Bijzonder Hoogleraar Pedagogiek en Recht (0,4 fte)

Bijzonder Hoogleraar Pedagogiek en Recht (0,4 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
25 apr 20 mei Leiden

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 20 mei 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Vacature 14838

Bijzondere leerstoel Pedagogiek en Recht in de faculteiten der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen voor vijf jaar voor 0,4 fte (tweemaal 0,2 fte).

Omschrijving
Veel vraagstukken op het gebied van kinderen en jeugd bevinden zich op het snijvlak van de Pedagogische Wetenschappen en de Rechtsgeleerdheid. “Wanneer mogen en moeten kinderen meepraten over belangrijke beslissingen die over hen gaan?”, “Hoe beslis je of een kind thuis kan blijven wonen als het daar onveilig is?”, “Hoe bepaal je wie het gezag moet krijgen over de kinderen bij ernstige problemen in het gezin? “Hoe kan worden gezorgd voor een juiste balans tussen een gejuridiseerd stelsel van jeugdhulp en jeugdbescherming en voldoende ruimte tot effectieve hulpverlening voor beroepskrachten?”

Steeds vaker weten beide vakgebieden elkaar te vinden aan de Universiteit Leiden bij de zoektocht naar antwoorden op deze vragen. Om deze samenwerkingen verder te bestendigen en een nog betere brug te kunnen slaan tussen beide disciplines en tussen wetenschap en praktijk, zodat maatschappelijke vraagstukken op het terrein van hulp en interventies bij kind en gezin interdisciplinair kunnen worden onderzocht, zijn de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden op zoek naar een bijzonder hoogleraar Pedagogiek en Recht aan de Universiteit Leiden. De leerstoel wordt mogelijk gemaakt door Stichting Pro Juventute, die zich inzet voor vernieuwende activiteiten ten behoeve van kinderen en jongeren in problemen.

Werkzaamheden
De bijzonder hoogleraar zal zich bezighouden met vraagstukken van overheidsondersteuning en overheidsbemoeienis bij opvoed- en opgroeivraagstukken ter bescherming van kinderen, op het raakvlak van het Jeugdrecht en Pedagogische Wetenschappen. Het onderzoeksprogramma is nadrukkelijk interdisciplinair en wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoekers vanuit beide perspectieven. Vragen kunnen gaan over de toepassing van pedagogische kennis binnen de juridische context van vrijwillige jeugdhulp en jeugdbescherming, over de effecten van wetgeving en juridische maatregelen voor kinderen en over de toepassing van wetgeving in de uitvoeringspraktijk.

Onderzoek
 • Het zelfstandig en in samenwerking met anderen verrichten van (inter)nationaal georiënteerd wetenschappelijk onderzoek binnen de leeropdracht van de leerstoel;
 • Deelname aan het wetenschappelijke debat rondom het thema van de leerstoel;
 • Het (bijdragen aan het) verwerven van 2e en 3e geldstroomonderzoek ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek binnen het thema van de leerstoel;
 • Het begeleiden van promotietrajecten van promovendi;
 • Het uitbouwen van een (inter)nationaal netwerk van onderzoekers en stakeholders op het terrein van de leerstoel.

Onderwijs
 • Bijdragen aan onderwijs op het gebied van de leerstoel binnen de diverse bachelor- en masteropleidingen van de instituten Jeugdrecht en Pedagogische Wetenschappen;
 • Bijdragen aan postacademisch onderwijs.

Valorisatie
 • Het vertalen van onderzoeksresultaten naar de gedragswetenschappelijke en juridische praktijk en naar de werkvloer van professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming;
 • Het vertalen van onderzoeksresultaten naar gevolgen voor wet- en regelgeving en beleid;
 • Deelname aan het publieke debat en het debat met het werkveld.

Uw profiel
 • Gepromoveerd op het gebied van de Gedragswetenschappen of de Rechtsgeleerdheid;
 • Ruime kennis over en ervaring in zowel de Pedagogische Wetenschappen als de Rechtsgeleerdheid op het gebied van kinderen en jeugd;
 • Kennis van het werkveld van jeugdhulp en jeugdbescherming;
 • Aantoonbare ruime ervaring met onderzoek en beleid op het gebied van kinderen en jeugd vanuit juridisch en pedagogisch perspectief;
 • Uitstekende onderwijskwaliteiten;
 • Ervaring met het begeleiden van promotieonderzoek;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
 • Uitstekende samenwerkingskwaliteiten.

Positie van de leerstoel binnen de Universiteit Leiden
De bijzondere leerstoel zal gevestigd worden bij de Faculteiten der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen namens het Leidsch Universiteits Fonds. De leerstoel wordt ingebed in de instituten Jeugdrecht en Pedagogische Wetenschappen en er zal direct worden samengewerkt met bestaande leerstoelen binnen deze instituten: Prof. dr. Mariëlle Bruning, hoogleraar Jeugdrecht en prof. dr. Lenneke Alink, hoogleraar Forensische Gezinspedagogiek.

Omvang en benoeming
De omvang van de bijzondere leerstoel is 0,4 fte (15,2 uur per week) en de looptijd bedraagt maximaal vijf jaar (bij goed functioneren). De bijzonder hoogleraar krijgt een benoeming bij zowel het instituut Pedagogische Wetenschappen voor 0,2 fte (Faculteit Sociale Wetenschappen) als de afdeling Jeugdrecht voor 0,2 fte (Faculteit der Rechtsgeleerdheid).

Pedagogische Wetenschappen
De manier waarop kinderen en jongeren worden opgevoed, onderwezen en begeleid, verschilt en dat heeft gevolgen voor hun ontwikkeling. Zowel in het onderwijs als het onderzoek van Pedagogische Wetenschappen staat centraal hoe evidence-based benaderingen de optimale ontwikkeling van het kind kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door ondersteuningsprogramma’s, diagnostische- en interventiestrategieën en leermethoden. Ieder kind verdient de kans zich optimaal te ontwikkelen.

Pedagogische Wetenschappen - Universiteit Leiden

Jeugdrecht en Gezondheidsrecht
Jeugdrecht is volop in ontwikkeling en speelt een rol bij tal van maatschappelijke kwesties, zoals kindermishandeling, jeugdzorg en jeugdcriminaliteit. De afdeling Jeugdrecht en Gezondheidsrecht verzorgt onder meer wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het terrein van het Nederlandse jeugdrecht en internationale kinderrechten. De positie van het kind in het recht staat hierbij centraal.

Jeugdrecht - Universiteit Leiden

Diversiteit en inclusie
Het bevorderen van een inclusieve gemeenschap staat centraal in de waarden en visie van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie en de procedure kunt u contact opnemen met Prof. dr. Mariëlle Bruning, hoogleraar Jeugdrecht via mailadres: m.r.bruning@law.leidenuniv.nl en prof. dr. Lenneke Alink, hoogleraar Forensische Gezinspedagogiek via mailadres alinklra@fsw.leidenuniv.nl

Meer informatie over de Universiteit Leiden vindt u op Home - Universiteit Leiden

Solliciteren
U kunt online solliciteren via de button 'Solliciteren' in ons sollicitatiesysteem. Sollicitaties voorzien van een motivatiebrief en cv kunnen tot en met 20 mei 2024 worden gericht aan Prof. dr. Mariëlle Bruning m.r.bruning@law.leidenuniv.nl en prof. dr. Lenneke Alink (alinklra@fsw.leidenuniv.nl)

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Specificaties

Universiteit Leiden

Specificaties

 • Hoogleraar
 • Recht
 • max. 15.2 uur per week
 • Gepromoveerd
 • 14838

Werkgever

Universiteit Leiden

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Rapenburg 70, 2311EZ, Leiden

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou