Postdoctoraal Onderzoeker Arbeidsmarkt, Pensioenen en Belasting

Postdoctoraal Onderzoeker Arbeidsmarkt, Pensioenen en Belasting

Geplaatst Deadline Locatie
24 apr 2 jun Tilburg
Tilburg University | Tilburg Law School is op zoek naar een Postdoctoraal Onderzoeker Arbeidsmarkt, Pensioenen en Belasting (0,8 fte) voor het Departement Tilburg Law School, Fiscaal Instituut Tilburg, locatie Tilburg. Wetenschapsgebied: Belastingrecht, arbeidsrecht, sociale zekerheid.

Functieomschrijving

Voor het ontwikkelen en uitvoeren van meerdere onderzoekprojecten op het terrein van de Arbeidsmarkt, Pensioenen en Belasting zoekt Tilburg Law School een enthousiaste en gedreven collega. Wil jij als postdoctoraal onderzoeker een relevante bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen op deze gebieden? Dan is deze functie misschien wel op jouw lijf geschreven. 

Het onderzoeksgebied
De arbeidsmarkt, het pensioenstelsel en het belastingstelsel vormen niet alleen op politiek en maatschappelijk gebied, maar ook op het terrein van de wetenschap een interessant vakgebied met grote onderzoeksvragen. De onderlinge verwevenheden van deze drie beleidsdossiers vormen de basis van deze onderzoeksfunctie. 

Zo is de kloof tussen vast werk en flexwerk in Nederland één van de grootste ter wereld. De ongelijkheid op de arbeidsmarkt die dit met zich brengt alsmede de heterogeniteit in risico’s is mede het gevolg van een fiscale disbalans tussen werknemers en zzp’ers. De verwachte structurele schaarste van arbeidsaanbod vraagt bovendien om maatregelen die de productiviteit van werkenden verhogen. Hier kan de fiscaliteit in brede zin voor een belangrijk deel bijdragen aan de oplossing, bijvoorbeeld door de marginale druk op arbeid gericht te verlagen en het toeslagenstelsel te hervormen op een manier dat het juist meer en langer werken stimuleert. 
Tegelijkertijd is ook het pensioenstelsel aan een drastische hervorming onderhevig. Het Nederlandse pensioenstelsel behoort momenteel tot de beste stelsels ter wereld, maar heeft groot onderhoud nodig om die positie te handhaven. Nederland is het aan zijn stand verplicht om ervoor te zorgen dat iedere werkende een adequate oudedagsvoorziening opbouwt. In het nieuwe, arbeidsvormneutrale pensioenkader vervallen daarom veel vormen van ongewenste herverdeling. 
 
Je zult in multidisciplinariteit verband hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verrichten naar mogelijke verbeteringen van de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel, met bijzondere aandacht voor de rol van belastingheffing daarbij.

Het onderzoek verricht je onder leiding van prof. mr. dr. Bastiaan Starink, bijzonder hoogleraar Arbeidsmarkt, Pensioenen en Belasting bij Tilburg Law School, Fiscaal Instituut Tilburg.

Voor de uiteenlopende onderzoeksprojecten werk je veelvuldig samen met andere wetenschappers binnen en buiten de vakgroep van het Fiscaal Instituut Tilburg en de faculteit van Tilburg Law School. Denk daarbij aan collega’s van Netspar en collega’s van het departement Privaatrecht, Ondernemingsrecht en Arbeidsrecht. 

Het onderzoek vindt plaats in de Nederlandse en/of de Engelse taal.

Daarnaast verzorg je in beperkte mate ondersteunende onderwijswerkzaamheden zoals begeleiding van bachelor- en masterscripties op het onderzoeksterrein. Ook het geven van enkele werkcolleges voor het Nederlandstalige vak Pensioenen en Belasting behoren tot je taak.   

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Tilburg University is nieuwsgierig naar de manier waarop je kunt bijdragen aan ons onderzoek, onderwijs, impact en aan het team waar je deel vanuit gaat maken. Daarom krijgen we graag zo goed mogelijk beeld van je kennis, inzicht, vaardigheden en persoonlijkheid. Hieronder tref je de kwalificaties aan die wij van belang vinden voor de functie:

 • Sterke affiniteit met de onderzoeksterreinen Arbeidsmarkt, Pensioenen en Belasting.
 • Gepromoveerd op een onderwerp in het recht/de economie of een daarmee vergelijkbaar wetenschappelijk onderzoeksterrein, bij voorkeur op een van de genoemde onderzoeksterreinen.
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. 
 • Goede beheersing van de Engelse taal.
 • Aantoonbare ervaring in het zelfstandig verrichten van wetenschappelijk onderzoek.
 • Aantoonbare ervaring met publiceren en het presenteren daarvan op wetenschappelijk niveau.

Om een levendige en actieve universitaire gemeenschap te behouden, is het van belang dat we elkaar regelmatig zien en dat de onderlinge verbinding goed blijft. Daarom is het uitgangspunt dat alle medewerkers hun werkzaamheden in Nederland uitvoeren en dat het onderwijs fysiek gegeven wordt.

Arbeidsvoorwaarden

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling. We Erkennen en Waarderen onze medewerkers en stimuleren het inzetten van talenten en sterke punten.

Tilburg University streeft naar een open en inclusieve cultuur, omarmt diversiteit en stimuleert de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We creëren gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap. 

We werken in een bruisende en levendige (werk)omgeving op onze prachtige campus, vlakbij het bos en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen je uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren. 

Voor deze functie bieden wij je:

 • Een functie op basis van 0,8 fte (32 uur per week);
 • Dit is een vacature waarvan de werkzaamheden overeenkomstig artikel 2.3 lid 7 sub a Cao Nederlandse Universiteiten (gedeeltelijk) tijdelijk extern gefinancierd worden door PwC. Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 36 maanden. Voortzetting van deze functie is afhankelijk van de beschikbaarheid van financiële middelen.
 • Een salaris van minimaal €4.332 en maximaal € 5.929 bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Onderzoeker 3 en salarisschaal 11 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring;
 • Vakantietoeslag (8%) en een eindejaarsuitkering (8,3%);
 • Vakantiedagen (41 dagen bij een 40-urige werkweek);
 • Een volledige vergoeding van woon-werkverkeer voor duurzaam reizen: wandelen, fietsen en openbaar vervoer;
 • Keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden en een vergoeding van verhuiskosten;
 • Medewerkers van buiten Nederland kunnen in aanmerking komen voor de 30/20/10% regeling. Deze vergoeding vragen wij voor je aan;
 • Je wordt via ons aangemeld bij het Ambtenarenpensioenfonds (ABP);
 • Diverse trainingen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling;
 • Een breed assortiment aan voorzieningen en faciliteiten en diverse regelingen om een optimale balans te creëren tussen werk en privé.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze bijna 2800 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. Tilburg Law School is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business and Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie. 

Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, als ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten leergierig te maken en te houden. 

Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van Tilburg Law School werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change. 

Afdeling

Het Fiscaal Instituut Tilburg (FIT) geeft al meer dan vijftig jaar wetenschappelijk onderwijs en verricht onderzoek op het terrein van de Nederlandse en internationale belastingen. Het is een samenwerkingsverband van wetenschappers verbonden aan voornamelijk TLS en TiSEM, die zich toeleggen op belastingrecht (TLS), fiscale economie en openbare financiën. Zowel het onderwijs als het onderzoek legt zich behalve op het nationale en internationale belastingrecht ook toe op het Europese en mondiale belastingrecht alsmede op rechtsvergelijking met andere rechtsstelsels en op aanpalende wetenschapsgebieden zoals data science, strafrecht, civiel recht, publiek recht, filosofie, psychologie, management, bedrijfseconomie en algemene economie.   

Additionele informatie

We nodigen je uit om uiterlijk 31 mei 2024 (23:59 CET) online te solliciteren voor deze functie. 

Meer informatie over de vacature kan worden verkregen bij Bastiaan Starink, b.starink@tilburguniversity.edu of 06-53755828. 

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Recht
 • max. 32 uur per week
 • €4332—€5927 per maand
 • Gepromoveerd
 • 22176

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Tilburg University). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Graag de volgende documenten toevoegen aan de sollicitatie: 

 1. Motivatiebrief
 2. CV
 3. Officiële kopie van je doctoraaldiploma, je universitaire diploma en cijfers (transcripties).
 4. Publicatielijst
 5. Contactgegevens van minimaal twee referentiepersonen (inclusief naam, telefoonnummer en emailadres). We benaderen alleen referenten voor kandidaten die naar de tweede selectieronde gaan. 

De eerste selectiegesprekken vinden in overleg plaats. 

De selectiecommissie bestaat uit: 

1.    Prof. mr. dr. B. Starink (Bastiaan). 
2.    dr. C.A.T. Peters (Cees)
 
Je start idealiter op 1 juli 2024 met werken voor Tilburg University.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Graag de volgende documenten toevoegen aan de sollicitatie: 

 1. Motivatiebrief
 2. CV
 3. Officiële kopie van je doctoraaldiploma, je universitaire diploma en cijfers (transcripties).
 4. Publicatielijst
 5. Contactgegevens van minimaal twee referentiepersonen (inclusief naam, telefoonnummer en emailadres). We benaderen alleen referenten voor kandidaten die naar de tweede selectieronde gaan. 

De eerste selectiegesprekken vinden in overleg plaats. 

De selectiecommissie bestaat uit: 

1.    Prof. mr. dr. B. Starink (Bastiaan). 
2.    dr. C.A.T. Peters (Cees)
 
Je start idealiter op 1 juli 2024 met werken voor Tilburg University.

Solliciteer uiterlijk op 2 jun 2024 23:59 (Europe/Amsterdam).