Data- en projectmanager VICI Houdt opvoeding sociale ongelijkheid in stand?

Data- en projectmanager VICI Houdt opvoeding sociale ongelijkheid in stand?

Geplaatst Deadline Locatie
16 mei 9 jun Rotterdam
Enthousiaste data- en projectmanager met onderzoek skills gezocht voor NWO VICI “Houdt opvoeding sociale ongelijkheid in stand? Het draait om tijd!”

Functieomschrijving

Voor de uitvoering van het NWO VICI-onderzoek “Houdt opvoeding sociale ongelijkheid in stand? Het draait om tijd!” zijn we op zoek naar een enthousiaste en ervaren data- en projectcoördinator met onderzoek skills om ons team te versterken.

Heb je verstand van het opzetten van data-verzamelingen, heb je ervaring met het uitvoeren van Experience Sampling Methods, en ben je graag de spin in het web binnen een leuk, innovatief en interdisciplinair onderzoeksteam, dan zijn we op zoek naar jou!

Functie-omschrijving
Sociale ongelijkheid tussen kinderen groeit. We weten dat verschillen in opvoedgedrag deze ongelijkheid in stand houden, maar we weten nog heel weinig over waardoor dat komt. In dit NWO VICI-project gaan we bestuderen hoe vaders en moeders omgaan met onverwachte gebeurtenissen, om zo nieuwe mechanismes te ontdekken die samenhangen met verschillen in hoe mensen de tijd naar hun hand kunnen zetten. Om de onderzoeksvragen te beantwoorden wordt een 100-dagen-dagboekstudie uitgevoerd onder 200 ouders in Rotterdam. Deze gegevens worden gekoppeld aan longitudinale data over de ontwikkeling van hun kinderen, en aangevuld met diepte-interviews.

Het Vici-onderzoeksprogramma is opgedeeld in drie deelprojecten.
 • In het eerste deelproject zullen we gebruik maken van rijke kwalitatieve (interview)data om de vraag te beantwoorden hoe moeders en vaders onverwachte gebeurtenissen waarnemen en ermee omgaan (RQ1).
 • In het tweede deelproject maken we gebruik van gegevens die we via ESM verzamelen om de vraag te beantwoorden hoe ouders omgaan met onverwachte gebeurtenissen in het dagelijks leven (RQ2).
 • In het derde deelproject maken we gebruik van inzichten afgeleid uit de inbedding van het ESM-onderzoek binnen onze lopende longitudinale gegevensverzameling om de vraag te beantwoorden in hoeverre sociale klassenverschillen in het vermogen van ouders om met tijd om te kunnen gaan functioneren als onderliggend mechanisme in de intergenerationele overdracht van sociale ongelijkheid (RQ3).

Het onderzoeksteam staat onder leiding van prof. dr. Renske Keizer en bestaat verder uit 2 postdoc-onderzoekers, 1 promovendus en 6 student-assistenten.

De functie van data- en projectmanager met uitstekende onderzoek skills bestaat uit twee onderdelen met afwisselende werkzaamheden.

Als data-coördinator:
 • Ben je verantwoordelijk voor de opzet, uitvoering, en coordinatie van de data-verzameling van het project (met name deelproject 2 en 3; de promovendus verzamelt de data voor deelproject 1),
 • Ben je het aanspreekpunt voor de student-assistenten
 • Ben je het aanspreekpunt voor de deelnemende gezinnen
 • Zorg je dat alle relevante regelgeving, met inbegrip van die inzake gegevensbescherming, beschikbaar is en wordt nageleefd dat alle data op de juiste wijze worden verzameld, en opgeslagen.

Als projectcoördinator:
 • Ben je verantwoordelijk voor een efficiënte coördinatie en communicatie en het algehele beheer van het onderzoek;
 • Houd je in afstemming met de projectleider zicht op de organisatie en (praktische) uitvoering van de geplande interne deelprojecten en mijlpalen
 • Zorg je in samenwerking met de projectcontrollers voor een correcte (financiële) projectadministratie
 • Organiseer je interne overleggen (en uitjes!) en zorg je dat alle besproken acties worden opgevolgd
 • Communiceer je extern over ons onderzoek (bijvoorbeeld via nieuwsbrieven en de website).

Daarnaast is er ruimte voor het meedenken over de verdere invulling van de positie, waarbij er in de tweede helft van de aanstelling ook tijd is voor eigen onderzoek.

Ben je een postdoc met uitstekende data- en projectmanagement skills, dan ben je ook van harte uitgenodigd om te solliciteren.

Er is de mogelijkheid om de aanstelling uit te breiden met aanvullende onderwijstaken.

Goed om te weten is dat het VICI-onderzoek een voorzetting is van eerder onderzoek dat door Prof. dr. Renske Keizer en haar team is gestart. Dat betekent ook dat veel belangrijke stappen al zijn gezet (steekproef respondenten, ethische goedkeuring, goedkeuring data-management plan), zodat je bij de datacoordinatie niet bij nul hoeft te beginnen.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Je hebt (post)academisch werk- en denkniveau;

Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met data- en projectmanagement;

Je hebt kennis van, en ervaring met, het opzetten en uitvoeren van onderzoek aan de hand van Experience Sampling Methods;

Je bent in staat om nieuwe kennis snel onder de knie te krijgen en kunt snel schakelen tussen de verschillende werkzaamheden;

Je herkent knelpunten en bent in staat deze vlot en accuraat te behandelen;

Je werkt gestructureerd en zorgvuldig;

Je hebt een zelfstandige en proactieve werkwijze, gericht op samenwerking;

Je beschikt over goede communicatieve en schrijfvaardigheden in de Nederlandse taal;

Je hebt interesse in het onderwerp opvoeding en sociale ongelijkheid.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden je een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van de functie is 01-SEP-2024. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling (38 uur) tussen € 3.226 en € 5.929 bruto per maand Schaal 10 of 11, conform de CAO-NU. Je hebt als standplaats Campus Woudestein - Rotterdam, bij Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). De functie heeft een omvang van 0,6 fte. Verruiming van de aanstelling ten behoeve van onderwijstaken behoort tot de mogelijkheden. Het contract wordt aangegaan voor een periode van een jaar, en kan bij goede prestaties en onveranderde organisatieomstandigheden verlengd worden met drie jaar.

Alles wat we je verder te bieden hebben vind je hieronder!

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Faculteit / Instituut / Dienst
De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Afdeling

Department Of Public Administration and Sociology (DPAS)

DPAS huisvest de wetenschapsgebieden Bestuurskunde en Sociologie. Twee nauw verwante disciplines met ieder een eigen profiel. De Bestuurskunde richt zich op vraagstukken van bestuur, beleid en organisatie. Hierbij gaat de aandacht uit naar de werking en de effectiviteit van het bestuurlijk optreden en van beleidsmatige interventies. Binnen de Bestuurskunde in Rotterdam is er veel aandacht voor veranderende verhoudingen, bijvoorbeeld in publieke-private samenwerking of in netwerken of ketens van organisaties die een bestuurlijke verantwoordelijkheid delen. De Sociologie onderzoekt de sociale structuur van samenlevingen en veranderingen die daarin plaatsvinden. De Rotterdamse sociologie richt zich onder andere op verschijnselen als globalisering en individualiseringen en de doorwerking daarvan in internationale sociale verhoudingen, de arbeidsmarkt of familierelaties. Maatschappelijke vraagstukken die hiermee samenhangen betreffen migratie, flexibilisering en solidariteit. Het bestuurskundige en het sociologische perspectief vullen elkaar aan en staan samen borg voor een relevante en wetenschappelijk hoogwaardige bestudering van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. De bachelor- en masterprogramma's van DPAS zijn op dit profiel gebouwd en leiden studenten op tot wetenschappelijk geschoolde professionals.

Team Public Issues & Imaginaries (PI&I)

Team Public Issues & Imaginaries (PI&I) bestaat uit meer dan 30 interdisciplinaire docenten en onderzoekers met achtergronden in, onder andere, Sociologie, Science & Technology Studies, Bestuurskunde en Media Studies en met verbindingen zowel binnen als buiten de universiteit. We produceren kennis om vormen van samenleven (menselijk en meer-dan-menselijk) te verbeelden met minder exploitatie, extractie en ongelijkheid en die meer democratisch, duurzaam en bevrijdend zijn. We ontwikkelen onderwijs en onderzoek over grote hedendaagse publieke kwesties (urban politics, work & digitalization, migration, race, gender, class & inequality, global warming & sustainability) om ons zo met een verscheidenheid aan publieken te engageren. Onze manier van samenwerken, voor en met publieken, is op drie manieren onderscheidend:
 1. We zijn kritisch in onze analyses en constructief in onze interventies ten aanzien van publieke kwesties;
 2. We zien onderwijs en onderzoek naar publieke kwesties als manieren om anderen te betrekken bij de productie van kennis en mogelijkheden voor meer rechtvaardige toekomsten;
 3. We willen met onze manier van (samen-)werken de bestaande wetenschappelijke en academische praktijk transformeren door te kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit, engagement boven isolement, diversiteit boven monocultuur en goede werkrelaties boven een competitieve ratrace.

Specificaties

 • Postdoc
 • Gedrag en maatschappij
 • 24—40 uur per week
 • €4332—€5929 per maand
 • Gepromoveerd
 • 4328

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Voor meer informatie over de EUR verwijzen we je graag naar onze website www.eur.nl. Meer informatie over de functie kun je verkrijgen bij Prof. dr. Renske Keizer via keizer@essb.eur.nl of via 010-4082719.

De sollicitatieprocedure bestaat uit een tot twee gesprekken. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 26.

Je kunt tot en met de sluitingsdatum solliciteren voor deze functie. Voeg je motivatiebrief en CV (inclusief contactgegevens van 2 referenten) toe bij je sollicitatie. We zien je sollicitatie graag tegemoet.
EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Voor meer informatie over de EUR verwijzen we je graag naar onze website www.eur.nl. Meer informatie over de functie kun je verkrijgen bij Prof. dr. Renske Keizer via keizer@essb.eur.nl of via 010-4082719.

De sollicitatieprocedure bestaat uit een tot twee gesprekken. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 26.

Je kunt tot en met de sluitingsdatum solliciteren voor deze functie. Voeg je motivatiebrief en CV (inclusief contactgegevens van 2 referenten) toe bij je sollicitatie. We zien je sollicitatie graag tegemoet.
EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Solliciteer uiterlijk op 9 jun 2024 23:59 (Europe/Amsterdam).