Promovendus voor het vervolg onderzoeksproject Sterker dan de kick

Promovendus voor het vervolg onderzoeksproject Sterker dan de kick

Geplaatst Deadline Locatie
19 apr 7 mei Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 7 mei 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Tilburg University | Tilburg School of Social and Behavioral Sciences is op zoek naar een Promovendus voor het vervolg onderzoeksproject Sterker dan de kick (0,8 of 1,0 fte) voor het Departement Tranzo, locatie: AW Leven met een verstandelijke beperking, wetenschapsgebied: Sociale wetenschap en/of gezondheidswetenschappen.

Functieomschrijving

Draag jij de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten een warm hart toe en denk jij graag mee bij wetenschappelijk vraagstukken dan is dit een unieke kans voor jou.

Dit project betreft een gerandomiseerd gecontroleerd effectonderzoek (RCT) bij 120 deelnemers naar de sterkte van het effect en de generaliseerbaarheid van het programma Sterker dan de kick dat mensen met een licht verstandelijke beperking kan motiveren om zelf iets aan hun verslaving te doen. Bij een kleine groep mensen bleek Sterker dan de kick te werken. Met dit onderzoek hopen we een belangrijke stap te zetten in de doorontwikkeling van een theoretisch onderbouwde naar een bewezen effectieve interventie. Ben jij klaar om een verschil te maken? Dit is jouw kans om bij te dragen aan een belangrijke stap in de doorontwikkeling van ons programma. 

Wie zijn wij? 
Wij zijn de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB); onderdeel van het departement Tranzo (Tilburg School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University). Binnen de AWVB werken onderzoekers samen met mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals, aan het ontwikkelen en delen van wetenschappelijke kennis die bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Functiebeschrijving 
Binnen het team van de AWVB zijn wij voor een nieuw promotieonderzoek op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste onderzoeker. Dit project betreft een gerandomiseerd gecontroleerd effectonderzoek (RCT) bij 120 deelnemers naar de sterkte van het effect en de generaliseerbaarheid van het programma Sterker dan de kick dat  mensen met een licht verstandelijke beperking kan motiveren om zelf iets aan hun verslaving te doen. Hierin wordt samengewerkt met partnerorganisaties van de AWVB. Als PhD-student draag je zorg voor de uitvoering van het onderzoek en analyse van de data ten einde een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kennis, adviezen, producten en inzichten op het onderzoeksgebied mensen met een verstandelijke beperking. 

De AWVB wil bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking en het optimaliseren van de zorg voor en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Om daarmee hun plek in de samenleving te versterken. “Dat doen we door samen met onze partners wetenschappelijk onderzoek vorm te geven, maar ook door de resultaten ervan toepasbaar te maken voor de praktijk. We ontwikkelen en delen kennis over mensen met een verstandelijke beperking naar aanleiding van de vragen die zij zelf, hun naasten of zorgprofessionals hebben”, aldus hoogleraar Petri Embregts, die leidinggeeft aan de AWVB.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Ben jij in het bezit van een afgeronde academische opleiding in de sociale wetenschappen en/of gezondheidswetenschappen en heb je aantoonbare onderzoekservaring en succesvol een (research)master afgerond (of bijna) en affiniteit met praktijkrelevant wetenschappelijk onderzoek in de zorg (bij voorkeur in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking)? Werk je zelfstandig, methodisch, ordelijk en systematisch en ga je integer om met vertrouwelijke persoons- en onderzoeksgegevens? Solliciteer dan snel op deze vacature, we beloven je een prettige werkplek met fijne collega’s! Voor deze functie is het belangrijk dat je de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 1 fte (40 uur) of 0.8 fte (32 uur), beiden is mogelijk. 

De aanstelling is bedoeld om een proefschrift af te ronden. Je wordt eerst tijdelijk aangesteld voor de duur van 12 maanden en bij goed functioneren en gelijkblijvende financiële middelen wordt het contract verlengd voor de resterende periode (afhankelijk van het fte; totaal aanstelling bij 1.0 fte is 48 maanden, bij 0.8 fte is dit 60 maanden). 

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en (persoonlijke) ontwikkelingen en heeft uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Het salaris bedraagt €2.770 per maand in het eerste jaar, oplopend tot €3.539 per maand in het vierde jaar bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Promovendus en promovendussalarisschaal van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van werkervaring. 

Je hebt recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van je bruto jaarinkomen. Als je 40 uur per week werkt, ontvang je 41 vakantiedagen per jaar. Onderzoekers van buiten Nederland kunnen, indien zij voldoen aan de daarvoor gestelde voorwaarden, in aanmerking komen voor een onbelaste vergoeding van 30% van hun belastbaar salaris. De universiteit vraagt deze tegemoetkoming namens hen aan. 

We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei voorzieningen en regelingen om een optimale balans tussen werk en privé te behouden. Ook kun je tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling. 

Alle medewerkers van de universiteit vallen onder het zogenaamde Ambtenarenpensioenfonds (ABP). 

Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap.

Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze ruim 2.800 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 20.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences
Tilburg University is een moderne gespecialiseerde universiteit. Het onderwijs en onderzoek van de Tilburg School of Social and Behavorial Sciences (TSB) zijn georganiseerd rond de thema’s Health, Care & Well-Being, en People, Work, & Organizations. Met een inspirerende werkomgeving daagt de school haar medewerkers uit om hun ambities te verwezenlijken. Betrokkenheid en samenwerking zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Afdeling

Tranzo
Tranzo is het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn binnen Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. De missie van Tranzo is verbinden van wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn. Hierbij is de interactie tussen drie partijen van wezenlijk belang: onderzoekers, professionals (zoals zorgverleners en beleidsmedewerkers) en burgers (soms in de rol van bijvoorbeeld patiënt of cliënt).

Specificaties

  • PhD
  • Gedrag en maatschappij; Gezondheid
  • 32—40 uur per week
  • €2770—€3539 per maand
  • Universitair
  • 22269

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou