(5-year) PhD position in the department Law & Markets

(5-year) PhD position in the department Law & Markets

Geplaatst Deadline Locatie
1 mei 10 jun Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 10 jun 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Gedreven door haar ambitie om haar positie als toonaangevend onderzoeksinstituut in Europa uit te breiden, is Erasmus School of Law op zoek naar een PhD onderzoeker (5-jarig traject), met 20% onderwijstaken (fulltime).

Functie-omschrijving
De overkoepelende missie van het departement Law & Markets is het ontwikkelen en leveren van hoogwaardig onderzoek en onderwijs over juridische instituties die markten vormgeven en hun implicaties voor duurzaamheid en sociaal-economische rechtvaardigheid. De onderzoeksgroep bestudeert meer specifiek juridische en maatschappelijke problemen die ontstaan in de complexe dynamiek van internationale, Europese en nationale wetgeving die handel, industrie, investeringen, geld en meer in het algemeen markten reguleren. De nadruk ligt op de vraag hoe het recht in welke vorm dan ook sociaal, ecologisch en financieel duurzaam kan worden gemaakt, hoe op een inclusieve basis kan worden omgegaan met technologische innovatie en hoe particuliere en publieke belangen op verantwoorde wijze kunnen worden gecombineerd. Onderzoekers hebben verschillende profielen, waaronder publiekrecht, internationaal en EU-recht, rechtstheorie en handelsrecht, en het departement heeft bijzondere aandacht voor multidisciplinair onderzoek.

Het departement is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de bachelor- en mastercurricula van Erasmus School of Law. In het bijzonder verzorgt Law & Markets bachelor onderwijs in constitutioneel en administratief recht, internationaal en Europees recht, rechtstheorie, rechtsfilosofie en handelsrecht. Daarnaast is Law & Markets verantwoordelijk voor 6 masteropleidingen, waaronder publiekrecht, internationaal en Europees recht en handelsrecht. Het merendeel van het bacheloronderwijs is in het Nederlands, het merendeel van het masteronderwijs in het Engels.

PhD positie: Rechtvaardige klimaatfinanciering

Naarmate de klimaatcrisis verergert, wordt de rol van de financiële sector in het aanpakken van de kosten voor mitigatie, adaptatie, en het opvangen van verliezen en schade door klimaatverandering steeds belangrijker. Het beleid en juridische focus liggen voornamelijk op het ontwerpen van 'groene' financiële oplossingen, waarbij een door de markt geleide logica domineert die de klimaatuitdagingen ziet als handelswaren, activa en financiële instrumenten (commodificatie, assetisatie en financialisatie van het klimaat). De overheid en publieke actoren hebben als taak om markten voor klimaatfinanciering te creëren en investeringsstimulansen voor privé-investeerders te bieden.

Deze aanpak leidt tot belangrijke veranderingen in de juridische identiteit, autoriteit en handelingsbevoegdheid van publieke en private actoren. Ook beïnvloedt het de wijze waarop kwetsbaarheden worden geïdentificeerd en geprioriteerd, en hoe de relatie tussen mens en natuur in governance wordt vormgegeven. De implicaties voor klimaatgovernance omvatten het prioriteren van gebieden en activiteiten die het hoogste financiële rendement kunnen opleveren boven gebieden waar actie urgenter is; het beperken van de reactiemogelijkheden tot die welke financieel rendabel zijn ten koste van een meer veelzijdige waardebenadering, en het verschuiven van bestuurlijke aandacht weg van noodzakelijke acties om de primaire oorzaken en locaties van klimaatverandering aan te pakken.

Uw onderzoek zal kritisch kijken naar een aspect van recht, instellingen en bestuur binnen dit landschap van klimaatfinanciering. Dit kan een specifieke financiële sector of instrument zijn, een bepaald niveau van governance of actoren binnen het bestuur, wetenschappelijke of technische aspecten van financieel bestuur, een combinatie hiervan, of iets anders. We moedigen vooral onderzoek aan dat stevig geworteld is in theorie. Methoden zoals doctrinair, empirisch, interdisciplinair, sociaaljuridisch, vergelijkend recht, of combinaties hiervan zijn welkom.

Keywords: Klimaatfinanciering; financialisering; vermogensvorming; recht en bestuur

Co-supervisor: Dr. Siobhán Airey, eerste supervisor: Prof. dr. Alessandra Arcuri

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

We zijn op zoek naar kandidaten die:
  • in het bezit zijn van een masterdiploma in Rechten of een andere discipline die relevant is voor deze PhD positie;
  • wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden kunnen aantonen
  • beschikken over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Engels (vereisten: zie sollicitatieformulier)

Kandidaten die in staat zijn onderwijs te geven in het Nederlands worden in het bijzonder aangemoedigd te solliciteren.

Het onderwijs wordt gegeven in het departement Law & Markets; de specifieke onderwijstaken worden vastgesteld op basis van de expertise van de kandidaat en de behoeften van de afdeling, en kunnen betrekking hebben op het Nederlands staats- en bestuursrecht, internationaal en Europees recht, rechtstheorie en rechtsfilosofie en handelsrecht.

De onderwijstaken zijn meestal in het Nederlands als de kandidaat Nederlandstalig is; onderwijs in het Engels kan ook deel uitmaken van de taken.

Huidige masterstudenten worden uitgenodigd om te solliciteren. Aanstelling is echter alleen mogelijk als het masterdiploma vóór start van het arbeidscontract is behaald. Je kunt solliciteren zonder bewijs van het behalen van je masterdiploma, maar houd er rekening mee dat het bewijs van een masterdiploma een formele eis voor tewerkstelling is en ten minste 3 weken voor de startdatum van het contract moet worden geleverd.

Arbeidsvoorwaarden

De positie is voor 5 jaar, met ingang van 1 oktober 2024, en de functie heeft als standplaats Campus Woudestein - Rotterdam, departement Law & Markets, Erasmus School of Law (ESL). De functie heeft een omvang van 1 fte. Het salaris bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 2.770 en € 3.539 bruto per maand (P), conform de CAO-NU, waarbij elke PhD onderzoeker start in trede 0 van de P-schaal.

De PhD-onderzoeker zal deel uitmaken van de Erasmus Graduate School of Law. De positie start met een tijdelijk dienstverband voor 18 maanden. Deze eerste periode bestaat uit een onderwijsprogramma en individueel onderzoek. De voortgang van het onderzoek wordt na een jaar wordt geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie wordt het contract verlengd. In de resterende periode van 42 maanden richten promovendi zich naast de onderwijstaken op hun onderzoek en de voltooiing van hun proefschrift. In beide fasen wordt gestructureerde begeleiding geboden door de promotoren en een doctoraatscommissie bestaande uit senior onderzoekers en een van de PhD-coördinatoren van de Erasmus Graduate School of Law.

Alles wat we je verder te bieden hebben vind je hieronder!

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Faculteit / Instituut / Dienst
Aan Erasmus School of Law studeren ruim 5000 studenten en werken circa 500 medewerkers. Erasmus School of Law verzorgt de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie. Daarnaast biedt Erasmus School of Law 21 masteropleidingen aan in verschillende rechtsgebieden en verzorgt postdoctoraal onderwijs.

Erasmus School of Law heeft als uitgangspunt dat recht niet kan worden beschouwd in isolatie of als doel op zich. Het is ingebed in een economische en sociale context die het recht mede vormt. Tegelijkertijd vormt het recht de samenleving en geeft het invulling aan economische relaties. In lijn met deze visie, is de missie van Erasmus School of Law om innovatief onderzoek naar de functie van het recht in zijn economische en sociale context uit te voeren. Zowel in het wetenschappelijke onderzoek als in het onderwijs acht Erasmus School of Law internationalisering en multidisciplinariteit een vanzelfsprekendheid.

Specificaties

  • PhD
  • Recht
  • max. 40 uur per week
  • €2770—€3539 per maand
  • Universitair
  • 4273

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou