2 (5-jarige) PhD posities in het departement Law & Business

2 (5-jarige) PhD posities in het departement Law & Business

Geplaatst Deadline Locatie
1 mei 10 jun Rotterdam
Erasmus School of Law, afdeling Law & Business, is op zoek naar 2 PhD onderzoekers.

Functieomschrijving

Gedreven door haar ambitie om haar positie als toonaangevend onderzoeksinstituut in Europa uit te breiden, is Erasmus School of Law op zoek naar 2 promovendi (5-jarig traject), met 20% onderwijstaken.

Functie-omschrijving
Het facultaire motto ‘Where law meets business’ staat zonder meer centraal in het academisch onderzoek dat binnen het departement Law & Business van Erasmus School of Law wordt verricht. Het onderzoek heeft steeds betrekking op één of meerdere rechtsgebieden die onmisbaar zijn voor het functioneren van ondernemingen, zijnde arbeidsrecht, financieel recht, ondernemingsrecht en burgerlijk recht, en kenmerkt zich door de gecombineerde bestudering van zowel het ‘klassieke’ Nederlandse recht - inclusief de Europese of supranationale invloed daarop - als de concrete uitwerking en toepassing daarvan in de praktijk. Dit laatste wordt aanzienlijk verstrekt door de bijzondere aandacht die binnen het departement wordt besteed aan rechtseconomie en, in het bijzonder, aan de vruchten die de wisselwerking tussen rechtseconomie en meer traditioneel juridisch onderzoek kan afwerpen.

Project 1: Efficiëntie van insolventieprocedures
In haar Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes benadrukt de World Bank dat het bestaan van effectieve en efficiënte insolventieprocedures de toegang tot krediet bevordert, leidt tot meer behoud van ondernemingen en zodoende ook tot meer (behoud van) werkgelegenheid. Bij de beoordeling of een insolventieprocedure efficiënt is, spelen twee aspecten een cruciale rol: de kosten van de procedure en de opbrengst voor schuldeisers.

In faillissement is de opbrengst het totale bedrag dat de verkoop van het vermogen van de failliet oplevert. In de WHOA (wet homologatie onderhands akkoord) is de opbrengst echter een minder eenduidig begrip, omdat deze kan afhangen van een lastig begrip als de reorganisatiewaarde. Hoe moet die waarde precies worden bepaald? Aan wie komt zij ten goede, of zou zij ten goede moeten komen? En om welke bedragen gaat en ging het in concrete WHOA-procedures? Gelijkaardige vragen rijzen met betrekking tot de kosten van een insolventieprocedure. Daar is in het bijzonder interessant de vraag wie de kosten van insolventieprocedures finaal draagt. Deze vraag is met name pregnant als kosten worden gemaakt die niet per definitie leiden tot een opbrengst voor de schuldeisers. Voorbeelden hiervan zijn kosten die worden gemaakt in het kader van fraudebestrijding en ESG-gerelateerde (environmental, social, and governance) onderwerpen als behoud van werkgelegenheid en duurzaamheid. Interessant is ook de meer algemene vraag hoeveel insolventie-procedures nu eigenlijk kosten, zowel in Nederland als in het buitenland.

Kandidaten worden uitgenodigd om in hun onderzoek het ruimere thema ‘efficiëntie van, insolventieprocedures’, geheel in lijn met het facultaire motto where law meets business, te benaderen vanuit zowel de theorie als de praktijk, bij voorkeur met een (internationale) rechtsvergelijkende of empirische component. Het is ook goed mogelijk om de verbinding te leggen met het ondernemingsrecht, bijvoorbeeld in het kader van de doorstart van ondernemingen.

Mogelijke kernwoorden zijn:
 • Faillissement
 • WHOA
 • Doorstart van ondernemingen
 • Opbrengst voor schuldeisers
 • Kosten van insolventieprocedures
 • Bekostiging van insolventieprocedures
 • Efficiëntie van insolventieprocedures
 • Ondernemingsrecht

Co-supervisor: Dr. Erik de Kloe, eerste supervisor: Prof. dr. Koen Swinnen

Onderwijs (in het Nederlands) met name op het gebied van ondernemingsrecht en insolventierecht

Project 2: Financiering jonge ondernemingen door Venture Capital-partijen
Jonge ondernemingen, met name die in de technologie- en duurzaamheidssector, worden in toenemende mate gefinancierd door zogenaamde Venture Capital-partijen (hierna: VC-partijen). Deze investeren via speciaal daartoe opgerichte fondsen in jonge, veelbelovende ondernemingen en kiezen daarbij bewust voor het profiel ‘hoog risico, (potentieel) hoog rendement’. Vanwege hun bereidheid om specifiek de voornoemde ondernemingen te financieren, zijn VC-partijen een belangrijke aanjager van innovatie, zeker op het vlak van digitalisering en verduurzaming, en wordt hun maatschappelijk belang steeds groter. De wijze waarop VC-partijen precies bepalen welke jonge ondernemingen interessant zijn en welke niet, hoe de investeringen concreet worden vormgegeven en welke governance wordt geïmplementeerd om de kans op succes zo groot mogelijk te maken, zijn echter (slechts enkele van de vele) vraagpunten die vanuit ondernemingsrechtelijk oogpunt nog grotendeels onontgonnen zijn.

Geheel in lijn met haar sterke onderzoeksfocus op duurzaam ondernemen (Law & Sustainable business) en het facultaire motto Where law meets business, wil het departement Law and Business van Erasmus School of Law daarin verandering brengen. Kandidaten worden daarom uitgenodigd om binnen het hierboven geschetste thema vernieuwend promotieonderzoek te verrichten met een belangrijke (internationale) rechtsvergelijkende multidisciplinaire of empirische component. Het onderzoek wordt bij voorkeur vormgegeven rond één (of meerdere) van de volgende sub-thema’s:
 • Organisatie: succesfactoren, risicobeheersing en schaalvergroting (case studies)
 • Aandeelhouders: onderlinge verhoudingen, zowel in financiële als niet-financiële zin
 • Bestuur: structuur (one-tier of two tier), samenstelling (nominees, observers) en taakvervulling

Co-supervisor: Dr. Titiaan Keijzer, eerste supervisor: Prof. mr. dr. Hélène Vletter-van Dort

Onderwijs (in het Nederlands) met name op het gebied van het financieel recht en het ondernemingsrecht

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

We zijn op zoek naar kandidaten die:
 • in het bezit zijn van een masterdiploma Rechtsgeleerdheid;
 • wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden kunnen aantonen
 • beschikken over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Engels (vereisten: zie sollicitatieformulier) en in het Nederlands.

Huidige masterstudenten worden uitgenodigd om te solliciteren. Aanstelling is echter alleen mogelijk als het masterdiploma vóór start van het arbeidscontract is behaald. Je kunt solliciteren zonder bewijs van het behalen van je masterdiploma, maar houd er rekening mee dat het bewijs van een masterdiploma een formele eis voor tewerkstelling is en ten minste 3 weken voor de startdatum van het contract moet worden geleverd.

Arbeidsvoorwaarden

De positie is voor 5 jaar, met ingang van 1 oktober 2024, en de functie heeft als standplaats Campus Woudestein - Rotterdam, departement Law & Business, Erasmus School of Law (ESL). De functie heeft een omvang van 1 fte. Het salaris bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 2.770 en € 3.539 bruto per maand (P), conform de CAO-NU, waarbij elke PhD onderzoeker start in trede 0 van de P-schaal.

De PhD-onderzoeker zal deel uitmaken van de Erasmus Graduate School of Law. De positie start met een tijdelijk dienstverband voor 18 maanden. Deze eerste periode bestaat uit een onderwijsprogramma en individueel onderzoek. De voortgang van het onderzoek wordt na een jaar wordt geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie wordt het contract verlengd. In de resterende periode van 42 maanden richten promovendi zich naast de onderwijstaken op hun onderzoek en de voltooiing van hun proefschrift. In beide fasen wordt gestructureerde begeleiding geboden door de promotoren en een doctoraatscommissie bestaande uit senior onderzoekers en een van de PhD-coördinatoren van de Erasmus Graduate School of Law.

Alles wat we je verder te bieden hebben vind je hieronder!

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Faculteit / Instituut / Dienst
Aan Erasmus School of Law studeren ruim 5000 studenten en werken circa 500 medewerkers. Erasmus School of Law verzorgt de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie. Daarnaast biedt Erasmus School of Law 21 masteropleidingen aan in verschillende rechtsgebieden en verzorgt postdoctoraal onderwijs.

Erasmus School of Law heeft als uitgangspunt dat recht niet kan worden beschouwd in isolatie of als doel op zich. Het is ingebed in een economische en sociale context die het recht mede vormt. Tegelijkertijd vormt het recht de samenleving en geeft het invulling aan economische relaties. In lijn met deze visie, is de missie van Erasmus School of Law om innovatief onderzoek naar de functie van het recht in zijn economische en sociale context uit te voeren. Zowel in het wetenschappelijke onderzoek als in het onderwijs acht Erasmus School of Law internationalisering en multidisciplinariteit een vanzelfsprekendheid.

Additionele informatie

Meer informatie over Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of Law en Erasmus Graduate School of Law is te vinden op de website.

Specificaties

 • PhD
 • Recht
 • max. 40 uur per week
 • €2770—€3539 per maand
 • Universitair
 • 4271

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Deadline: 10 juni 2024

Kandidaten worden verzocht een reeks documenten in te dienen (in het Engels):
 • het sollicitatieformulier en een onderzoeksvoorstel (max 2000 woorden), in 1 document
 • een motivatiebrief,
 • een CV (max 2 pagina’s),
 • een kopie van het masterdiploma en cijferlijsten,

Het formulier en meer informatie zijn te vinden op de EGSL-website. Graag indienen via het sollicitatieportal van de Erasmus Universiteit.

Vermeld in je sollicitatieformulier het referentienummer van de specifieke functie waarvoor je solliciteert. Het is mogelijk om voor beide functies te solliciteren. Dien in dat geval twee afzonderlijke sollicitaties in (inclusief alle gevraagde bijlagen).

De interviews vinden plaats tussen 24 juni en 5 juli 2024. Uitnodigingen voor de interviews zullen kort van tevoren worden verstuurd, dus zorg ervoor dat je in deze periode beschikbaar bent. Zijn er dagen/tijden in deze weken dat je niet beschikbaar bent, geef dit dan vóór de sollicitatiedeadline door aan EGSL (egsl@law.eur.nl). Wij zullen proberen hiermee rekening te houden. Er is geen mogelijkheid om gesprekken na de uitnodiging te verzetten.

Aanvullende informatie over de vacature kun je opvragen bij Erasmus Graduate School of Law (egsl@law.eur.nl) of bij de genoemde co-supervisors (dekloe@law.eur.nl of keijzer@law.eur.nl).

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Deadline: 10 juni 2024

Kandidaten worden verzocht een reeks documenten in te dienen (in het Engels):
 • het sollicitatieformulier en een onderzoeksvoorstel (max 2000 woorden), in 1 document
 • een motivatiebrief,
 • een CV (max 2 pagina’s),
 • een kopie van het masterdiploma en cijferlijsten,

Het formulier en meer informatie zijn te vinden op de EGSL-website. Graag indienen via het sollicitatieportal van de Erasmus Universiteit.

Vermeld in je sollicitatieformulier het referentienummer van de specifieke functie waarvoor je solliciteert. Het is mogelijk om voor beide functies te solliciteren. Dien in dat geval twee afzonderlijke sollicitaties in (inclusief alle gevraagde bijlagen).

De interviews vinden plaats tussen 24 juni en 5 juli 2024. Uitnodigingen voor de interviews zullen kort van tevoren worden verstuurd, dus zorg ervoor dat je in deze periode beschikbaar bent. Zijn er dagen/tijden in deze weken dat je niet beschikbaar bent, geef dit dan vóór de sollicitatiedeadline door aan EGSL (egsl@law.eur.nl). Wij zullen proberen hiermee rekening te houden. Er is geen mogelijkheid om gesprekken na de uitnodiging te verzetten.

Aanvullende informatie over de vacature kun je opvragen bij Erasmus Graduate School of Law (egsl@law.eur.nl) of bij de genoemde co-supervisors (dekloe@law.eur.nl of keijzer@law.eur.nl).

Solliciteer uiterlijk op 10 jun 2024 23:59 (Europe/Amsterdam).