Universitair docent voor de onderzoekslijn Interactie Psychologie & Cardiologie

Universitair docent voor de onderzoekslijn Interactie Psychologie & Cardiologie

Geplaatst Deadline Locatie
1 mrt 29 apr Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 29 apr 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Tilburg University | Medische en Klinische Psychologie is op zoek naar een Universitair docent voor de onderzoekslijn Interactie Psychologie & Cardiologie (0,8 - 1,0 fte) voor het Departement Medische en Klinische Psychologie (MKP), locatie Tilburg. Wetenschapsgebied Psychologie (Sociale wetenschappen).

Functieomschrijving

Het departement Medische en Klinische Psychologie (MKP) van Tilburg University is op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde universitair docent die een sterke affiniteit heeft met en bij voorkeur al enige ervaring heeft in het doen van onderzoek op het gebied van de Cardiopsychologie. 

Het onderzoeksveld op het raakvlak van de psychologie en de cardiologie, ook wel “Cardiopsychologie” genoemd, betreft psychosociale, gedragsmatige en biologische factoren die een rol spelen bij het ontstaan en klinisch beloop van hart- en vaatziekten. Bij het Departement MKP houden onderzoekers binnen de onderzoekslijn Cardiopsychologie zich bezig met het in kaart brengen van deze risicofactoren en hun samenhang met kwaliteit van leven en ziekte prognose. Een focus daarbij betreft onder andere sekse- en genderverschillen in hart- en vaatziekten, van etiologie tot pathofysiologie. Deze risicofactoren worden niet alleen in kaart gebracht door middel van systematisch longitudinaal onderzoek in ziekenhuizen, maar ook in het kader van eHealth-gebaseerde interventies bij mensen met hart- en vaatziekten. Dit interventie onderzoek vindt onder andere plaats binnen de hartrevalidatie en richt zich op leefstijl en psychologisch functioneren, waarbij we e-health en m-health toepassingen gebruiken en er inmiddels grote datasets verzameld zijn. Wilt u bijdragen aan dit cardiopsychologische onderzoek en daarmee de zorg voor hartpatiënten verbeteren? Wilt u meedenken over individuele verschillen in psychologische, gedragsmatige en biologische risicofactoren en hoe die zich vertalen naar een slechtere prognose? Wat is de keerzijde hiervan in de zin van beschermende factoren? En, kunt u innovatieve manieren bedenken waarop we in kunnen grijpen op deze risicofactoren om op die manier patiëntgerichte interventies te ontwikkelen? Solliciteer dan op de functie van Universitair Docent binnen de onderzoekslijn Cardiopsychologie.  

Takenpakket
Deze functie omvat 50% onderzoek en 50% onderwijs. Tot de kerntaken behoren:

 • Het zelfstandig ontplooien van onderzoeksactiviteiten binnen het overkoepelende onderzoeksprogramma Cardiopsychologie van het Departement MKP, waarbij het onderzoek wetenschappelijk vooraanstaand en innovatief te noemen is, en bij voorkeur ook klinische en/of maatschappelijke relevantie heeft;
 • Het actief deel uit maken van een groep onderzoekers die elkaar versterkt in het doen van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van Cardiopsychologie (team science);
 • Het publiceren van de onderzoeksresultaten in kwalitatief hoogstaande vakbladen;
 • Het superviseren van onderzoeksassistenten en eventueel promovendi;
 • Het initiëren en het leveren van een bijdrage aan het verwerven van onderzoeksfinanciering voor nieuwe onderzoeksprojecten;
 • Het verzorgen van onderwijstaken in een van de Masteropleidingen (Medische Psychologie, Klinische Psychologie, Research Master Individual Differences and Assessment) en de Bachelor Psychologie maken deel uit van het takenpakket. Zo kunt u o.a. worden ingezet als cursuscoördinator, docent van hoorcolleges en werkcolleges, als begeleider van Practicum Onderzoeksvaardigheden Psychologie (POP) groepen, en als theses begeleider op bachelor- en masterniveau. 

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

 • U bent gepromoveerd in de (medische of klinische) Psychologie, Geneeskunde of Gezondheidswetenschappen of een aanverwant veld;
 • Uw wetenschappelijke kwaliteiten blijken onder meer uit een excellent proefschrift en uit publicaties in vooraanstaande internationale wetenschappelijke tijdschriften;
 • U heeft bij voorkeur affiniteit met ervaring in het doen van onderzoek naar psychologische risicofactoren voor medische aandoeningen en/of de wisselwerking tussen psychologische en biologische factoren die van belang zijn voor ziekte en gezondheid;
 • Het hebben van ervaring met onderzoek doen naar biologische processen (psychofysiologie (bijv. ECG/HRV), biologische bepalingen op basis van speeksel of bloedmonsters is een pré;
 • U heeft ervaring met het aanvragen van subsidies bij NWO, ZonMW of andere subsidieverstrekkers;
 • U heeft een zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en het Engels; 
 • U beschikt over uitstekende communicatieve, organisatorische en analytische vaardigheden; 
 • U werkt proactief en zelfstandig, maar u kunt ook goed samenwerken in teamverband en met externe professionals uit verschillende vakgebieden ((inter)nationale onderzoekers);   
 • U bent een toonbeeld van wetenschappelijke integriteit en voorstander van open science;
 • U beschikt over doorzettingsvermogen en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Daarnaast bent u consciëntieus, ambitieus en flexibel, en u kunt goed functioneren onder tijdsdruk; 
 • Een positieve motivatie voor het geven van onderwijs en een inspirerende en motiverende opstelling tegenover studenten is noodzakelijk; 
 • U heeft een Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) of bent voornemens dit te behalen; 
 • U kunt werken met statistische data-analyse programma’s zoals SPSS en R, bent bekend met geavanceerde analysemethoden, en kunt dit aantonen met uw publicaties of voorgaande werkzaamheden. 

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 0.8-1,0 fte (32-40 uur per week). 

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en (persoonlijke) ontwikkelingen en heeft uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Het salaris varieert afhankelijk van ervaring tussen € 4.332 en € 5.929 bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel universitair docent 2 en salarisschaal 11 van de cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van werkervaring. Het betreft een vacature voor een structurele functie conform artikel 2.3 lid 1 CAO Nederlandse Universiteiten en betreft een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband. U krijgt in eerste instantie een tijdelijk dienstverband voor de duur van 18 maanden (externe kandidaten), met uitzicht op een vast dienstverband.

U heeft recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van uw bruto jaarinkomen. Als u 40 uur per week werkt, ontvangt u 41 vakantiedagen per jaar. 

Alle medewerkers van de universiteit vallen onder het pensioenfonds ABP.

We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei voorzieningen en regelingen om een optimale balans tussen werk en privé te behouden. Ook kunt u tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling. 

Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap.

Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen u uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Tilburg University is een moderne gespecialiseerde universiteit. Het onderwijs en onderzoek van de Tilburg School of Social and Behavorial Sciences (TSB) zijn georganiseerd rond de thema’s Health, Care & Well-Being, en People, Work, & Organizations. Met een inspirerende werkomgeving daagt de school haar medewerkers uit om hun ambities te verwezenlijken. Betrokkenheid en samenwerking zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Specificaties

 • Universitair docent
 • Gezondheid; Gedrag en maatschappij
 • 32—40 uur per week
 • €4332—€5929 per maand
 • Gepromoveerd
 • 22166

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou