Voorzitter en leden voor Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI)

Voorzitter en leden voor Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI)

Geplaatst Deadline Locatie
29 mei 16 jun Arnhem

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 16 jun 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Wil je een rol spelen in het bevorderen van een open, veilige en inclusieve onderzoekscultuur? Dan is de functie van Voorzitter of Lid van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit bij ons samenwerkingsverband van kennisinstellingen in het hoger onderwijs iets voor jou!

Functieomschrijving

Wat je gaat doen

De door de instellingen benoemde Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) is belast met het onderzoeken van signalen en behandelen van klachten over mogelijke schending van wetenschappelijke integriteit op verzoek van een van de aangesloten CvB’s, de advisering omtrent de ontvankelijkheid van klachten en de behandeling van klachten inzake een (veronderstelde) schending van de wetenschappelijke integriteit. De basis hiervoor is de door de instellingen ondertekende Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (NGWI) en de door de aangesloten instellingen vastgestelde klachtenregeling (thans in herziening).

Specificaties

HAN University of Applied Sciences

Functie-eisen

Dit zoeken wij in jou

Samenstelling en expertise: De gezamenlijke besturen stellen een commissie in bestaande uit vijf leden, aangevuld met een ambtelijk secretaris.

 • De voorzitter heeft expertise op het gebied van integriteit en governance van onderzoek en onderwijs binnen de instellingen.
 • De leden hebben expertise gerelateerd aan minimaal één van de drie impactgebieden van het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO).
 • De samenwerking met externe partners in het werkveld.
 • De opbouw van kennis van zowel praktijkgericht als wetenschappelijk onderzoek.
 • En de samenwerking met het onderwijs en de professionalisering van (docent)onderzoekers.
 • Daarnaast heeft één van de leden een juridische achtergrond.
 • De leden van de CWI nemen deel aan deze commissie ‘zonder last of ruggespraak’.

Naast de genoemde expertise gelden de volgende vereisten:

 • De voorzitter dient een verbinder te zijn, zowel binnen de commissie als naar buiten toe.
 • Het beschikken over ruime ervaring in onderzoek en onderwijs, bij voorkeur in de functie van (emeritus) lector of hoogleraar bij één of meer Nederlandse Hogescholen of Universiteiten.
 • Het genieten van een onbesproken onderzoeks- en onderwijsreputatie.
 • Affiniteit met en kennis van praktijkgericht onderzoek van hogescholen.
 • Beschikbaar en flexibel zijn om in een korte periode voldoende tijd vrij te maken als een zaak zich voordoet.
 • Beschikbaar voor deelname aan netwerkbijeenkomsten op het gebied van Wetenschappelijke Integriteit (1 à 2 keer per jaar).

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 5 jaar, met de mogelijkheid van verlenging van maximaal 1 periode.

Dit bieden wij jou

Tijdsbeslag:

De tijdsinvestering voor de voorzitter van de CWI wordt geschat op 100 uur per jaar en die van elk van de leden op minimaal 75 uur per jaar. Door de aard van de taak, het onderzoeken van klachten, is het echter moeilijk te voorzien wat het werkelijke tijdsbeslag zal zijn.

Benoeming:

De penvoerende instelling (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) stelt een benoemingsadviescommissie samen. De voordrachten van de benoemingscommissie worden ter instemming voorgelegd aan de besturen van de deelnemende instellingen. De benoeming geldt in eerste instantie voor de periode van 5 jaar, met de mogelijkheid van verlenging van maximaal één periode.

De inzetvorm en/of wijze van vergoeding zal onderwerp zijn van het arbeidsvoorwaardengesprek waarbij we openstaan voor meerdere inzetvormen.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Recht; Gezondheid; Economie; Gedrag en maatschappij; Taal en cultuur; Natuurwetenschappen
 • Universitair
 • AT HAN 20240529-2

Werkgever

HAN University of Applied Sciences

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Ruitenberglaan 29, 6826 CC, Arnhem

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou