Universitair Docent Nederlandse Taalkunde

Universitair Docent Nederlandse Taalkunde

Geplaatst Deadline Locatie
28 mrt 26 apr Utrecht
Inspireer onze bachelor- en masterstudenten met jouw enthousiasme voor de Nederlandse taal!

Functieomschrijving

De faculteit Geesteswetenschappen is op zoek naar een universitair docent op het gebied van de Nederlandse taalkunde.

Wat ga je doen?
Als docent Nederlandse taalkunde draag je bij aan het bacheloronderwijs van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur en ben je bereid om, waar mogelijk, onderwijs te verzorgen in andere bacheloropleidingen. Ook lever je een bijdrage aan ons masteronderwijs, bijvoorbeeld Meertaligheid en Taalverwerving, Neerlandistiek, de educatieve master Nederlandse taal en cultuur: educatie en communicatie en de onderzoeksmaster Linguistics. Naast onderwijs en individuele begeleiding van studenten (stages en scripties), zul je ook beleidsmatige taken zoals curriculumontwikkeling en commissiewerk uitvoeren (bijvoorbeeld lidmaatschap van opleidings- of examencommissie).

Je maakt deel uit van een team van collega's die graag samenwerken om hun studenten een optimale leerervaring in een inspirerende leeromgeving te bieden. Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die onderwijs kan verzorgen op (een deel van) de volgende terreinen: sociolinguïstiek, meertaligheid, taalsysteem, Nederlands als tweede taal, taalvergelijking, taalverwerving, taaldidactiek, taalverandering, taalbeleid en methodologie van de taalkunde.

Jouw onderzoek vindt aansluiting bij een of meer van de onderzoeksgroepen van het Institute for Language Sciences. Je wilt graag samenwerken met (andere) formele en experimentele taalkundigen, je staat methodologisch sterk en bent hierin misschien zelfs vernieuwend. Voorbeelden van relevante methodes zijn corpusonderzoek, onderzoek in het ‘veld’ met informanten (vragenlijsten, focusgroepen, observatie), experimentele of computationele onderzoeksmethoden. Je hebt de ambitie om onderzoekssubsidie aan te vragen, alleen of samen met anderen.

Je vindt het interessant en uitdagend om onderwijs te geven en onderzoek te doen binnen meer dan één disciplinaire en institutionele context. Zo’n grensoverstijgend perspectief is naar ons idee het meest succesvol en geeft de meeste voldoening, als er vanuit een specialisatie wordt gewerkt. We zijn daarom op zoek naar een collega die een vakinhoudelijke specialisatie verenigt met een discipline-overstijgend perspectief.

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

Wij zoeken een collega die:
 • beschikt over onderwijsexpertise op het gebied van de Nederlandse taalkunde;
 • een afgeronde promotie heeft in de Nederlandse taalkunde, Taalwetenschappen of in een vergelijkbaar kennisdomein;
 • een theoriegerichte onderzoeksagenda heeft, waarin ruimte is voor integratie van geavanceerde onderzoeksmethoden;
 • interesse heeft in team teaching en team science, ten behoeve van het adresseren van wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken;
 • bereid en in staat is een rol te spelen bij curriculumherzieningen
 • bereid is om onderzoekssubsidies aan te vragen, alleen of in teamverband;
 • interdisciplinaire interesses of ervaring heeft.

Van de kandidaat wordt verwacht dat die les kan geven in het Nederlands en Engels. Voor het geven van onderwijs in het Engels is het behalen van een Basiskwalificatie Engelstaligheid verplicht (dit kan tijdens het dienstverband).

Al onze docenten hebben de Nederlandse basiskwalificatie onderwijs behaald (BKO). Kandidaten die nog geen BKO of een internationaal equivalent hebben, ontvangen ondersteuning om deze kwalificatie te behalen in de eerste twee jaar van hun dienstverband.

(Persoonlijk) leiderschap en verantwoordelijkheid horen bij je baan. Daarom herken jij je in de volgende kernwaarden die bij de faculteit Geesteswetenschappen centraal staan: professionaliteit, transparantie, verantwoordelijkheid, verbinding en veiligheid. Deze kernwaarden gelden voor iedereen en we houden deze waarden hoog, in ons werk en in onze communicatie met elkaar en naar anderen.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden:
 • een functie voor 12 maanden met - bij goed functioneren - uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 • een werkweek van 38 tot 40 uur, waarvan de taakstelling duurzaam bestaat uit 40% onderzoek en 60% onderwijs;
 • een bruto maandsalaris van minimaal € 4.332,- tot maximaal € 6.737,- bij een fulltime dienstverband (schaal 11-12 van de cao Nederlandse Universiteiten);
 • 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • een pensioenregeling, gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof en flexibele arbeidsvoorwaarden op basis van de cao Nederlandse Universiteiten.

Naast de arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de cao Nederlandse Universiteiten kent de Universiteit Utrecht een aantal eigen regelingen. Zo zijn er afspraken over professionele ontwikkeling, verlofregelingen, regelingen op het gebied van sport en cultuur en krijg je korting op software en andere IT-producten. Ook geven we je de ruimte om je arbeidsvoorwaarden uit te breiden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden. Zo stimuleren we je graag om te blijven groeien. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

Werkgever

Universiteit Utrecht

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Pathways to Sustainability. Sharing science, shaping tomorrow.

Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 1.100 medewerkers en 7.000 studenten verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen: filosofie en religiewetenschap, geschiedenis en kunstgeschiedenis, media- en cultuurwetenschappen en talen, literatuur en communicatie. Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context. De enthousiaste en betrokken collega's en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat.

De faculteit streeft naar diversiteit onder haar medewerkers en studenten en zet zich in om een veilige en inclusieve omgeving te creëren voor iedereen, zoals te lezen is in het Equality, Diversity and Inclusion-beleid van de Universiteit Utrecht.

De kernwaarden van de faculteit Geesteswetenschappen zijn professionaliteit, transparantie, verantwoordelijkheid, verbondenheid en veiligheid. Deze waarden gelden voor iedereen en we houden ze hoog, in ons werk en in onze communicatie met elkaar en naar anderen.

Het departement Talen, Literatuur en Communicatie kent elf afdelingen: Duitse taal en cultuur, Engelse taal en cultuur, Franse taal en cultuur, Italiaanse taal en cultuur, Keltisch en Klassieken, Literatuurwetenschap, Nederlandse taal en cultuur, Spaanse taal en cultuur, Taal en Communicatie, Taalwetenschap en Vertalen, Interculturele communicatie en Educatie. Zij koesteren een traditie van intensieve en harmonieuze samenwerking. Aan alle afdelingen is een bachelorprogramma gekoppeld, behalve aan Vertalen en interculturele communicatie, dat drie masterprogramma's kent. De afdelingen werken nauw samen in een- en tweejarige masteropleidingen. Voor de educatieve opleidingen gebeurt dit binnen de interfacultaire Graduate School of Teaching. Ons onderzoek is ondergebracht in twee onderzoeksinstituten: het Institute for Language Sciences (ILS) en het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek (ICON). De staf is internationaal georiënteerd en afkomstig uit vele landen.

Je gaat werken bij de afdeling Nederlandse Taal en Cultuur van het departement. Je zult in het bijzonder een plaats krijgen binnen de leerstoelgroep Nederlandse Taalkunde. De afdeling kent onder meer ook de leerstoelen Variatielinguïstiek van het Nederlands, Middelnederlandse literatuur en cultuur, Vroegmoderne Nederlandse Letterkunde, en Moderne Nederlandse Letterkunde. Het onderzoek van de leerstoelgroep is ingebed in het Institute for Language Sciences. Onderzoekers van de leerstoelgroep maken deel uit van verschillende onderzoeksgroepen, waaronder Taalstructuur: variatie en verandering, Taal, logica en informatie, Taal en educatie, en tot slot Taalverwerving, verwerking en stoornissen.

De Universiteit Utrecht werkt met het TRIPLE-model; dit maakt het mogelijk om multi-, inter- en transdisciplinair onderwijs en onderzoek te erkennen en te waardere. Het model omarmt ook functiediversificatie en dynamische carrièrepaden: er is ruimte voor de ontwikkeling van je eigen sterke punten en er wordt gekeken naar de manier waarop je het team als geheel aanvult en versterkt.

Additionele informatie

Neem voor meer informatie contact op met prof. dr. Norbert Corver via n.f.m.corver@uu.nl of met dr. Sterre Leufkens via s.c.leufkens@uu.nl.

Wij verzorgen zelf de werving voor deze vacature. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Specificaties

 • Onderwijs; Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
 • Gedrag en maatschappij
 • 36—40 uur per week
 • €4332—€5929 per maand
 • Universitair
 • 3765

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Trans 10, 3512JK, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Universiteit Utrecht). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Als Universiteit Utrecht willen we een thuis zijn voor iedereen. We waarderen medewerkers met diverse achtergronden, perspectieven en identiteiten, onder andere op het gebied van culturele, religieuze of etnische achtergrond, gender, seksuele oriëntatie, functiebeperking of leeftijd. We streven naar een veilige en inclusieve omgeving waarin iedereen kan floreren en waaraan iedereen kan bijdragen.

Heb je interesse om te solliciteren? Stuur de volgende documenten toe via de sollicitatieknop:
 • je motivatiebrief;
 • je cv en publicatielijst;
 • een beknopt onderzoeksplan waaruit aansluiting blijkt bij het gevraagde onderzoeksprofiel (max. 400 woorden);
 • een beknopt onderwijsplan, waarin je je ideeën en eventuele vragen over de ontwikkeling van je onderwijs gedurende de komende jaren articuleert (max. 400 woorden).

Sollicitatiegesprekken vinden plaats in mei in Utrecht. Een online gesprek, een proefcollege of een assessment kunnen onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. De startdatum is 1 augustus 2024 of zo spoedig mogelijk daarna.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Als Universiteit Utrecht willen we een thuis zijn voor iedereen. We waarderen medewerkers met diverse achtergronden, perspectieven en identiteiten, onder andere op het gebied van culturele, religieuze of etnische achtergrond, gender, seksuele oriëntatie, functiebeperking of leeftijd. We streven naar een veilige en inclusieve omgeving waarin iedereen kan floreren en waaraan iedereen kan bijdragen.

Heb je interesse om te solliciteren? Stuur de volgende documenten toe via de sollicitatieknop:
 • je motivatiebrief;
 • je cv en publicatielijst;
 • een beknopt onderzoeksplan waaruit aansluiting blijkt bij het gevraagde onderzoeksprofiel (max. 400 woorden);
 • een beknopt onderwijsplan, waarin je je ideeën en eventuele vragen over de ontwikkeling van je onderwijs gedurende de komende jaren articuleert (max. 400 woorden).

Sollicitatiegesprekken vinden plaats in mei in Utrecht. Een online gesprek, een proefcollege of een assessment kunnen onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. De startdatum is 1 augustus 2024 of zo spoedig mogelijk daarna.

Solliciteer uiterlijk op 26 apr 2024 23:59 (Europe/Amsterdam).