Bijzonder hoogleraar Letteren en Samenleving

Bijzonder hoogleraar Letteren en Samenleving

Geplaatst Deadline Locatie
28 mrt 15 apr Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 15 apr 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Bijzonder hoogleraar Letteren en Samenleving (0,2 fte)

Functieomschrijving

De Erasmus Universiteit Rotterdam, in het bijzonder Erasmus School of Philosophy, zoekt een bevlogen bijzonder hoogleraar Letteren en Samenleving (0,2 fte)

De leerstoel wordt gevestigd door de Stichting Passionate Bulkboek vanuit de overtuiging dat het belangrijk is om van meer jongeren lezers te maken.

Functie-omschrijving
Voortbouwend op het werk van voorgangers weet de bijzonder hoogleraar vanuit vertrouwdheid met Letteren en Samenleving verdieping te bieden aan studenten en promovendi in de ontwikkeling van hun visie op de wisselwerking tussen wetenschap, letteren en samenleving. De invulling van de leerstoel laat zich kenmerken door bezieling, dynamiek en dialoog. De hoogleraar laat zich hierbij inspireren door de missie van de EUR en de Erasmus School of Philosophy (ESPhil). De EUR wil wetenschappelijke excellentie verbinden met maatschappelijke betrokkenheid en impact. ESPhil richt zich in onderwijs en onderzoek op vier thema’s: The making of modernity; Philosophy and economics; Human conditions en Colliding Worldviews en draagt bij aan EUR-brede activiteiten zoals het Erasmus Initiative Dynamics for Inclusive Prosperity.

De hoofdtaken zijn het verzorgen van onderwijs, het ontwikkelen en werven van projecten en het begeleiden van thesisstudenten en promovendi. De bijzonder hoogleraar vult de leerstoel in samenwerking met ESPhil in. Daarnaast legt de leerstoelhoud(st)er contact met studenten met belangstelling voor Letteren en Samenleving en filosofie. Mede met het oog daarop onderhoudt de leerstoelhoud(st)er een Rotterdams netwerk met studentenverenigingen. De hoogleraar heeft affiniteit met de Erasmiaanse waarden en heeft aandacht voor diversiteit, sociale veiligheid en inclusiviteit van de academische werkomgeving.

De bijzondere leerstoel is gevestigd om onderzoek, onderwijs, en maatschappelijke activiteiten te faciliteren over de wijze waarop de letteren aanzetten tot het denken over, en verbeelden van, complexe maatschappelijk vraagstukken, en tot filosofische reflectie. Literatuur en kunst zijn hierbij geen illustratie van filosofie, noch is filosofie de illustratie van wat kunst en literatuur vermag: het uitgangspunt is dat beide elkaar nodig hebben, uitdagen, tegenspreken, aanvullen. Kortom, de leerstoel ‘Letteren en Samenleving’ richt zich op de interdisciplinaire dynamiek tussen literatuur en filosofie in relatie tot complexe maatschappelijke vraagstukken.

Een structuurrapport kunt u opvragen bij mw. Westerveld via westerveld@esphil.eur.nl.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

De leerstoelhouder voldoet aan onderstaande functie-eisen:
 • is gepromoveerd op een voor de leerstoel relevant thema en heeft een academische achtergrond in filosofie:
 • beheerst het Nederlands als eerste taal of als tweede taal (C1-niveau conform CEFR)
 • heeft een excellent academisch CV en publicatielijst;
 • beschikt over goede didactische vaardigheden en heeft aantoonbare onderwijservaring op alle academische niveau’s (bachelor, master, post-initieel);
 • onderschrijft het academische ethos van collegialiteit en integriteit;
 • is zichtbaar in het maatschappelijke debat;
 • publiceert in peer-reviewed tijdschriften en/of bij gerenommeerde uitgevers;
 • heeft aantoonbare ervaring met het verwerven van externe onderzoeksgelden;
 • heeft aantoonbare ervaring met het begeleiden van promovendi en studenten;
 • adviseert professionals en bestuurders;

Arbeidsvoorwaarden

De benoemingstermijn van de leerstoel is vooralsnog 5 jaren. De leerstoelhouder zal niet in dienst treden bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. In overleg wordt afgestemd hoe de aanstelling wordt geregeld (bij de partner of via de eigen organisatie). De beoogde startdatum is 1 september 2024.

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Faculteit / Instituut / Dienst
Erasmus School of Philosophy (ESPhil) is een van de acht faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Kenmerkend voor docenten en onderzoekers van ESPhil is dat ze hun prominente rol in academisch filosofisch onderzoek combineren met een grote betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen. Op basis van een grondige kennis van filosofische vraagstukken en benaderingen, leveren zij een actieve bijdrage aan het publieke debat. We laten studenten kennismaken met verschillende stijlen waarin de filosofie wereldwijd wordt beoefend. Daarbij laten wij ons nadrukkelijk inspireren door recente ontwikkelingen in wetenschap en samenleving. Onderwijs en onderzoek richten zich op vier thema’s:
 1. The making of modernity: early Enlightenment and its relevance for today
 2. Human conditions: addressing socio-cultural and technology-driven transitions via engaged reflection
 3. Philosophy and economics: exploring the ethical, methodological and conceptual challenges of economic and their relevance for the global world
 4. Colliding worldviews: addressing fundamental philosophical questions in interdisciplinary contexts

ESPhil verzorgt onderwijs voor 800 studenten. We bieden twee bacheloropleidingen: de Bachelor Filosofie (voltijd of deeltijd) en de Engelstalige Bachelor Philosophy of a Specific Discipline, die zich richt op studenten van andere EUR Faculteiten die hun kennis en inzicht willen verbreden. Voor de masterfase heeft ESPhil het Master-programma Philosophy Now ontwikkeld, die studenten leert fundamentele filosofische inzichten relevant te maken voor actuele maatschappelijke uitdagingen. De Research Master in Philosophy and Economics sluit aan bij de sterke internationale reputatie van de EUR op het gebied van economie en maatschappijwetenschap.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Specificaties

 • Hoogleraar
 • Taal en cultuur
 • max. 8 uur per week
 • €6002—€7305 per maand
 • Gepromoveerd
 • 4190

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou