Universitair Docent IT-recht (0,6 fte)

Universitair Docent IT-recht (0,6 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
8 mei 30 mei Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 30 mei 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Tot het takenpakket

Functieomschrijving

Tot het takenpakket van de Universitair Docent behoort

• het verzorgen van bachelor- en masteronderwijs (hoofdzakelijk in het Nederlands en mogelijk in het Engels) op het brede gebied van het IT-recht
• het begeleiden van bachelor- en masterscripties
• coördinatie van het onderwijs
• het verrichten van onderzoek op het terrein van het IT-recht
• het ontwikkelen van nieuwe onderzoeksprojecten en het verwerven van tweede- en derdegeldstroomonderzoek.

Organisatie
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een internationaal georiënteerde universiteit die samenwerkt met gerenommeerde buitenlandse universiteiten, zoals Uppsala, Göttingen en Gent. De RUG kent ongeveer 34.000 studenten en 6.500 medewerkers uit binnen- en buitenland. De RUG werkt actief samen met maatschappelijke partners en profileert zich met de thema’s Healthy Ageing, Energy en Sustainable Society. De universiteit bestaat uit elf faculteiten, de Universiteitsbibliotheek, het Centrum voor Informatietechnologie, het KVI-Center for Advanced Radiation Technology en het Universiteitsmuseum.

Eén van de elf faculteiten is de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Deze juridische faculteit is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde organisatie die een breed en klassiek profiel heeft. Hoewel zij een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs continu vernieuwen om breed georiënteerde juristen op te leiden. De faculteit heeft een brede Nederlandstalige bachelor, een Engelstalige bachelor en verschillende (inter)nationale masters. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met bijna 4.900 studenten en bijna 500 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de RUG.

De sectie IT-recht, bestaande uit een klein en informeel team, verricht onderzoek en verzorgt onderwijs op het gebied van het IT-recht in verschillende bachelor- en masteropleidingen. Ter versterking van het onderwijs en onderzoek zoekt de sectie zo spoedig mogelijk een universitair docent IT-recht die een onderzoekslijn op het gebied van duurzaam produceren en consumeren in relatie tot het IT-recht dan wel digitale inclusie kan opzetten en die kennis heeft van de invloed van opkomende technologie, in het bijzonder AI, op het recht.

Specificaties

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Functie-eisen

• gepromoveerd op een juridisch proefschrift over een IT-rechtelijk onderwerp
• ervaring met het verzorgen van Nederlandstalig en Engelstalig onderwijs op het gebied van het IT-recht
• kennis van de wijze waarop technologische ontwikkelingen, met name AI, invloed hebben op het recht
• in het bezit van de basiskwalificatie onderwijs (BKO)
• aantoonbare, uitstekende onderzoekskwaliteiten blijkend uit gezaghebbende publicaties op het terrein van het IT-recht; ervaring met het formuleren van onderzoeksprojecten strekt tot aanbeveling
• aantoonbare organisatorische en communicatieve vaardigheden
• beschikt bij voorkeur over een (internationaal) netwerk ten behoeve van onderzoeksactiviteiten.

Competenties

• overtuigingskracht
• conceptueel vermogen
• omgevingsgerichtheid
• visie
• sturen op resultaat.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

• een salaris afhankelijk van functie, opleiding, promotie en ervaring van minimaal € 4.332,- (schaal 11) tot maximaal € 6.737,- (schaal 12) bruto per maand bij volledige werktijd
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen. De RUG heeft goede aanvullende arbeidsvoorwaarden en heeft een uitgebreid intern opleidingsprogramma.
• een aanstelling van 0,6 fte voor de duur van een jaar. Er vinden resultaat- en ontwikkelingsgesprekken plaats om te bepalen of de aanstelling omgezet kan worden in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Datum van indiensttreding: 1 oktober 2024

Specificaties

  • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
  • Recht
  • max. 24 uur per week
  • max. €6737 per maand
  • Gepromoveerd
  • V24.0270

Werkgever

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Broerstraat 5, 9712 CP, Groningen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou