Hoofddocent Mediawijsheid en Digitale Geletterdheid

Hoofddocent Mediawijsheid en Digitale Geletterdheid

Geplaatst Deadline Locatie
14 mrt 14 apr Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 14 apr 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Digitale geletterdheid is onmisbaar om mee te kunnen doen in onze samenleving. Het is dan ook logisch dat digitale geletterdheid een stevige plaats krijgt in het curriculum van basis- en voortgezet onderwijs, maar hoe geef je dat vorm? En wat moet je daarvoor kunnen als leraar? Als we de vraag nader specificeren voor mediawijsheid: hoe verandert ons begrip van mediawijsheid onder invloed van steeds nieuwe digitale platforms en mogelijkheden (social media, fake news, chatGPT). Welke leerdoelen zijn passend voor leerlingen op verschillende leeftijdsniveau’s en hoe verbind je mediawijsheid met het onderwijs in de leergebieden taal/Nederlands, Geschiedenis en Burgerschap?

Het Instituut voor Onderwijs en Orthopedagogiek (IvOO) en het Lectoraat Curriculumvraagstukken zoeken een hoofddocent digitale geletterdheid, bij voorkeur met specifieke expertise op het gebied van mediawijsheid, die helpt deze vragen te beantwoorden door middel van onderzoek, ontwikkelwerk en onderwijs.

Functieomschrijving

Wat je gaat doen

Je bent voor de helft van je aanstelling verbonden aan het IvOO en voor de andere helft aan het lectoraat. Binnen het IvOO verzorg je onderwijs rond het thema digitale geletterdheid/mediawijsheid in de pabo, de masteropleiding en/of nascholingsprogramma’s. Je ontwikkelt in samenspraak met studenten, docenten en werkveld, onderdelen van het curriculum en neemt een rol in de curriculumcommissie of adviseert het MT van de opleidingen over de verdere ontwikkeling van de opleidingen op dit domein.

Als senior-onderzoeker werk je mee aan de uitvoering van lopende projecten en begeleid je junior-onderzoekers. Je draagt bij aan de opbouw van de onderzoekslijn digitale geletterdheid binnen het lectoraatsprogramma, onder andere door middelen voor nieuw onderzoek te werven.

Je werkt daarbij samen met onderzoeksgroepen en opleidingspartners binnen en buiten de HU, met name op het gebied van de lerarenopleidingen, en je draagt actief bij aan kennisdeling in samenwerking met praktijkpartners, naast meer traditionele kennisverspreiding van onderzoeksresultaten zoals artikelen, seminars, presentaties.

Je realiseert een sterke verbinding tussen opleiding en lectoraat: je identificeert nieuwe onderzoeksthema’s op grond van de opleidingspraktijk waar je deel van uitmaakt, je contacten met het onderwijswerkveld en maatschappelijke vraagstukken; je draagt bij aan professionalisering van opleiders en zoekt naar manieren om zowel hen als IvOO-studenten te betrekken bij lectoraatsonderzoek. Zo draag je bij aan duurzame verankering van kennis en inzichten die voortkomen uit lectoraatsonderzoek.

Specificaties

Hogeschool Utrecht (HU)

Functie-eisen

Jouw profiel

Je bent gepromoveerd op een relevant onderwerp en je hebt ervaring met curriculumontwikkeling in een relevant inhoudsgebied. Je hebt gepubliceerd in vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften en beheerst de Nederlandse en de Engelse taal in woord en geschrift. Je hebt ervaring met het begeleiden van beginnende onderzoekers. Verder beschik je over een goed netwerk voor acquisitie en kenniscirculatie en heb je ervaring met het schrijven van onderzoeksvoorstellen en met projectacquisitie. Een onderwijsbevoegdheid en onderwijservaring in het basisonderwijs en/of in een lerarenopleiding zijn gewenst. Je bent een teamspeler, kunt goed schakelen en bent in staat om in een complexe omgeving te werken met diverse stakeholders. Je hebt een didactische aantekening en BKE of bent bereid deze te behalen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Wat wij jou bieden

 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (D3) met de intentie van een vast dienstverband met een omvang van 0,8-1,0 fte in de functie van hogeschoolhoofddocent 2 (HHD2);
 • het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband bedraagt minimaal € 5.745,15 en maximaal € 6.997,66 (schaal 13);
 • 8% vakantietoeslag en een gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3% volgens de cao-hbo;
 • bij een voltijdaanstelling heb je recht op 428 verlofuren per jaar;
 • uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden, waarbij graag samen met jou investeren in jouw professionele en persoonlijke groei;
 • een activiteitencommissie die personele activiteiten organiseert binnen IvOO;
 • De mogelijkheid om te kiezen voor een NS Business Card, waarmee je zowel zakelijke, als privéreizen kan maken (tweede klas, alle soorten binnenlands openbaar vervoer);
 • Tot slot bieden wij ook leuke extra’s zoals kortingen op diverse verzekeringen en gereduceerde tarieven voor software en andere IT-producten via Surfspot. Ook kun je tegen aantrekkelijke tarieven sporten bij Olympos Sportcentrum Utrecht.

Werkgever

De werkplek

Het Instituut voor Onderwijs en Orthopedagogiek is in januari 2023 ontstaan uit een fusie van de HU-pabo (Theo Thijssen) en het Seminarium voor Orthopedagogiek. Het Instituut voor Onderwijs en Orthopedagogiek leidt via diverse routes leraren op voor het primair onderwijs. We bieden de pabo-opleiding onder andere aan in voltijds-, zijinstroom en mastervariant. In vervolgtrajecten zoals de Master Educational Needs, en de leergang Specialist Digitale Geletterdheid (in samenwerking met de Marnixacademie) bieden we mogelijkheden tot verdieping en specialisatie voor leraren op alle onderwijsniveaus. In samenwerkingsverbanden als Samen Opleiden, Utrecht Leert OpleidersAlliantie (ULOA) en Utrecht Leert werken we met scholen en gemeenten in de regio, de Marnixacademie, de Universiteit voor Humanistiek en de Universiteit Utrecht aan een krachtige regionale opleidingsinfrastructuur en aan het behouden van onderwijstalent. Onze ontwikkelagenda voor de komende jaren is gericht op het versterken van hybride opleiden, in nauwe samenwerking tussen opleiding, werkveld en onderzoek.

Het lectoraat Curriculumvraagstukken Funderend onderwijs is ingesteld in 2021 en telt nu ongeveer 15 onderzoekers vanuit diverse vak-achtergronden. Wij onderzoeken hoe het curriculum van het funderend onderwijs zich moet ontwikkelen om kinderen en pubers een goede start te geven in onze complexe samenleving. Welke kennis en competenties hebben zij daarvoor nodig, hoe kunnen ze deze ontwikkelen, en hoe kunnen we leraren toerusten om het gewenste curriculum goed vorm te geven? We richten ons daarbij vooral op de curricula van de wereld-oriënterende vakken, taal/Nederlands en digitale geletterdheid. en interdisciplinaire samenhangen tussen die gebieden. Lopende projecten vind je op de website van het lectoraat.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs
 • Gedrag en maatschappij; Taal en cultuur
 • 36—40 uur per week
 • €5745—€6997 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT HU 20240314

Werkgever

Hogeschool Utrecht (HU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Padualaan 97, 3584 CH, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou