstelling van het kenniscentrum is: de verbinding tussen zorg, gezondheid, kunst en cultuur versterken en met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs borgen dat kunst en cultuur een stabiele en duurzame bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven in de zorg.

Om deze doelstelling te realiseren stelt het kenniscentrum Kunst en Zorg een bijzondere leerstoel in aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, in het bijzonder Erasmus School of Health Policy & Management en zijn we op zoek naar een bevlogen:

Bijzonder hoogleraar Kunst en Zorg (0,2 fte)

Functie-omschrijving
De focus van deze leerstoel ligt op het ontwikkelen van een wetenschappelijk programma ter ondersteuning van het kenniscentrum met als doel een cross-sectorale samenwerking tussen de verschillende sectoren van kunst, cultuur, zorg en welzijn.

Het zwaartepunt van het onderzoek ligt binnen de Erasmus Universiteit, waarbij Cordaan en Museum van de Geest (het kenniscentrum) de academische werkplaats vormen.

De bijzonder hoogleraar;
 • Is hoofd van het onderzoeksprogramma van het Centrum van Kunst en Zorg en initieert onderzoek op het gebied van kunst en zorg.
 • Is in staat om een onderzoek en onderzoeksgroep op te zetten.
 • Creëert op basis van onafhankelijk onderzoek draagvlak voor het integreren van kunst in zorg en welzijnsaanbod (bij o.a. beleidsmakers, zorgmedewerkers, zorgverzekeraars en onderwijs) en creëert op basis van onafhankelijk onderzoek draagvlak en aandacht voor (mentale) gezondheid binnen de kunsten (onderwijs, kunstenaars en culturele sector)
 • Is het boegbeeld van de duurzame verbinding tussen kunst en zorg en de toekomstvisie van het Centrum Kunst en Zorg en brengt de meerwaarde van deze cross-sectorale samenwerking over het voetlicht in de media door middel van publicaties, interviews, etc.
 • Positioneert zich als expert op het gebied van kunst en zorg in het land, deelt best practices en leerpunten uit nationaal en internationaal onderzoek
 • Heeft ervaring in het delen van kennis en praktisch wetenschappelijk onderzoek in kunst en/of zorg en/of gezondheidswetenschappen.
 • Is (mede) begeleider van promovendi, studenten en ondersteunt en initieert subsidieaanvragen;
 • Genereert extra middelen om onderzoek uit te breiden en wellicht meerdere bijzonder hoogleraren aan te kunnen stellen alsook een practor en lector.
 • Heeft aansluiting bij relevante netwerken.

Van de bijzonder hoogleraar wordt verwacht dat deze een dag per week beschikbaar is voor de uitoefening van de aan het bijzonder hoogleraarschap verbonden taken.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

De leerstoelhouder:
 • Is gepromoveerd en heeft aantoonbare wetenschappelijke ervaring op het gebied van Kunst, cultuur en/of Zorg en welzijn en gezondheid in (internationale) kennisinstituten;
 • Beschikt over relevante kennis op het gebied van de langdurige zorg en/of geestelijke gezondheidszorg;
 • Heeft een solide (inter)nationale reputatie op het gebied van Kunst en Zorg / kunst en gezondheid, aangetoond door publicaties in toonaangevende internationale en collegiaal getoetste wetenschappelijke uitgaven, keynotes bij internationale wetenschappelijke congressen, succesvolle beursaanvragen en relevante internationale samenwerkingen;
 • Is in staat om het gehele werkveld Kunst en Zorg te overzien en verbindingen tot stand te brengen tussen diverse disciplines;
 • Beschikt over goede contactuele eigenschappen en goede organisatorische en bestuurlijke vaardigheden;
 • Is in staat en bereid om onderzoeksprojecten en promovendi aan te trekken en te begeleiden;
 • Heeft onderwijservaring;
 • Beheerst de Nederlandse taal en beschikt over een aantoonbare en goede beheersing van de Engelse taal (C2-niveau);
 • Heeft affiniteit met de Erasmiaanse waarden diversiteit, sociale veiligheid en inclusiviteit.

Arbeidsvoorwaarden

In overleg wordt afgestemd hoe de aanstelling wordt geregeld (bij de EUR, partners of via de eigen organisatie).

