PHD 'Innovatief woon-zorgconcept voor kwetsbare ouderen: Powered by Proteion'

PHD 'Innovatief woon-zorgconcept voor kwetsbare ouderen: Powered by Proteion'

Geplaatst Deadline Locatie
30 apr 3 jun Maastricht

Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste promovendus om het werkingsmechanisme van het innovatieve woonzorgconcept voor kwetsbare ouderen ‘Powered by Proteion’ te onderzoeken.

Functieomschrijving
De verandering in de samenstelling van onze bevolking heeft een grote impact op de manier waarop we met elkaar wonen, werken, leven en zorgen. De groep ouderen die in de nabije toekomst voortdurend (intensieve) zorg nodig heeft groeit. Dit vraagt om innovatieve zorgomgevingen. Een voorbeeld van een innovatieve zorgomgeving, is het concept “Powered by Proteion”. Proteion heeft dit concept ontwikkeld, om zorg dichtbij in de wijk of het eigen dorp te stimuleren. Vanuit die gedachte nodigt Proteion lokale Zorgondernemers uit tot een strategische samenwerking. De Zorgondernemers werken intensief samen met Proteion om de bewoners van deze locaties de best mogelijke zorg te bieden. Eerder onderzoek heeft laten zien dat bewoners een actiever dagelijks leven hebben, met meer sociale interactie en betekenisvolle invulling dan vergelijkbare bewoners in reguliere verpleeghuizen. Daarnaast lijkt het concept meerwaarde te bieden voor zorgmedewerkers
en bewoners. Powered By Proteion lijkt een veelbelovende bijdrage te bieden aan de uitdagingen in de ouderenzorg, maar het concept is nog onvoldoende wetenschappelijk onderzocht. Er is meer inzicht nodig in het organisatiemodel dat ten grondslag ligt aan het concept en de succesvolle ingrediënten van het concept.

Als Promovendus binnen dit project ga jij je verdiepen in de ingrediënten van het concept ‘Powered by Proteion’, hoe dit verschilt van reguliere bedrijfsmodellen in de (ouderen)zorg en wat de impact hiervan is op de bewoners, hun sociale netwerk en medewerkers.
 1. Je brengt in kaart welke kennis reeds aanwezig is.
 2. Je verzamelt nieuwe kwantitatieve en kwalitatieve gegevens, bij ouderen en hun mantelzorgers, bij zorgprofessionals en zorgondernemers.
 3. Je analyseert en interpreteert de onderzoeksgegevens samen met het onderzoeksteam.
 4. Je werkt vanuit de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg nauw samen met de zorgorganisatie Proteion.
 5. Je publiceert de onderzoeksresultaten in Nederlandse en Engelstalige wetenschappelijke tijdschriften.
 6. Je presenteert onderzoeksresultaten binnen Proteion aan zorgmedewerkers en vertegenwoordigers van bewoners en hun naasten, maar ook nationaal en internationaal.
 7. Je geeft incidenteel onderwijs.

Dit project is ingebed in de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg. Jij komt te werken binnen de vakgroep Health Services Research van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences. Daarnaast zul je ook regelmatig op de locaties van Proteion en bij de zorgondernemers aanwezig zijn. Wij werken middels een buddy systeem waarbij je altijd contact hebt met een andere promovendus om mee te sparren. Je wordt door een enthousiast team begeleid, dat oog heeft voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast zijn er regelmatige overlegmomenten met de projectgroep en adviesgroep.

Functie-eisen
Wij zoeken een enthousiaste kandidaat die (bijna) afgestudeerd is in de richting van
gezondheidswetenschappen, psychologie, geneeskunde, management of organisatiewetenschappen, bedrijfskunde, of een andere relevante opleiding. Tevens beschik jij over de volgende vaardigheden:
 1. Je hebt aantoonbare affiniteit met en belangstelling voor (de organisatie van de) ouderenzorg.
 2. Je hebt aantoonbare belangstelling voor en ervaring met wetenschappelijk onderzoek.
 3. Je hebt affiniteit met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden.
 4. Je hebt goede gespreksvaardigheden, zowel in het Nederlands als Engels.
 5. Je hebt sterke schrijfvaardigheden in het Nederlands en het Engels
 6. Je beschikt over eigenschappen zoals doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid en organisatietalent.
 7. Je kunt goed samenwerken met collega’s en initiatief nemen

Wat biedt de UM?
Als PHD 'Innovatief woon-zorgconcept voor kwetsbare ouderen: Powered by Proteion' bij Faculty of Health, Medicine and Life Sciences kom je in dienst bij de meest internationale universiteit van Nederland in het prachtige Maastricht. Verder bieden wij je:
 • Goede arbeidsvoorwaarden. De functie is ingeschaald in schaal P conform UFO-profiel PhD met bijbehorende salarisinschaling op basis van ervaring tussen €2770,00 en €3539,00 bruto per maand (op basis van een fulltime dienstverband van 38 uur per week). In aanvulling op het maandsalaris zijn een 8,0% vakantie-uitkering en een 8,3% eindejaarsuitkering van toepassing.
 • Een arbeidsovereenkomst voor een periode van 12 maanden met een omvang van 1,0 FTE. Bij een positieve beoordeling volgt een verlenging met 3 jaren.
 • Bij de Universiteit Maastricht staat het welzijn van onze medewerkers hoog in het vaandel, zo hanteren we flexibele werktijden en de mogelijkheid om deels vanuit huis te werken indien de aard van je functie dit toelaat. Hiervoor ontvang je maandelijks een thuiswerk- en internetvergoeding. Kom je fulltime bij ons werken, dan heb je jaarlijks recht op 29 vakantiedagen en 4 extra feestdagen, te weten carnavals maandag, -dinsdag, Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag. Maak je gebruik van de mogelijkheid om compensatie-uren op te bouwen, dan komen hier nog eens 12 dagen bij. Daarnaast kun jij jouw arbeidsvoorwaarden personaliseren aan de hand van een cao-keuzemodel.
 • Als Universiteit Maastricht hebben we diverse andere mooie secundaire arbeidsvoorwaarden, hierbij kun je denken aan een goede pensioenregeling bij het ABP en kun je als UM-medewerker meedoen aan bedrijfsfitness en gebruik maken van het zeer uitgebreide sportaanbod dat wij ook aan onze studenten aanbieden.
 • Tot slot maar zeker niet onbelangrijk de ruimte en faciliteiten om jezelf te ontwikkelen: persoonlijk en in jouw vakgebied. Dit faciliteren we door het bieden van een ruim opleidingsaanbod en ondersteunen we door diverse breed gedragen initiatieven zoals ‘erkennen en waarderen’.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie klik hier.

Universiteit Maastricht
Waarom werken aan de Universiteit Maastricht?

Aan de Universiteit Maastricht (UM) draait alles om de toekomst. Die van onze studenten omdat we ze een stevige, brede basis geven voor de rest van hun leven. En die van ons allemaal door ons onderzoek naar oplossingen voor vraagstukken in de hele wereld. Met onze zes faculteiten zorgen we voor een veelomvattend aanbod aan onderwijs en onderzoek.

In ons onderwijs werken we met de methode Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Dit betekent dat onze studenten in kleine groepen zélf op zoek gaan naar oplossingen voor problemen en vraagstukken. Ze discussiëren samen, trekken conclusies, formuleren een antwoord en presenteren dat aan de hele groep. Zo doen ze belangrijke vaardigheden op voor hun hele loopbaan.

De UM heeft op dit moment meer dan 22.300 studenten en ruim 5.000 medewerkers uit alle windstreken. Dat zorgt voor een inspirerende en bruisende internationale gemeenschap.

Spreekt deze internationale omgeving waarin de wetenschap centraal staat jou aan? En wil jij hier vanuit een wetenschappelijke of juist staffunctie een steentje aan bijdragen? Dan ben jij met jouw unieke bijdrage van harte welkom! Want als jonge Europese Universiteit van Maastricht bieden we perspectief dat we vertalen naar jouw talent. Je bent waardevol voor onze universiteit en de maatschappij en we inspireren je om met trots en plezier samen te groeien.

Voor meer informatie over de UM klik hier.

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML)
In de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) draait alles om gezond leven. Ons onderzoek en onderwijs is niet alleen gericht op herstel maar focust sterk op preventie, gezondheidsbehoud en gezondheidsbevordering. We zijn erop uit om met onze kennis en kunde daadwerkelijk te kunnen zorgen voor gezonde levens van individuele mensen én de maatschappij als geheel. In onderwijs, onderzoek en zorg is de FHML sterk verbonden met het academisch ziekenhuis Maastricht waarmee ze samen het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) vormt.

De FHML wordt gevormd door een (inter)nationale community medewerkers en studenten en is de grootste faculteit van Maastricht University. De faculteit biedt een breed palet aan Nederlands- en Engelstalige bachelor- en masteropleidingen in vernieuwende onderwijsconcepten waarin de nadruk altijd ligt op het bouwen van bruggen naar de praktijk.

Het multidisciplinaire onderzoek van de FHML richt zich op een aantal zorgvuldig gekozen actuele thema’s. Naast onderzoek dat is gericht op het verkrijgen van nieuwe inzichten gaat het ook om onderzoek waarvan de resultaten direct vertaald kunnen worden naar concrete toepassingen en innovaties. De uitvoering van de verschillende onderzoeksprogramma's is georganiseerd in onze zes graduate schools en twee instituten.

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L)
De Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L) is een structurele en interdisciplinaire samenwerking tussen 9 zorgorganisaties (MeanderGroep, Sevagram, Envida, Zuyderland, Cicero, Vivantes, Land van Horne, Proteion, De Zorggroep), 2 mbo’s (Gilde Zorgcollege en Vista College), Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht. De missie van de AWO-L is met wetenschappelijk onderzoek een bijdrage te leveren aan i) de kwaliteit van leven van ouderen en hun naasten, i) de verbetering van de kwaliteit van de zorg ii) en iii) de kwaliteit van medewerkers en hun werk in de langdurige zorg. In de AWO-L vindt een continue dialoog plaats tussen ouderen en hun naasten, leden van cliëntenraden, zorgmedewerkers, beleidsmakers, docenten, bestuurders en wetenschappers om zo te komen tot onderzoeksvragen- en projecten die relevant zijn voor de langdurige ouderenzorg (thuis en in het verpleeghuis). De AWO-L beoogt hiermee een brug te slaan tussen de academie en de dagelijkse zorgpraktijk met een directe uitwisseling tussen wetenschap,
zorgpraktijk en onderwijs.

De AWO-L heeft de laatste jaren een enorme groei doorgemaakt, zowel in omvang als in activiteiten. Zo zijn er continu 50 wetenschappelijk medewerkers (hoogleraren, universitair docenten, post docs en promovendi) actief bij AWO-L activiteiten en een veelvoud daarvan aan medewerkers (o.a., verzorgenden en verpleegkundigen, artsen, psychologen, docenten, managers & bestuurders) en belanghebbenden (o.a. ouderen, naasten, studenten en cliëntvertegenwoordigers) van onze partners. Daarbij vormen wetenschappelijke en praktijk linking pins het hart van de organisatie. Op veel onderzoeksgebieden is (inter)nationale samenwerking. Omdat de AWO-L als een best practice wordt gezien, ontvangen wij steeds meer verzoeken om het model van de AWO-L te verspreiden.

Nieuwsgierig?
Ben jij geïnteresseerd geraakt in deze mooie functie maar heb je nog vragen? Neem voor meer informatie gerust contact op met Prof. Dr. Hilde Verbeek (h.verbeek@maastrichtuniversity.nl) of Prof. Dr. Daisy Janssen (daisy.janssen@maastrichtuniversity.nl).

Solliciteren?
Of ben je al overtuigd en word jij onze nieuw promovendus ‘Innovatief woon-zorgconcept voor kwetsbare ouderen: Powered by Proteion’? Solliciteer dan nu, uiterlijk 3 juni 2024, op deze functie.

De eerste sollicitatiegesprekken vinden bij voorkeur plaats op 14 juni. De vacature staat open voor interne en externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Universiteit Maastricht zet zich in voor het bevorderen en behouden van een diverse en inclusieve gemeenschap. Wij geloven dat diversiteit in onze medewerkers- en studentenpopulatie bijdraagt aan de kwaliteit van onderzoek en onderwijs aan de UM. Dit willen we mogelijk maken door middel van inclusief beleid en innovatieve projecten in samenwerking met studenten en medewerkers. We moedigen je aan om voor deze functie te solliciteren

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Specificaties

 • PhD
 • Gezondheid
 • max. 38 uur per week
 • €2770—€3539 per maand
 • Universitair
 • 906

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

P. Debyelaan 25, 6229HX, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Universiteit Maastricht (UM)). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Solliciteer uiterlijk op 3 jun 2024 23:59 (Europe/Amsterdam).