Bijzonder Hoogleraar Recht decentrale overheden (Oppenheim-leerstoel)

Bijzonder Hoogleraar Recht decentrale overheden (Oppenheim-leerstoel)

Geplaatst Deadline Locatie
6 mrt vandaag Groningen
Bijzonder Hoogleraar Recht decentrale overheden (Oppenheim-leerstoel) (0,2 fte)
Organisatie
De Rij

Functieomschrijving

Organisatie
De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. Al 400 jaar staat kwaliteit centraal. Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie in of in de buurt van de top honderd. De RUG werkt actief samen met maatschappelijke partners en profileert zich met de thema’s Healthy Ageing, Energy en Sustainable Society.

De Groningse juridische faculteit is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde faculteit die een breed en klassiek profiel heeft. Hoewel zij al een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs continu vernieuwen om breed georiënteerde en vakkundige juristen op te leiden. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebiedoverstijgend en multidisciplinair van aard. Met bijna 5000 studenten en ongeveer 500 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de RUG.

Binnen de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen is vanaf 1 augustus 2024 de bijzondere leerstoel Recht decentrale overheden (Oppenheim-leerstoel) vacant.

Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde
De bijzondere leerstoel Recht decentrale overheden is ondergebracht bij de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde (SBB). De vakgroep SBB bestaat uit 50 enthousiaste collega’s die over de volle breedte van het staatsrecht, het bestuursrecht en de bestuurskunde onderwijs verzorgen en onderzoek doen. De vakgroep zet zich in om met onderwijs en onderzoek een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken die spelen binnen deze rechtsgebieden. Het onderzoek wordt veelal verricht in het kader van het programma Public Trust, Public Law. In voorkomend geval wordt onderzoek verricht in opdracht van derden. Het onderwijs wordt verzorgd in de bachelor rechtsgeleerdheid, de master Staats- en Bestuursrecht en de master Juridische Bestuurskunde. Ook wordt postacademisch onderwijs verzorgd. Wij vinden het belangrijk om in het onderwijs studenten zowel een grondige kennis te bieden van ons rechtsgebied als inzicht te bieden in de maatschappelijke context van het recht.

De leerstoel is ingesteld door de Stichting Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde en is onbezoldigd. De te verrichten taken nemen gemiddeld een dag per week in beslag (0,2 fte).

Functieomschrijving
De werkzaamheden van de bijzonder hoogleraar Recht decentrale overheden betreffen het bijdragen aan zowel het onderwijs, op bachelor-, master- en/of postacademisch niveau, als het onderzoek van de vakgroep SBB, waaronder het aantrekken en begeleiden van promovendi. Het gaat daarbij om de juridische aspecten van decentralisatie en het recht van de Nederlandse decentrale overheden over de volle breedte. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de institutionele aspecten van het decentralisatierecht en de plaats van de decentrale overheden binnen de gedecentraliseerde eenheidsstaat en in een Europese setting. Ook de wisselwerking tussen het decentralisatierecht en de diverse, materiële gebieden van het bijzondere staats- en bestuursrecht behoort tot de leeropdracht.

Specificaties

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Functie-eisen

De hoogleraar is gepromoveerd en voldoet aan de – voor elke hoogleraar geldende – eis dat gebleken moet zijn dat deze in staat is:

- op heldere en enthousiasmerende wijze te doceren
- onderzoek op hoog niveau te verrichten, hetgeen moet zijn gebleken uit publicaties die betrekking hebben op het vakgebied
- onderzoek (waaronder promotieonderzoek) van anderen te instigeren, stimuleren en begeleiden.

De hoogleraar moet beschikken over:

- erkende wetenschappelijke expertise op het terrein van het recht van decentrale overheden
- een grondige algemene kennis van het staats- en bestuursrecht, waaronder het organisatierecht; kennis van de decentrale praktijk strekt tot aanbeveling
- affiniteit met onderwijs en (bij voorkeur) aantoonbare didactische kwaliteiten
- ruime onderzoekservaring en bij voorkeur ervaring met acquisitie van en participatie in onderzoeksprojecten; ervaring met het begeleiden van promovendi is een pre
- uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
- een goed, bij voorkeur ook internationaal, netwerk
- een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 60 months.

Benoemingstermijn: vijf jaar, met de mogelijkheid tot een herbenoeming van vijf jaar.

Aanvangsdatum: per 1 augustus 2024.

Belangstellenden kunnen een exemplaar van het structuurrapport opvragen bij mevrouw G. Steendam, telefoon 050-363 5653, e-mail g.steendam@rug.nl

Additionele informatie

Prof. mr. dr. W.D. Kolkman, decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid
050-363 5607
W.D.Kolkman@rug.nl

Specificaties

  • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
  • Recht
  • Universitair
  • V24.0150

Werkgever

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Broerstraat 5, 9712 CP, Groningen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Rijksuniversiteit Groningen (RUG)). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae en publicatielijst te sturen vóór 15-4-2024 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/about-ug/policy-and-strategy/diversity-and-inclusion/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode en de Code of Conduct for the recruitment of researchers: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae en publicatielijst te sturen vóór 15-4-2024 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/about-ug/policy-and-strategy/diversity-and-inclusion/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode en de Code of Conduct for the recruitment of researchers: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer uiterlijk op 14 apr 2024 23:59 (Europe/Amsterdam).