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Faculteit / Instituut / Dienst
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is binnen Nederland leidend met haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, gericht op beleids- en management onderwerpen in de gezondheidszorg. ESHPM verzorgt een bacheloropleiding, vijf masteropleidingen, een schakelprogramma voor zij-instromers en postacademisch onderwijs. Bij ESHPM zijn onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verbonden. Kennis en ervaring uit verschillende wetenschappelijke disciplines zoals economie, recht, sociaal-medische wetenschappen, organisatiekunde en bestuurskunde worden er samengebracht en toegepast in de gezondheidszorg. Deze multidisciplinaire benadering van onderwijs en onderzoek is uniek. Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) is gehuisvest in het Bayle (J) Building op campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft een sterke verbondenheid met Erasmus MC. Bij ESHPM studeren ongeveer 1600 studenten en werken 200 medewerkers.

ESHPM is georganiseerd in 7 onderzoeksafdelingen, elk geleid door een afdelingshoofd. De unieke combinatie van beleidswetenschappen, sociologie, economie, management en recht stelt ESHPM in staat om wereldwijd toonaangevend onderzoek te doen en de volgende generatie managers, beleidsmakers en onderzoekers in de gezondheidszorg op te leiden. ESHPM is ook een kernfaculteit in de Convergence Alliance (TU Delft, EUR en Erasmus MC) en Leiden-Delft-Erasmus (LDE), met interdisciplinaire onderzoeksprogramma's in Health & Technology, Resilient Cities, Pandemic Disaster and Preparedness Centre en Healthy Society.

Afdeling

De afdeling Sociaal-Medische Wetenschappen (SMW) waarbinnen de leerstoel valt, richt zich op vraagstukken die samenhangen met de kwaliteit en effectiviteit van zorg voor verschillende (kwetsbare) groepen. De toename aan chronisch zieken, mensen met een lichamelijke beperking, kwetsbare ouderen en jongeren met mentale problemen gaat gepaard met steeds grotere sociaal-economische en etnische gezondheidsverschillen. De veelzijdige en complexe behoeften van deze groepen vergen een aanpak die traditionele, acute zorg overstijgt. Inzichten vanuit public health, epidemiologie, medische sociologie en gezondheidspsychologie worden toegepast om na te gaan in hoeverre actuele ontwikkelingen op het terrein van zorg en welzijn, daadwerkelijk resulteren in continue, gecoördineerde zorg en ondersteuning die effectief is.

Cordaan
Cordaan biedt aan zo’n 20.000 mensen zorg in de thuissituatie en vanuit 120 locaties in Amsterdam, Diemen, Huizen en Nieuw-Vennep. Dit betreft zowel verpleging verzorging, begeleiding en ondersteuning, voor korte of langere tijd, aan ouderen, kinderen en mensen met een verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid. Dat wordt gedaan met bijna 6.000 medewerkers en ruim 2.000 vrijwilligers. Als één van de grootste zorgorganisaties van Amsterdam wil Cordaan verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van de langdurige zorg in de stad.
Cordaan kent verschillende initiatieven om haar bewoners en cliënten te betrekken bij kunst en cultuur. Binnen de organisatie zet Cordaan muziek, dans, theater, literatuur, erfgoed en beeldende kunst in om de kwaliteit van leven van deelnemers te verbeteren en hen te verbinden aan de maatschappij.

Museum van de Geest
Museum van de Geest is hét nationale museum voor mentale gezondheid. Met moderne kunst, cultuur en historisch erfgoed agendeert het museum al bijna 20 jaar mentale gezondheid. Daarbij zet het museum in op de ontwikkeling van het genre outsiderkunst in het streven naar een inclusieve kunstwereld. Met programma’s in Haarlem en Amsterdam streeft het museum naar een samenleving waarin mensen gehoord en gezien worden, ook als hun geest anders werkt dan wat als ‘normaal’ bestempeld wordt. Het museum ontving in 2022 de prestigieuze European Museum of the Year award voor het innovatieve mensgerichte cultuuraanbod.

Specificaties

 • Hoogleraar
 • Techniek
 • max. 8 uur per week
 • €6648—€9680 per maand
 • Gepromoveerd
 • 4070

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou