PhD Sensitiviteit in psychologische assessment en zorg: meer dan een modewoord

PhD Sensitiviteit in psychologische assessment en zorg: meer dan een modewoord

Geplaatst Deadline Locatie
25 apr gisteren Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was gisteren).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

In een samenleving die steeds diverser wordt, moeten psychologische zorgprofessionals sensitief zijn op culturele en psychologische variatie.

Functieomschrijving

In een samenleving die steeds diverser wordt, moeten psychologische zorgprofessionals sensitief zijn op culturele en psychologische variatie. Sensitieve zorg vraagt om vaardigheden om variatie op te merken, en ruimte om assessment en behandeling er op af te stemmen. Maar hoeveel ruimte is daarvoor in de evidence-based gezondheidszorg? En zijn opleidingen er voldoende op ingericht?

Functie-omschrijving
In dit promotietraject ga je uitzoeken wat sensitieve zorg is, hoe er nu mee wordt gewerkt, en wat er nodig is in het opleidingstraject (van bachelor tot GZ/KP-opleiding) om sensitieve psychologische zorg te verbeteren. Dit doe je door in gesprek te gaan met stakeholders in de geestelijke gezondheidszorg. Culturele sensitiviteit onderzoek je middels kwalitatief onderzoek bij cliënten met een migratieachtergrond; voor psychologische sensitiviteit ga je in gesprek met cliënten met complexe psychiatrische problematiek. Met deze informatie vanuit het veld, gaan we om tafel met professionals, beleidsmakers en opleidingsverantwoordelijken om het curriculum te verdiepen en selectie voor opleidingen te laten aansluiten bij noden in het veld. In een veld dat voelt dat het tijd is om inclusiever te gaan werken, is dit project van groot belang om de stemmen van alle betrokkenen hoorbaar te maken.

Jouw onderzoekswerkzaamheden bestaan uit het werven van ervaringsdeskundigen en professionals voor interviews en focusgroepen, het ontwikkelen en uitzetten van surveys, het analyseren van kwalitatieve en kwantitatieve data. Voor jouw promotietraject schrijf je minimaal drie academische publicaties, maar minstens zo belangrijk is het ontwikkelen van Nederlandstalige whitepapers en een evidence-based onderwijsadvies (op basis van je eigen academische artikelen).

Onderzoeksprogramma
Dit promotietraject is een samenwerkingsverband tussen het team Methoden & Vaardigheden en het team Klinische Psychologie. Hierbij combineren we expertise op het gebied van validering van vragenlijsten in doelgroepen met migratieachtergrond en manieren waarop mensen vanuit hun eigen ervaring en psychisch welzijn vragenlijsten betekenis geven. We beogen met dit promotieproject een cruciale stap in de praktijk van geestelijke gezondheidszorg te maken. “Niet over ons, zonder ons” is onze lijfspreuk: we kunnen alleen sensitief werken als de praktijk vanaf het begin in het project betrokken is. De GGZ-beroepenstructuur wordt bovendien op dit moment herzien, en de master- en postgraduaatsopleidingen moeten daar zo snel mogelijk op afgestemd worden. Deze ontwikkelingen roepen om wetenschappelijk onderzoek dat mee beweegt en inzichtelijk maakt wat nodig is om sensitieve psychologische zorg en assessment duurzaam te ontwikkelen. Het begeleidingsteam bestaat o.a. uit dr. Özgül Uysal-Bozkir, dr. Femke Truijens en dr. Annemarie Hiemstra.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • Afgeronde master in gedrags- en/of maatschappijwetenschappen (zoals pedagogische wetenschappen, onderwijswetenschappen, jeugdstudies, ontwikkelingspsychologie, klinische psychologie, sociale psychologie, sociologie, public health of aanverwante afstudeerrichting);
 • Sterke affiniteit met thema’s diversiteit en persoonsgerichte psychologie, en een drive om de GGZ van binnenuit te begrijpen en verbeteren;
 • Affiniteit met psychometrie en/of wetenschapsfilosofie zijn een pré;
 • Ervaring met kwalitatief onderzoek is een pré, affiniteit met kwalitatief onderzoek is een voorwaarde. Training in kwalitatief onderzoek wordt tijdens het promotietraject aangeboden;
 • Goede academische vaardigheden (analytisch denken, empirisch gericht, wetenschappelijk schrijven en presenteren), blijkend uit bijvoorbeeld een goede beoordeling van je masterthesis en/of wetenschappelijke publicatie(s)/ presentatie(s);
 • Vaardigheden om in een team te werken, maar ook in grote mate zelfstandig te functioneren;
 • Beheersing van de Nederlandse taal of de intentie om Nederlands te leren is een voorwaarde (vanwege Nederlandstalige dataverzameling).

Arbeidsvoorwaarden

We bieden je een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van de functie is 1 september 2024. Het salaris bedraagt bij een fulltime aanstelling (38 uur) € 2.770 bruto per maand in het eerste jaar en € 3.539 bruto per maand op fulltime basis in het vierde jaar, schaal P, conform de CAO-NU. Je hebt als standplaats Campus Woudestein - Rotterdam, bij Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). De functie heeft een omvang van 0,8 fte - 1,0 fte. Het contract wordt aangegaan voor de duur van een jaar en kan op basis van goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden worden verlengd.

Alles wat we je verder te bieden hebben vind je hieronder!

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Faculteit / Instituut / Dienst
De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Afdeling

Department of Psychology, Education and Child Studies (DPECS)

Ons departement bestaat uit 6 teams en bevat de disciplines van Psychologie, Onderwijswetenschappen en Pedagogische Wetenschappen; drie nauw verwante disciplines met elk een eigen profiel. De verschillende psychologische specialisatiegebieden van DPECS richten zich op het begrijpen van cognitief, fysiek, en sociaal functioneren en welzijn in de context van mentale gezondheid, onderwijs en werk. De onderwijswetenschappen richten zich op vraagstukken over effectiviteit en inclusie in het primair, secundair en tertiar onderwijs. De pedagogische wetenschappen richten zich op vraagstukken over de dagdagelijkse en de problematische ontwikkeling en opvoeding binnen gezinnen, op school en in de jeugdzorg. De disciplinaire perspectieven van DPECS vullen elkaar aan en delen de missie om maatschappelijke impact te genereren met wetenschappelijk hoogwaardig onderzoek naar actuele maatschappelijke vraagstukken, en met gebruik van innovatieve methoden en technieken en open science. De bachelor- en masterprogramma's van DPECS bouwen voort op deze missie en leiden studenten op tot wetenschappelijk geschoolde professionals voor de samenleving van de toekomst.

Meer informatie over het onderzoek bij DPECS is hier te vinden: https://www.eur.nl/en/essb/information/researchers/lab-society

Meer informatie over de onderwijsprogramma’s bij DPECS is hier te vinden: https://www.eur.nl/essb/onderwijs

Our departement heeft ook toegang tot een uitstekend laboratorium voor onderzoeks- en onderwijsdoeleinden. Het Erasmus Behavioural Lab biedt uitmuntende faciliteiten, waaronder video observatie, EEG, eye-tracking, virtual reality, experience sampling, en biofeedback: https://www.eur.nl/essb/informatie-voor/onderzoekers/erasmus-behavioural-lab

Team Methoden & Vaardigheden
Ons interdisciplinaire team richt zich op wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van onderzoeksmethoden, statistiek, en het bevorderen van professionele en academische vaardigheden bij studenten binnen de gedragswetenschappen. Met ons onderzoek draagt ons team bij aan de ontsluiting van innovatieve en state-of-the-art onderzoeksmethoden, zoals analysemethoden voor (intensieve) longitudinale data, big data, en kwantitatief en kwalitatief meetonderzoek. Ons toegepaste onderzoek naar onderwijs heeft een directe link naar de praktijk en draagt bij aan evidence-informed onderwijsverbeteringen. Binnen DPECS is ons team verantwoordelijk voor het methoden en technieken onderwijs en voor trainingen in beroepsvaardigheden (gespreksvoering, diagnostiek) en academische vaardigheden (wetenschappelijk schrijven).

Specificaties

 • PhD
 • Gedrag en maatschappij
 • 32—40 uur per week
 • €2770—€3539 per maand
 • Universitair
 • 4219

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou