Postdoc Onderzoeker GRIP

Postdoc Onderzoeker GRIP

Geplaatst Deadline Locatie
28 mei 30 jun Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 30 jun 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Postdoc onderzoeker GRIP – Samenwerking voor personen met complexe problematiek en een hoog veiligheidsrisico

Functieomschrijving

Voor het ZonMw project GRIP – Grip op Regionale Interdisciplinaire Partnersamenwerking voor personen met verward of onbegrepen gedrag en een hoog veiligheidsrisico, zijn we op zoek naar een enthousiaste postdoc onderzoeker die onder begeleiding van Dr. Alissa van Zijl, Dr. Josanne van Dongen en Dr. Jitske van Popering-Verkerk, het onderzoek zal uitvoeren.

Er is in de praktijk nog veel onbekend over de zorg voor personen met onbegrepen gedrag en een hoog veiligheidsrisico. De combinatie van zorg- en veiligheidsproblematiek, maakt het lastig om via de (vaak gefragmenteerde) systemen effectieve zorg te bieden. Recent worden er in de regio Rotterdam-Rijnmond daarom meerdere interdisciplinaire en domein-overstijgende zorginitiatieven geïmplementeerd. In dit onderzoek zal met behulp van interviews en een vragenlijst worden onderzocht hoe effectief deze zorginitiatieven voor personen met onbegrepen gedrag en een hoog veiligheidsrisico zijn, en hoe de effectiviteit wordt bevorderd of belemmerd.

Heb jij affiniteit met zowel kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en vind je het interessant om de samenwerkingen tussen verschillende domeinen zoals zorg-, veiligheid- en sociaal domein te onderzoeken voor een betere hulp aan personen met verward of onbegrepen gedrag die een risico vormen voor gewelddadig gedrag? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Functie-omschrijving
Gedurende het onderzoek zal intensieve samenwerking plaatsvinden met de praktijk, en wordt er ook nauw samengewerkt met ervaringsdeskundigen. Positieve attitude ten opzichte van samenwerking met een verscheidenheid aan partijen is dus een pre. Bovendien is het belangrijk dat de postdoc de volgende kwaliteiten bezit:
 • Opzetten van een kwalitatieve studie met interviews bij verschillende doelgroepen zoals professionals, cliënten en naasten van cliënten;
 • Het op kwalitatieve wijze analyseren van data verkregen uit interviews en beschikbare documenten;
 • Het opzetten van een surveyonderzoek, en het op kwantitatieve wijze analyseren van data die voortkomen uit deze survey;
 • Affiniteit en eventuele ervaring met de vertaling van onderzoeksuitkomsten naar de praktijk;
 • Ervaring met het delen van uitkomsten aan professionals en andere partijen, bijvoorbeeld door het maken van infographics, Nederlandstalige rapporten, beleidsstukken, organisatie van een symposium, etc.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Omdat het project een samenwerking is binnen verschillende regionale partijen en cliënten, zoeken wij een onderzoeker die de Nederlandse taal goed beheerst.

Daarnaast zijn we op zoek naar jou als:
 • Je een afgerond (of bijna afgerond) proefschrift in de bestuurskunde, sociologie, pedagogiek, of psychologie of een andere relevante sociale wetenschap hebt;
 • Je aantoonbare kennis van, en ervaring met, het uitvoeren van onderzoek aan de hand van interviews en surveys hebt;
 • Je beschikt over goed ontwikkelde onderzoeksvaardigheden, waaronder het vermogen om relevante en creatieve onderzoeksvragen en hypothesen te formuleren, beschrijvende en analytische vaardigheden, en een heldere en overtuigende schrijfstijl, blijkend uit internationale peer-reviewed publicaties;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in zowel het Nederlands als het Engels, en een proactieve en zelfstandige werkhouding hebt;
 • Je het vermogen hebt om goed in teamverband te werken, maar tegelijkertijd ook een hoge mate van autonomie hebt.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden je een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van de functie is 1 september 2024. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling (38 uur) tussen € 4.332 en € 5.929 bruto per maand, schaal 11, conform de CAO-NU. Je hebt als standplaats Campus Woudestein - Rotterdam, bij Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). De functie heeft een omvang van 1,0 fte. Het contract wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar, en kan bij goede prestaties en onveranderde organisatieomstandigheden verlengd worden met nog 1 jaar.

Alles wat we je verder te bieden hebben vind je hieronder!

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Faculteit / Instituut / Dienst
De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen- en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen. Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Afdeling

Department Of Public Administration and Sociology (DPAS)

DPAS huisvest de wetenschapsgebieden Bestuurskunde en Sociologie. Twee nauw verwante disciplines met ieder een eigen profiel. De Bestuurskunde richt zich op vraagstukken van bestuur, beleid en organisatie. Hierbij gaat de aandacht uit naar de werking en de effectiviteit van het bestuurlijk optreden en van beleidsmatige interventies. Binnen de Bestuurskunde in Rotterdam is er veel aandacht voor veranderende verhoudingen, bijvoorbeeld in publieke-private samenwerking of in netwerken of ketens van organisaties die een bestuurlijke verantwoordelijkheid delen. De Sociologie onderzoekt de sociale structuur van samenlevingen en veranderingen die daarin plaatsvinden. De Rotterdamse sociologie richt zich onder andere op verschijnselen als globalisering en individualiseringen en de doorwerking daarvan in internationale sociale verhoudingen, de arbeidsmarkt of familierelaties. Maatschappelijke vraagstukken die hiermee samenhangen betreffen migratie, flexibilisering en solidariteit. Het bestuurskundige en het sociologische perspectief vullen elkaar aan en staan samen borg voor een relevante en wetenschappelijk hoogwaardige bestudering van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. De bachelor- en masterprogramma's van DPAS zijn op dit profiel gebouwd en leiden studenten op tot wetenschappelijk geschoolde professionals.

Team Organisation & Management (O&M)
Het team Organisatie & Management bestaat uit zo’n 25 docenten en onderzoekers die zich bezighouden met thema’s zoals uitvoeringsorganisaties, samenwerking tussen organisaties, financieel management en inkoop, HR-beleid, verandermanagement, leiderschap, innovatie, en integriteit. We leiden studenten op in de bachelors Bestuurskunde en MISOC, en drie verschillende masterspecialisaties: Publiek Management, Management van HR en Verandering, en Arbeid Organisatie en Management. Daarnaast doen we onderzoek op de genoemde thema’s, waarbij we gebruik maken van verschillende onderzoeksmethoden, van kwalitatieve casestudies tot grootschalige surveys en gedragsexperimenten. We adviseren organisaties over hun interne management, innovaties en het verbeteren van (publieke) dienstverlening.

Voor meer informatie zie https://www.eur.nl/essb/informatie-voor/onderzoekers/onderzoekthemas/organisaties-werk-en-mensen

Specificaties

 • Postdoc
 • max. 40 uur per week
 • €4332—€5929 per maand
 • Gepromoveerd
 • 4368

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou