Universitair Hoofddocent staats- en/of bestuursrecht

Universitair Hoofddocent staats- en/of bestuursrecht

Geplaatst Deadline Locatie
19 mrt 14 apr Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 14 apr 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie zoekt een Universitair Hoofddocent op het terrein van het staats- en/of bestuursrecht.

Functieomschrijving

De afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie zoekt een Universitair Hoofddocent op het terrein van het staats- en/of bestuursrecht. Je geeft onderwijs, doet onderzoek en geeft sturing aan medewerkers en processen.

Wat ga je doen?
Als Universitair Hoofddocent binnen de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie (SBR) (onderdeel van het departement Rechtsgeleerdheid) ben je zowel actief in onderzoek als onderwijs. Daarnaast ben je leidinggevende en speel je een bestuurlijke, organiserende en coördinerende rol. Je expertise ligt op het terrein van het staatsrecht, het bestuursrecht of beide; je hebt in ieder geval ook belangstelling voor het andere terrein.

Je geeft onderwijs aan bachelor- en masterstudenten. Het onderwijs in de bachelor vindt voornamelijk plaats binnen de verplichte vakken Inleiding Staats- en Bestuursrecht, Bestuursrecht en Constitutioneel recht en binnen één of meer keuzevakken in het derde jaar. Het masteronderwijs vindt voornamelijk plaats in de master Staats- en bestuursrecht (met name de track Governance, democratie en grondrechten) en mogelijk ook in de master Law and Technology in Europe en de Legal Research Master. In overleg met jou wordt bepaald welke vakken je verzorgt. Naast het eigenlijke verzorgen van het onderwijs zorg je voor verdere ontwikkeling en verbetering van ons onderwijs ten aanzien van de inhoud, didactiek, onderwijsvormen of beroepsvaardigheden. Ook ben je medeverantwoordelijk voor de voortgang van het onderwijs. Je draagt daaraan bij door coördinatie en organisatie van vakken en door begeleiding van collega’s.

Je verricht voor minimaal 40% van je werktijd onderzoek dat aansluit bij het programma van het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging of één van de overige onderzoeksprogramma’s van het departement die zijn ondergebracht in het Utrecht Centre for Regulation and Enforcement in Europe (RENFORCE), het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL), het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF) en het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law (UCWOSL). Je onderzoek sluit daarnaast aan bij een van de strategische thema’s van de Universiteit Utrecht, zoals Instituties voor Open Samenlevingen, Pathways to Sustainability of Dynamics of Youth.

Verder ben je actief in het verwerven van externe onderzoeksgelden. Je onderzoekstijd omvat, naast je eigen onderzoek, waar mogelijk ook de begeleiding van promovendi bij hun onderzoek.

Binnen je taakstelling in het onderzoek en onderwijs verricht je een aantal managementtaken, waaronder het leidinggeven aan medewerkers. Ook vragen we betrokkenheid bij bestuurlijke taken op het niveau van de afdeling en op het niveau van het departement Rechtsgeleerdheid. Te denken valt daarbij aan (plaatsvervangend) lidmaatschap van het dagelijks bestuur van de afdeling SBR of voorzitterschap van departementscommissies zoals een Opleidingscommissie of een Examencommissie. Hierbij draag je bij aan samenwerking tussen de medewerkers die werkzaam zijn op de verschillende aandachtsgebieden van de afdeling (bestuursrecht, staatsrecht, rechtstheorie en omgevingsrecht) en aan het bewerkstelligen van een veilige en inclusieve werkomgeving voor onze collega’s. De inhoud van je takenpakket stellen we in goed overleg met jou vast.

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

 • Je bent gepromoveerd en je hebt expertise op het terrein van het staatsrecht en/of het bestuursrecht (in brede zin).
 • Je beschikt over de Basiskwalificatie Onderwijs en je bent bereid binnen afzienbare tijd de Seniorkwalificatie Onderwijs en de Seniorkwalificatie Onderzoek te behalen.
 • Je bent graag onderdeel van een team en geeft hier uiting aan door open te staan voor samenwerking in diverse verbanden en door het delen van kennis en ervaringen.
 • Je bent in staat verantwoordelijkheid te dragen voor de ontwikkeling van medewerkers. Je staat open voor feedback en vraagt de medewerkers dat ook te doen. Je streeft naar een collegiale, open en inclusieve werkomgeving.
 • Je bent in staat een (inter)nationaal netwerk op te bouwen en te onderhouden.
 • Je hebt belangstelling voor coördinerende, bestuurs- en managementaken en hebt daarin al enige ervaring opgebouwd.
 • Je streeft ernaar inspirerend onderwijs te verzorgen, waarbij je op creatieve wijze diverse leervormen inzet. Je benadert lesonderwerpen vanuit verschillende perspectieven en houdt er bij het overbrengen van de lesstof rekening mee dat de studentenpopulatie divers is. Je hebt ideeën over hoe je het onderwijs kunt verbeteren, organiseren en coördineren, en brengt die ideeën in de praktijk.
 • Je bent ervaren in het opzetten van onderzoek en bent ervaren in het delen van onderzoeksresultaten. Je onderzoek is van hoge kwaliteit en sluit aan bij een van de onderzoeksprogramma’s van het departement Rechtsgeleerdheid. Je publiceert regelmatig op je eigen onderzoeksterrein, je verweeft onderzoeksresultaten in je onderwijs, en je deelt bevindingen met collega’s. Je betrekt maatschappelijke ontwikkelingen in je werk en streeft naar impactvol onderzoek en onderwijs. Je bent in staat om financiering te verwerven voor onderzoek vanuit de tweede of derde geldstroom.

Binnen de afdeling SBR verzorgen we onderwijs in zowel het Nederlands als het Engels. Ook werken we met een internationale groep studenten en medewerkers. Om die reden vragen we dat je beide talen beheerst of binnen korte termijn kunt leren beheersen op tenminste C1-niveau (CERF). We bieden cursussen aan om medewerkers te helpen bij het bereiken van het juiste taalniveau.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden:
 • een functie voor 12 maanden met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 • een werkweek van 32 tot 40 uur met een bruto maandsalaris van minimaal € 6.002,- tot maximaal € 7.305,- bij een fulltime dienstverband (schaal 13 van de cao Nederlandse Universiteiten);
 • 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • een pensioenregeling, gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof en flexibele arbeidsvoorwaarden op basis van de cao Nederlandse Universiteiten.

Naast de arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de cao Nederlandse Universiteiten kent de Universiteit Utrecht een aantal eigen regelingen. Zo zijn er afspraken over professionele ontwikkeling, verlofregelingen, regelingen op het gebied van sport en cultuur en krijg je korting op software en andere IT-producten. Ook geven we je de ruimte om je arbeidsvoorwaarden uit te breiden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden. Zo stimuleren we je graag om te blijven groeien. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

Werkgever

Universiteit Utrecht

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Pathways to Sustainability. Sharing science, shaping tomorrow.

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht is een unieke combinatie van 3 departementen: Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Deze 3 vakgebieden verzorgen afzonderlijk én gezamenlijk onderwijs en onderzoek. Door dit multidisciplinaire aanbod is de faculteit een onderscheidende partner voor kennisoverdracht op hoog niveau. De faculteit REBO bevindt zich in het historische centrum van Utrecht.

‘Recht in Utrecht’ staat voor multidimensionaal onderzoek op de hoofdgebieden van het recht en voor intensief en gevarieerd juridisch onderwijs in een kleinschalige academische gemeenschap. Het onderwijs en onderzoek richten zich primair op de kerngebieden van het recht en de verbanden daartussen: privaatrecht, strafrecht, staats- en bestuursrecht en rechtstheorie, alsmede internationaal en Europees recht.

Het departement wil een actieve en onderscheidende rol spelen met innovatief juridisch onderzoek naar wetenschappelijk en maatschappelijk relevante thema’s en met uitdagend onderwijs dat studenten opleidt tot juristen die leiding kunnen geven aan maatschappelijke veranderingen.

Specificaties

 • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
 • Economie; Recht
 • 32—40 uur per week
 • €6002—€7305 per maand
 • Gepromoveerd
 • 3750

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Achter Sint Pieter 200, 3512HT, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou