Postdoc: Docentprofessionalisering AR/VR als leertechnologie (0,6 fte)

Postdoc: Docentprofessionalisering AR/VR als leertechnologie (0,6 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
27 mei 23 jun Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 23 jun 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Deze vacature betre

Functieomschrijving

Deze vacature betreft een postdoc positie (0,6 fte, 4 jaar) binnen de projecten ‘Adding a Layer to Learning’ (project 1) en ‘De Klas op Orde met VR’(Project 2). In beide projecten staat de inzet van Augmented reality (AR) en/of virtual reality (VR) als leertechnologie centraal. Daarbij ligt het accent op het ontwerpen, evalueren en uitvoeren van docentprofessionaliseringsactiviteiten zodat docenten op een betekenisvolle en doelgerichte wijze aan de slag kunnen met AR en VR.

Project 1 (0,4 fte)
Binnen het eerste project, Adding a Layer to Learning’, wordt de inzet van AR en VR om innovatief en effectief Science, Technology, Engineering en Mathematics (STEM)-onderwijs te realiseren verkend. Deze leertechnologieën hebben namelijk enorme potentie om leeruitkomsten, attitudes en carrière-aspiraties van leerlingen voor te verbeteren. In dit project onderzoeken we hoe docentprofessionalisering vorm moet krijgen, zodat docenten op doelgerichte en geïntegreerde wijze een AR/VR-laag kunnen toevoegen aan hun STEM-onderwijs. Daarbij onderzoeken we de effecten hiervan op de leeruitkomsten, attitude en carrière-aspiraties van leerlingen. We werken daarbij samen met leerkrachten in de bovenbouw van het basisonderwijs en docenten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

De beoogde postdoc zal in nauwe samenwerking met twee PhD-studenten bijdragen aan de ontwikkeling en het systematisch verbeteren van professionaliseringstrajecten voor docenten in het basis- en voortgezet onderwijs De postdoc neemt het voortouw bij het uitvoeren van reviewstudies en het opzetten van docentprofessionaliseringsactiviteiten. Ook voert de postdoc in samenwerking met de PhD-studenten een grootschalige interventiestudie uit waarbij een breed scala aan instrumenten wordt ingezet om het effect van de docentprofessionaliseringsactiviteiten op zowel docentcompetenties als op leerlinguitkomsten te evalueren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen professionaliseringsactiviteiten voor leerkrachten in het basisonderwijs en docenten in het voortgezet onderwijs.

Project 2 (0,2 fte)
In het tweede project, De Klas op Orde met VR, staat de inzet van de Virtual Reality Kleuterklas om pabostudenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van kleuterklassenmanagementvaardigheden centraal. De VR kleuterklas is ontwikkeld bij de Rijksuniversiteit Groningen en wordt al enkele jaren ingezet bij de (academische) pabo’s in Groningen, Deventer, Ede en Rotterdam. Parallel aan de onderwijsinzet zijn verschillende meetinstrumenten gebruikt om aspecten als teacher-efficacy, inzet en competentieontwikkeling van (kleuter)klassenmanagementstrategieën, kijkpatronen, en perspectieven van studenten en docenten in kaart te brengen. De postdoc zal in nauwe samenwerking met de projectleider deze multimodale data analyseren. Ook zal de postdoc een sleutelrol spelen in het trainen van lerarenopleiders van andere pabo’s die ook met de VR kleuterklas willen gaan werken.

Beide projecten
De postdoc draagt in beide projecten bij aan de opzet, organisatie en uitvoering van onderzoek. De postdoc neemt—onder begeleiding van de projectleider—een centrale rol in bij het plannen, organiseren en coördineren van professionaliseringsactiviteiten, uitleen van onderwijsmaterialen (incl. technologie) en dataverzamelingsrondes op verschillende scholen in het basis- en voortgezet onderwijs (project 1) of het hoger onderwijs (project 2). Daarnaast draagt de postdoc bij aan kennisdeling- en valorisatie in de vorm van o.a. (peer-reviewed) (inter)nationale publicaties, vakbladpublicaties, workshops en presentaties op (inter)nationale conferenties.

De postdoc zal worden aangesteld bij de basiseenheid GION Onderwijs/Onderzoek (Onderwijswetenschappen).

Organisatie
De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. Al meer dan 400 jaar staat kwaliteit centraal. Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top honderd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is sterk in onderzoek en onderwijs op het gebied van gedrag, denken, leren en samenleven van mensen. We werken aan sociale vraagstukken en problemen die mensen ervaren in het dagelijks leven. Centraal staat de individuele en maatschappelijke veerkracht en de vraag hoe we deze kunnen vergroten. We richten ons hierbij op de onderwerpen migratie, milieu en klimaat, gezondheid, opvoeding en onderwijs, bescherming van kwetsbare minderheden en duurzame samenwerkingsverbanden. Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werken ruim 650 medewerkers. Meer informatie over de faculteit kun je vinden via de link https://www.rug.nl/gmw/

GION onderwijs/onderzoek levert door wetenschappelijk onderzoek een concrete bijdrage aan beter onderwijs. Ons doel is het vergroten van de kennis over het onderwijs en het verbeteren van de onderwijspraktijk. Dit doen we op verschillende niveaus en binnen verschillende onderzoeksgebieden Leerling, leraar en instructie, School, bestuur en beleid, Maatschappij, cultuur en politiek en Methodologie van onderwijsonderzoek.

Specificaties

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Functie-eisen

We zoeken een ambitieuze kandidaat die voldoet aan de volgende kwalificaties

- een afgeronde PhD (of proefschrift goedgekeurd) in de Sociale en Gedragswetenschappen (bij voorkeur de Onderwijswetenschappen)
- affiniteit met, en bij voorkeur gedegen kennis van, docentprofessionalisering en (met name de technologische aspecten van) augmented en/of virtual reality
- aantoonbare affiniteit met, en ervaring in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, en/of het hoger onderwijs, bijv. blijkend uit het proefschrift of eerdere werkervaring. Daarbij wordt het vermogen om met docenten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs in gesprek te gaan over de invulling en uitvoering van onderwijsleeractiviteiten bijzonder gewaardeerd
- ruime ervaring met kwantitatieve en/of kwalitatieve onderzoeksvaardigheden, bij voorkeur met een systematische review of meta-analyse en het opzetten en uitvoeren van complexe onderzoeken in de onderwijspraktijk
- groot organisatietalent, samen kunnen werken in een divers team en het vermogen om snel te schakelen tussen theorie en praktijk
- goede verbale en schriftelijke vaardigheden in zowel het Nederlands als het Engels (bij voorkeur op C1 niveau).

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten

- een salaris afhankelijk van vaardigheden en opgedane werkervaring van minimaal € 3.720,- bruto per maand (schaal 10, trede 3) en maximaal € 5.090,- bruto per maand (maximum schaal 10) op basis van een fulltime dienstverband
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen
- flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden
- een tijdelijk dienstverband voor de duur van vier jaar met een aanstellingsomvang van 0,6 fte. De concrete invulling en duur van het tijdelijke dienstverband is afhankelijk van het reeds opgebouwde arbeidsverleden. Op grond van een beoordeling van het functioneren wordt bepaald of de aanvankelijke aanstelling van 12 maanden verlengd zal worden voor de resterende drie jaar.

Geplande datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk

Specificaties

  • Postdoc
  • Gedrag en maatschappij
  • max. 24 uur per week
  • max. €5090 per maand
  • Gepromoveerd
  • V24.0296

Werkgever

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Broerstraat 5, 9712 CP, Groningen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou