Ambtelijk secretaris voor Commissie Wetenschappelijke Integriteit

Ambtelijk secretaris voor Commissie Wetenschappelijke Integriteit

Geplaatst Deadline Locatie
29 mei 16 jun Arnhem

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 16 jun 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Als Ambtelijk Secretaris vervul je een cruciale rol in het ondersteunen van de voorzitter en de commissieleden bij het effectief functioneren van de commissie en het waarborgen van de integriteit van ons praktijkgericht onderzoek. Het betreft een combinatie van secretariële en juridische werkzaamheden.

Functieomschrijving

Over de CWI: De door de instellingen benoemde Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) is belast met het onderzoeken van signalen en behandelen van klachten over mogelijke schending van wetenschappelijke integriteit op verzoek van een van de aangesloten CvB’s; de advisering omtrent de ontvankelijkheid van klachten en de behandeling van klachten inzake een (veronderstelde) schending van de wetenschappelijke integriteit; De basis hiervoor is de door de instellingen ondertekende Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (NGWI) en de door de aangesloten instellingen vastgestelde klachtenregeling (thans in herziening). De CWI bestaat uit vijf leden, aangevuld met een ambtelijk secretaris. De leden van de CWI nemen deel aan deze commissie ‘zonder last of ruggespraak’. De commissie kan desgewenst extra deskundigen toevoegen met veldspecifieke deskundigheid, wanneer een te behandelen klacht of signaal hiertoe aanleiding geeft.

Wat je gaat doen

 • Ondersteunen van de voorzitter van de CWI bij het beoordelen van de ontvankelijkheid van klachten.
 • Ondersteunen van de voorzitter van de CWI bij het organiseren en voorbereiden van vergaderingen, inclusief het plannen en organiseren hoorzittingen en andere bijeenkomsten, het opstellen van de agenda en het verzorgen van de benodigde documentatie.
 • Notuleren van hoorzittingen en vergaderingen en het opstellen van heldere en nauwkeurige verslagen van besprekingen, beslissingen en actiepunten.
 • Coördineren van communicatie en correspondentie binnen de commissie en met relevante interne en externe belanghebbenden.
 • Beheren van het archief en de documentatie van de commissie, inclusief het bijhouden van alle relevante informatie, rapporten en besluitvormingsdocumenten.
 • Ondersteunen bij de coördinatie en uitvoering van onderzoeken naar mogelijke schendingen van wetenschappelijke integriteit, waaronder het verzamelen en analyseren van bewijsmateriaal.
 • Het opstellen van het jaarverslag van de CWI.
 • Het coördineren van administratieve ondersteuning aan de commissieleden en het faciliteren van hun werkzaamheden, zoals het plannen van bijeenkomsten en het regelen van logistiek.

Specificaties

HAN University of Applied Sciences

Functie-eisen

Dit zoeken wij in jou

 • Je bent juridisch gekwalificeerd en hebt kennis van de NGWI en de AVG.
 • Je bent beschikbaar voor deelname aan netwerkbijeenkomsten op het gebied van
 • Wetenschappelijke Integriteit (1 à 2 keer per jaar). Je hebt ervaring met ondersteuning bij het behandelen van klachten en schendingen van Wetenschappelijke Integriteit.

Daarnaast heb je affiniteit met en kennis van praktijkgericht onderzoek van hogescholen.

Arbeidsvoorwaarden

Dit bieden wij jou

Tijdsbeslag:

De tijdsinvestering voor de ambtelijk secretaris van de CWI wordt geschat op gemiddeld 4 uur per week. Echter, door de aard van de taak, het onderzoeken van klachten, is het moeilijk
te voorzien wat het werkelijke tijdsbeslag zal zijn.

De inzetvorm en/of wijze van vergoeding zal onderwerp zijn van het arbeidsvoorwaardengesprek waarbij we openstaan voor meerdere inzetvormen.

Specificaties

 • Juridisch personeel; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Recht
 • max. 4 uur per week
 • Universitair
 • AT HAN 20240529

Werkgever

HAN University of Applied Sciences

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Ruitenberglaan 29, 6826 CC, Arnhem

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou