Lector Meertaligheid & Geletterdheid / Professor for Multilingualism & Literacy

Lector Meertaligheid & Geletterdheid / Professor for Multilingualism & Literacy

Geplaatst Deadline Locatie
19 feb 16 mrt Leeuwarden

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 16 mrt 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Wil jij samen met 30 enthousiaste onderzoekers impact genereren in de noordelijke regio èn internationaal? Wil jij het boegbeeld zijn en het aanwezige netwerk uitbouwen tot duurzame samenwerking? NHL Stenden Hogeschool zoekt per 1 september een Lector Meertaligheid & Geletterdheid / Professor for Multilingualism & Literacy.

Functieomschrijving

Wie zoeken we:

Een inspirerend leider die met veel enthousiasme samen met het team gaat werken aan de doorontwikkeling van het lectoraat. Je hebt een uitstekende wetenschappelijke reputatie op het gebied van meertaligheid en geletterdheid. Je maakt makkelijk contact en bent in staat om complexe onderwerpen toegankelijk te presenteren. Je bent op de hoogte van nationale en internationale ontwikkelingen van het vakgebied. Jouw leiderschapsstijl is dienend. Je werkt graag samen met (junior)onderzoekers en zorgt voor het versterken van een professioneel klimaat binnen het team. Je zet in op kwaliteit en verscheidenheid, hebt aandacht voor het individu en weet ook duidelijk koers te houden in de richting van de afgesproken ontwikkeling in relatie tot de vraag vanuit de regio.  

Waar ga je aan de slag:

Dit lectoraat is gestart in 2018 en heeft zich onder leiding van de huidige lector en twee associate lectoren weten uit te bouwen tot een stevige partner in de regio voor provincie, gemeente en educatieve instellingen. Binnen NHL Stenden is het lectoraat geworteld in de eigen (leraren)opleidingen van de hogeschool op alle locaties en het levert een zichtbare bijdrage aan het wetenschappelijk domein. Het lectoraat heeft een groot netwerk in de regio.   

Het lectoraat meertaligheid en geletterdheid onderzoekt en bouwt aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van inclusie, onderwijskansen en meertaligheid in het onderwijs in het algemeen en in de Noordelijke regio in het bijzonder. Het hoofddoel is daarbij om de taal- en socio-emotionele ontwikkeling van leerlingen en studenten te optimaliseren, als resultaat van interventies gericht op:   

 1. De ontwikkeling en implementatie van een didactiek van inclusie en meertaligheid, die de waardering en het gebruik van talige en culturele diversiteit in het onderwijs stimuleert en tegelijkertijd rekening houdt met regionale, migranten- en schooltalen. 
 2. De ontplooiing van dialogische (meertalige) interactie, waarbij leerlingen nieuwe kennis construeren en tegelijkertijd hun mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden verbeteren.  
 3. Het stimuleren van geletterdheid bij leerlingen door een holistisch perspectief op geletterdheid te hanteren, waarbij verschillende stakeholders (b.v. ouders of bibliotheken) een rol spelen.   

Het lectoraat opereert op het snijvlak van onderzoek, onderwijs en de beroepspraktijk. Door middel van praktijkgericht onderzoek levert het lectoraat een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs en de innovatie van de beroepspraktijk. Het lectoraat wil impact genereren in de noordelijke regio, maar ook op nationaal en internationaal vlak.

Het lectoraat is onderdeel van De Academie Primair Onderwijs (Academie PO). Deze Academie is één van de elf academies binnen NHL Stenden Hogeschool en werkt intensief samen met de Academie VO&MBO. De academies samen kennen een bijna dekkend portfolio van lerarenopleidingen voor PO en VO&MBO (zowel bachelor als master), nationaal en internationaal, een AD-opleiding, educatieve masteropleidingen en een organisatieonderdeel voor contractactiviteiten ECNO. De lectoren van beide academies vormen één onderzoeksgroep Educatie. Het gaat om de lectoraten ‘Meertaligheid & Geletterdheid’, ‘Opvoeden en (Op)leiden voor duurzaam en democratisch samenleven’, ‘Didactiek voor Vak- en Beroep’ en ‘International Teacher Education’ i.o.

In deze functie ressorteer je rechtstreeks onder de academiedirecteur.

Wat ga je doen?

De lector gaat sturing geven aan de doorontwikkeling en positionering van dit lectoraat. Van de lector wordt gevraagd om de brede expertise die reeds aanwezig is te verbinden, de bestaande kenniskring en netwerken verder te ontwikkelen en duidelijk een leidinggevende rol te nemen in dit proces.  Daarnaast wordt verwacht dat de lector de verbinding met de opleidingen van beide Educatieve Academies en het werkveld weet uit te bouwen tot een duurzame samenwerking. Het lectoraat is vanuit een sterk intern fundament naar buiten gericht.

De lector functioneert met een eigen onderzoeksopdracht (zie het beschreven doel hierboven) samen met collega-lectoren in de onderzoeksgroep Educatie. Deze onderzoeksgroep maakt deel uit van het team Brede Welvaart, waarin gerelateerde onderzoeksgroepen samenwerken (op de thema’s onderwijs, zorg en economie) met als doel de regio te versterken.

Specificaties

NHL Stenden Hogeschool

Functie-eisen

Profielschets:

 • Je omarmt het gedachtegoed van NHL Stenden hogeschool en in het bijzonder onze visie op ‘dienend leiderschap’. Je bent ondernemend, verbindend, vindingrijk, dienend én je durft een kritisch geluid te laten horen.  Je bent het boegbeeld van het lectoraat en voert makkelijk het woord op alle deelterreinen. 
 • Je bent gepromoveerd op een voor het lectoraat relevant onderzoeksterrein.  
 • Je hebt affiniteit met het onderwijs en lerarenopleidingen in het bijzonder.   
 • Je hebt een uitstekende wetenschappelijke reputatie, dit uit zich onder andere in peer-reviewed publicaties, keynote lezingen en commissielidmaatschappen.   
 • Je hebt affiniteit met de Friese, Duitse en Nedersaksische taal en bent bereid deze te leren.  
 • Je hebt bewezen positieve ervaring met het verwerven van fondsen voor onderzoeksprojecten en het genereren van onderzoeksopdrachten. 
 • Jouw netwerk is breed regionaal, nationaal en internationaal.  
 • Je hebt inzicht in huidige en toekomstige ontwikkelingen in het onderwijs en weet dit te operationaliseren in praktijkgericht onderzoek. 
 • Je bent een bruggenbouwer, weet gemakkelijk verbinding te leggen tussen werkveld en onderwijs, overheid en onderwijs, collega’s onderling en studenten.  

Arbeidsvoorwaarden

Dit bieden we jou

Een baan van betekenis! Werken bij NHL Stenden betekent werken in een uitdagende omgeving waar je iets kunt betekenen voor studenten, de maatschappij en je collega’s. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog heel aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Naast de cao-hbo hebben we een aantal unieke NHL Stenden voorwaarden. Voorwaarden die net even anders zijn. Op onze website lees je hier meer over: De kracht van onze 8 voorwaarden | NHL Stenden.

Het salaris bedraagt, afhankelijk van ervaring, maximaal € 8.445,29 (schaal 15 cao hbo) bruto per maand bij een volledige betrekking, exclusief 8% vakantie-uitkering en 8,3% eindejaarsuitkering.

Specificaties

 • Lector; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs
 • Taal en cultuur
 • max. 24 uur per week
 • max. €8445 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT NHL 20240219

Werkgever

NHL Stenden Hogeschool

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Rengerslaan 8, 8917 DD, Leeuwarden

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou