Universitair Docent Literaire Culturen in Meertalige en Hybride Contexten

Universitair Docent Literaire Culturen in Meertalige en Hybride Contexten

Geplaatst Deadline Locatie
26 feb 8 apr Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 8 apr 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Werk je graag samen in interdisciplinaire onderzoeksverbanden en wil je actief zijn in uiteenlopende onderwijsprogramma’s? De Amsterdam School for Regional, Transnational and European Studies (ARTES) zoekt een gedreven en enthousiaste universitair docent Literaire culturen in meertalige en hybride contexten. Het onderzoek van de kandidaat maakt deel uit van ARTES, één van de vijf Research Schools binnen het Amsterdam Institute for Humanities Research (AIHR). De kandidaat zal zijn ingebed in de afdeling Neerlandistiek, capaciteitsgroep Letterkunde, en participeert in het interdisciplinaire sectorplanteam voor Taal en Cultuur.

Wat ga je doen?
Je gaat onderwijs verzorgen in een dynamische context waar veel ruimte is voor de ontwikkeling van innovatieve onderwijsmethoden. Jouw onderzoek wordt ondergebracht bij onderzoeksschool ARTES, een multidisciplinaire onderzoeksschool die geesteswetenschappen en sociale wetenschappen combineert in de bestudering van Europa in samenhang met andere wereldregio’s.

Taken en verantwoordelijkheden:
 • het ontwerpen en uitvoeren van zelfstandig onderzoek naar de meertalige en hybride contexten van het Nederlands en de rol die literaire cultuur daarin speelt (in heden en/of verleden);
 • het schrijven van academische publicaties in (inter)nationale vakbladen, artikelenbundels en/of monografieën;
 • het verwerven van externe onderzoeksfinanciering in stedelijk, nationaal en Europees verband; het verkennen van onderzoeksvormen in samenwerking met maatschappelijke en culturele stakeholders;
 • het actief bijdragen aan en ontwikkelen van nationale en internationale onderzoekssamenwerkingsverbanden;
 • het actief bijdragen aan en ontwikkelen van lokale of regionale samenwerkingsverbanden met culturele en/of literaire instellingen, cultureel-maatschappelijke organisaties en/of het voortgezet onderwijs;
 • het actief bijdragen aan de onderzoeksactiviteiten van ARTES; aangaan van interdisciplinaire samenwerkingsverbanden in universitaire onderzoekszwaartepunten zoals ACES (Amsterdam Center for European Studies) en Decolonial Futures.
 • het actief bijdragen aan collegiale samenwerking binnen de afdeling Neerlandistiek en de capaciteitsgroep Nederlandse letterkunde;
 • het ontwerpen, coördineren en verzorgen van onderwijsmodules, in het Engels en het Nederlands, op bachelor- en masterniveau, onder meer in de BA Nederlandse Taal en Cultuur; de MA Neerlandistiek; de duale MA Redacteur/editor; de duale MA Nederlands als tweede taal en meertaligheid; de MA Educatie en Communicatie: Nederlands; de MA en BA Europese studies; en/of de onderzoeks-MA Literary Studies;
 • het begeleiden van bachelor- en masterscripties, bijdragen aan mentoraat, tutoraat, en promotiebegeleiding;
 • het actief bijdragen aan onderwijs- en curriculuminnovaties;
 • actieve deelname aan de werkgroep van het sectorplanthema ‘Taal en Cultuur’, dat zich richt op het zichtbaar maken en versterken van de positie van Taal en Cultuur in de eigen instelling en in het algemeen;
 • deelname commissies en werkgroepen en het uitvoeren van administratieve taken.

Specificaties

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Functie-eisen

Je bent een bevlogen onderzoeker en gedreven docent, die actief werkt aan de verankering van je internationaal gewaardeerd onderzoek bij maatschappelijke belanghebbenden.

Je publicaties en onderwijservaring laten een brede kennis zien van de manieren waarop literatuur en cultuur in Nederlandstalige contexten worden gevormd door, en vorm geven aan meertaligheid, culturele hybriditeit en interculturele dynamiek, in het culturele, educatieve en/of maatschappelijke veld. Denk hierbij aan thema’s als literair vertalen, wereldliteratuur, internationale uitwisseling en culturele diplomatie, tegen de achtergrond van discoursen over migratie en kolonialisme, oorlog en conflict, taal en politiek, globalisering en internationalisering.

Zulke thema’s zijn bij uitstek gesitueerd in meertalige geografische en sociale ruimtes (hyperdiverse steden, klaslokalen, internationale boekenbeurzen, culturele en literaire podia…), die zowel binnen als buiten (de) Nederland(en) bestaan, en in zowel historische als contemporaine contexten. Literatuur moet daarom worden opgevat als een breed cultureel fenomeen in zeer uiteenlopende vormen, gaande van (vertaalde) romans en poëzie tot theater, comedy, familieverhalen, liedteksten, spoken word,…

Je ontwerpt en verzorgt cursussen op die terreinen die aantrekkelijk zijn voor brede en diverse groepen studenten. Dat doe je voor meerdere opleidingen, waaronder de BA Nederlandse taal en cultuur, de Master Neerlandistiek, de duale MA Redacteur/editor, de duale MA Nederlands als tweede taal en meertaligheid, de MA Educatie en Communicatie: Nederlands, de MA en BA Europese studies, en/of de onderzoeksmaster Literary Studies. Tegelijk verzorg je ook onderwijs in naburige onderwerpen, waarvoor je samenwerkt in interdisciplinaire teams van docenten die zijn gericht op onderzoeksintensief onderwijs, kwaliteitsverbetering door innovatie en inclusief onderwijs.

Je verbindt daarnaast je onderzoeks- en onderwijspraktijk met de maatschappelijke realiteit door actief uitwisseling op te bouwen tussen academische vakgebieden enerzijds en anderzijds culturele instellingen, cultureel-maatschappelijke organisaties en/of het voortgezet onderwijs. Je vernieuwt en initieert samenwerkingen met bijvoorbeeld literaire organisaties, tweedetaalverwervingsorganisaties, scholen en lerarenopleidingen, leesbevorderingsinitiatieven, uitgeverijen, expertisecentra rond (inter)culturele communicatie, enz.

Op die manieren sluit je onderzoek aan op het profiel van ARTES en strookt je onderwijs met de ambities van het College of Humanities en de Graduate School of Humanities en passen je activiteiten binnen het sectorplanthema ‘Taal en Cultuur’.

Jouw ervaring en profiel
Kandidaten dienen in het bezit te zijn van de volgende kwalificaties:
 • promotie in een relevant vak gebied met een accent in het onderzoek op meertaligheid, culturele hybriditeit, literaire culturen en/of literair vertalen (in historische en/of hedendaagse contexten);
 • een internationaal academisch netwerk op het betreffende onderzoeksgebied;
 • onderzoekspublicaties passend bij het profiel van een universitair docent;
 • aantoonbare vaardigheden en ambities om onderzoeksfinanciering te verwerven;
 • aantoonbare vaardigheden en ambities om vruchtbare contacten te leggen met relevante maatschappelijke spelers;
 • ruime en relevante onderwijservaring op bachelor- en masterniveau;
 • ervaring met valorisatie en praktijk-gerelateerd onderwijs en/of onderzoek;
 • vermogen om in teams te werken en bereidheid tot multidisciplinaire, respectvolle en inclusieve samenwerking;
 • uitstekende organisatorische ervaring en vaardigheden;
 • in het bezit van een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO). Heb je geen BKO dan ben je verplicht bij aanvang van je arbeidsovereenkomst te starten met het BKO-traject en dient de kwalificatie binnen drie jaar te zijn behaald.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid na een tijdelijk dienstverband van maximaal 18 maanden met een proeftijd van twee maanden. Indien je al een dienstverband bij de UvA hebt, dan bieden wij een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid na een tijdelijk dienstverband van maximaal 12 maanden. Het dienstverband is voor 38 uur per week (een deeltijdinvulling is mogelijk na overleg). Je start bij voorkeur met ingang van 1 augustus 2024.

Je salaris bedraagt, afhankelijk van relevante ervaring bij aanvang van het dienstverband € 4.332 (schaal 11) tot € 6.737 (schaal 12) bruto per maand, op basis van een volledige werkweek van 38 uur. Dit is exclusief 8% vakantie- en 8,3% eindejaarsuitkering. De cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Wat bieden we je verder?
 • een functie waarbij eigen initiatief en input sterk gewaardeerd worden;
 • de mogelijkheid een Basiskwalificatie Onderwijs te behalen;
 • uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden;
 • een enthousiast en warm team dat openstaat voor nieuwe collega’s;
 • een inspirerende academische en internationale werkomgeving in het hart van Amsterdam.

Werkgever

Faculteit der Geesteswetenschappen

De Universiteit van Amsterdam is de grootste universiteit van Nederland, met het breedste opleidingsaanbod. Een intellectueel knooppunt met 42.000 studenten, 6.000 medewerkers en 3.000 promovendi. Verbonden door een cultuur van nieuwsgierigheid. Meer lezen.

De Faculteit der Geesteswetenschappen verzorgt onderwijs en onderzoek met een sterk internationaal profiel in een groot aantal disciplines op het gebied van taal en cultuur. De faculteit is gevestigd in het centrum van Amsterdam en onderhoudt intensieve contacten met vele culturele instellingen in de hoofdstad. Docenten en onderzoekers van de faculteit werken samen in interdisciplinaire onderzoeksverbanden en zijn actief in uiteenlopende onderwijsprogramma’s.

De capaciteitsgroep Letterkunde, waar de kandidaat wordt ondergebracht, bestudeert en onderwijst de Nederlandstalige literaturen in relatie tot maatschappelijke vraagstukken. Er is expertise aanwezig op het gebied van alle periodes uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis. De aanpak van de groep kenmerkt zich door intermediale en cultuurkritische perspectieven op literatuur.

Daarin is ruim plek voor een transnationale en transhistorische benadering van literaire fenomenen, die reflecteren op en mee vorm geven aan de Europese en mondiale culturele ruimte. Letterkundigen werken in het onderwijs veel samen met collega’s van andere capaciteitsgroepen binnen Neerlandistiek of van andere afdelingen in de faculteit, om zo kruisbestuiving tot stand te brengen tussen de traditionele deelgebieden van de neerlandistiek en tussen Nederlandse letterkunde en aanpalende wetenschapsvelden.

Nieuwsgierig naar onze organisatie? Hier lees je meer over werken bij de Universiteit van Amsterdam.

Specificaties

 • Universitair docent
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 38 uur per week
 • max. €6737 per maand
 • Gepromoveerd
 • 12703

Werkgever

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Kloveniersburgwal 48, 1012CX, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou