Hoogleraar Heritage & Design

Hoogleraar Heritage & Design

Geplaatst Deadline Locatie
26 apr 26 mei Delft

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 26 mei 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Wil jij bijdragen aan het behoud van gebouwd erfgoed door middel van architectonisch ontwerp?

Functieomschrijving

Wij zoeken een hoogleraar Heritage and Design die binnen de afdeling Architectural Engineering and Technology en meer in het bijzonder de sectie Heritage & Architecture, het herontwerp van gebouwd erfgoed op een toekomstgerichte en innovatieve wijze gaat aanpakken in onderwijs en onderzoek. Je maakt onderdeel uit van een team waarin ontwerp, waarden en techniek in samenhang worden bekeken. De sectie onderschrijft de 100% erfgoed benadering waarbij waarden centraal worden gesteld en van een architectonisch ontwerper wordt gevraagd hoe hiermee omgegaan kan worden in een ontwerpproces en wat de impact van het resultaat is.

Wij zijn ervan overtuigd dat bestaande gebouwen een grote diversiteit aan waarden vertegenwoordigen en hiermee bijdragen aan de culturele identiteit van individuen, groepen en de samenleving als geheel. Daarnaast zien we dat het welbekende erfgoedvocabulaire, onder andere bestaande uit minimale interventie, omkeerbaarheid, compatibiliteit en duurzaamheid grote overeenkomsten vertoont met de huidige bouwagenda waarin brede duurzaamheid, circulariteit, CO2-reductie en de eindigheid van ruwe materialen een belangrijke rol spelen. In dit licht kunnen we stellen dat de potentie van bestaande gebouwen nog niet volledig wordt benut en dat de traditionele scheiding tussen een behoud-gerichte benadering van (rijks)monumenten en een ontwikkel-gerichte benadering van niet-monumenten aan een innovatieve invulling toe is. Dit vraagt om nieuwe ontwerpmethoden en een integrale benadering van gebouwd erfgoed waarbij behoud, duurzaamheid en circulariteit in het hart van de opgave staan. Als hoogleraar wordt je gevraagd om met behulp van een ontwerpgerichte benadering invulling te geven aan vraagstukken met betrekking tot waardering, authenticiteit, behoud, conservering, hergebruik, ruimtelijke kwaliteit, comfort, etc.

De belangrijkste focus en bijdrage van deze positie ligt in het masteronderwijs Architectuur en het inbrengen van sociaal-culturele vraagstukken die spelen in de dagelijkse erfgoed-ontwerppraktijk hierin. Daarnaast faciliteer je, jaag je aan en bevraag je kritisch diverse onderzoeksinitiatieven op nationale en internationale schaal. Als hoogleraar speel je een actieve rol in de strategische ontwikkeling van de sectie en de afdeling en motiveer je het team van de sectie Heritage & Architecture om zich verder te ontwikkelen in onderwijs en onderzoek.

Specificaties

Technische Universiteit Delft (TU Delft)

Functie-eisen

We verwachten dat jij de afdeling Architectural Engineering and Technology komt versterken met een, internationaal onderscheidende, ontwerpgerichte onderwijs- en onderzoekagenda met betrekking tot de omgang met gebouwd erfgoed. Meer in het bijzonder, verwachten we dat je:

 • Wordt gezien als innovator en leider in de praktijk van het behoud en de herbestemming van erfgoed, duurzaamheid en circulariteit.
 • Een aansprekende carrière hebt als architectonisch ontwerper met een focus op behoud en herbestemming van erfgoed. Je kunt dit laten zijn aan de hand van een portfolio, publicaties, mediaoptredens, award nominaties, enz.
 • Zichtbaar bent in het publieke debat over de omgang met erfgoed.
 • Bekend bent met de Nederlandse erfgoed- en bouwpraktijk.
 • Aantoonbare ervaring hebt met een diversiteit aan ontwerpmethodieken.
 • Gevoel hebt voor values-based-design en je de ambitie hebt dit verder uit te diepen in onderwijs en onderzoek.
 • Onderwijservaring hebt met grote en kleine groepen.
 • Sterk gemotiveerd bent om kennis over te dragen en kennis te ontwikkelen.
 • Een teamspeler en coach bent.
 • Een groot actief nationaal en internationaal netwerk hebt en dit inzet ten behoeve van de TU Delft.
 • Een actieve en positieve bijdrage levert aan een internationale en inclusieve werkomgeving.
 • Communicatief zeer vaardig bent in woord en geschrift in het Nederlands en Engels.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 18 maanden - met uitzicht op vast.

Het dienstverband is 18 maanden met uitzicht op vast. Een functieomvang van 0.4 fte.
Een salaris gebaseerd op schaal H2 uit de CAO van de Nederlandse Universiteiten met een minimum van
€ 6.648,- en een maximum van € 9.680,- bruto per maand op basis van een volledige werkweek (38 uur), plus 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.

TU Delft biedt aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden, een werkkostenbijdrage, korting op een sportabonnement en bij zorgverzekeraars, en de mogelijkheid om jaarlijks een individueel arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen. Op de campus is een Internationaal Kindcentrum met kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en een internationale basisschool. 

De TU Delft heeft specifieke vereisten voor de Engelse taalvaardigheid van onderwijskundig personeel en biedt cursussen aan om uw vaardigheid in het Engels te vergroten. Ons centrale doel is inspirerend onderwijs van hoog niveau. Heeft u minder dan vijf jaar leservaring en nog geen certificaat Basiskwalificatie Onderwijs, dan heeft u drie jaar de tijd om dit te behalen. 

Inspirerend, excellent onderwijs staat bij ons centraal. Als u minder dan vijf jaar onderwijservaring heeft, helpt het BKO-programma van de TU Delft u om binnen drie jaar een Universitaire Kwalificatie Onderwijs (BKO) te behalen.

Voor internationale sollicitanten biedt TU Delft begeleiding door Coming to Delft Service alsmede Partner Career Advice voor meeverhuizende partners. 

Werkgever

Technische Universiteit Delft

De Technische Universiteit Delft heeft een sterk fundament. Als bouwer van de wereldberoemde Nederlandse waterwerken en pionier in biotech is TU Delft een internationale topuniversiteit die wetenschap, engineering en design combineert. TU Delft staat voor onderwijs, onderzoek en innovatie van wereldklasse om uitdagingen op het gebied van energie, klimaat, mobiliteit, gezondheid en digitale maatschappij aan te gaan. Generaties Delftse ingenieurs hebben bewezen ondernemende probleemoplossers te zijn in bedrijfsleven en in sociale context.

Bij TU Delft omarmen we diversiteit als een van onze kernwaarden en zetten we ons actief in om een universiteit te zijn waar jij je thuis voelt en kunt floreren. We hechten veel waarde aan verschillende perspectieven en kwaliteiten, omdat wij geloven dat dit ons werk innovatiever, de TU Delft-gemeenschap levendiger en de wereld rechtvaardiger maakt. Samen bedenken en ontwikkelen we oplossingen die een positieve invloed hebben op wereldwijde schaal. Daarom nodigen we jou uit om te solliciteren. Je sollicitatie krijgt een eerlijke behandeling.

Challenge. Change. Impact!

Afdeling

Faculteit Bouwkunde

De faculteit Bouwkunde heeft wereldwijd een leidende rol in onderwijs en onderzoek. De drijvende kracht achter het succes van de faculteit is het robuuste onderzoeksprofiel in combinatie met de energie en creativiteit van de studenten en de academische gemeenschap. Het is een bruisende plek waar ruim vierduizend mensen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat studeren, werken, ontwerpen, onderzoek doen en kennis vergaren en verspreiden. Onze faculteit heeft een sterke focus op ‘ontwerpgericht onderzoek' dat al enkele jaren wordt erkend en bekroond, met als resultaat een toppositie op de wereldranglijsten. Medewerkers en studenten werken aan de verbetering van de gebouwde omgeving met behulp van een breed scala aan disciplines, waaronder architectonisch ontwerp, stedenbouw, bouwtechnologie, sociale wetenschappen, procesmanagement en geo-informatiewetenschappen. De faculteit werkt nauw samen met andere faculteiten, universiteiten, private partijen en de publieke sector en heeft een uitgebreid netwerk, zowel in Nederland als internationaal.

Klik hier om naar de website van faculteit Bouwkunde te gaan.

Specificaties

 • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
 • Techniek
 • €6648—€9680 per maand
 • Universitair
 • TUD05306

Werkgever

Technische Universiteit Delft (TU Delft)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Mekelweg 2, 2628 CD, Delft

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou